Kursy / Szkolenia

Falmed - Rehabilitacja Ruchowa

W rehabilitacji sukces zależy od wykorzystania małych szans

Sukces zależy od wykorzystania małych szans

„Falmed”, to firma istniejąca na rynku rehabilitacji nieprzerwanie od 1992 roku. Specjalizujemy się w terapii pacjentów z niedoborami neurologicznymi i ortopedycznymi, zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Dysponujemy nowoczesnym i kompleksowo wyposażonym ośrodkiem, gdzie naszym pacjentom zapewniamy dobrą, indywidualną terapię. Specjalizujemy się w trudnych przypadkach. Wielokrotnie w przeszłości uzyskiwaliśmy dobre efekty w pracy z pacjentami, w przypadku których, szans na poprawę stanu zdrowia nie widziały inne ośrodki.

 

 

 

Wczesna Interwencja - Rehabilitacja niemowląt

 

To rodzaj terapii kierowany do dzieci w wieku niemowlęcym. Ćwiczenia obejmują wielokierunkowe oddziaływanie na psychoruchowe sfery rozwoju dziecka. Umów się na konsultację jeśli Twój maluch często i długo płacze, ma trudności w ssaniu lub połykaniu, zaciska kciuk do środka dłoni, jest nadmiernie wiotki czy zbyt mocno napina mięśnie.

Terapia dzieci z deficytami neurologicznymi
 

Nasz ośrodek specjalizuje się w rehabilitacji małych pacjentów z różnego rodzaju deficytami neurologicznymi. Realizujemy skuteczną, opartą na autorskich programach terapię dla pacjentów z rozpoznanym zespołem mózgowego porażenia dziecięcego, zespołem Downa, urazem mózgowo-czaszkowym, rozszczepem kręgosłupa, dystrofią mięśniową i innymi deficytami.

 

Terapia skolioz i wad postawy
 

 

W terapii skolioz wykorzystujemy szereg metod neurofizjologicznych, w tym m.in. NDT Bobath, Integracji Sensorycznej czy Terapii Manualnej. Dzięki odpowiednio opracowanym programom udaje nam się sukcesywnie podnosić jakość życia i samodzielność naszych pacjentów. Współpracujemy również z firmą Ottobock w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu ortopedycznego do całodobowej opieki.

 

Rehabilitacja dziecięca

Rehabilitacja osób dorosłych

 

 

Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym

 

    II-częściowy kurs oparty o metody NDT Bobath, PNF, Integracji Sensorycznej czy Terapii manualnej. Zapoznajemy uczestników z metodami neurofizjologicznymi wykorzystywanymi w usprawnianiu dzieci z deficytami neurologicznymi. Posiadamy 25-letnie doświadczenie kliniczne w usprawnianiu małych pacjentów z zespołem MPD, zespołem Downa, dystrofią mięśniową i innymi deficytami.

„Falmed”, to firma istniejąca na rynku rehabilitacji nieprzerwanie od 1992 roku. Specjalizujemy się w terapii pacjentów z niedoborami neurologicznymi i ortopedycznymi, zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Dysponujemy nowoczesnym i kompleksowo wyposażonym ośrodkiem, gdzie naszym pacjentom zapewniamy dobrą, indywidualną terapię. Specjalizujemy się w trudnych przypadkach. Wielokrotnie w przeszłości uzyskiwaliśmy dobre efekty w pracy z pacjentami, w przypadku których, szans na poprawę stanu zdrowia nie widziały inne ośrodki.

 

Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym

 

    II-częściowy kurs oparty o metody NDT Bobath, PNF, Integracji Sensorycznej czy Terapii manualnej. Zapoznajemy uczestników z metodami neurofizjologicznymi wykorzystywanymi w usprawnianiu dzieci z deficytami neurologicznymi. Posiadamy 25-letnie doświadczenie kliniczne w usprawnianiu małych pacjentów z zespołem MPD, zespołem Downa, dystrofią mięśniową i innymi deficytami.

Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym

 

    II-częściowy kurs oparty o metody NDT Bobath, PNF, Integracji Sensorycznej czy Terapii manualnej. Zapoznajemy uczestników z metodami neurofizjologicznymi wykorzystywanymi w usprawnianiu dzieci z deficytami neurologicznymi. Posiadamy 25-letnie doświadczenie kliniczne w usprawnianiu małych pacjentów z zespołem MPD, zespołem Downa, dystrofią mięśniową i innymi deficytami.

Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym

 

    II-częściowy kurs oparty o metody NDT Bobath, PNF, Integracji Sensorycznej czy Terapii manualnej. Zapoznajemy uczestników z metodami neurofizjologicznymi wykorzystywanymi w usprawnianiu dzieci z deficytami neurologicznymi. Posiadamy 25-letnie doświadczenie kliniczne w usprawnianiu małych pacjentów z zespołem MPD, zespołem Downa, dystrofią mięśniową i innymi deficytami.

Usprawnianie osób dorosłych z deficytem neurologicznym

 

    II-częściowy kurs oparty o metody NDT Bobath dla dorosłych, PNF czy Terapii manualnej. Dedykowany dla fizjoterapeutów, którzy pracują lub w przyszłości będą pracować z pacjentami dorosłymi po udarach, cierpiącymi na chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane, czy z innego rodzaju uszkodzeniem centralnego układu nerwowego.

Usprawnianie osób dorosłych z deficytem neurologicznym

 

    II-częściowy kurs oparty o metody NDT Bobath dla dorosłych, PNF czy Terapii manualnej. Dedykowany dla fizjoterapeutów, którzy pracują lub w przyszłości będą pracować z pacjentami dorosłymi po udarach, cierpiącymi na chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane, czy z innego rodzaju uszkodzeniem centralnego układu nerwowego.

Usprawnianie osób dorosłych z deficytem neurologicznym

 

    II-częściowy kurs oparty o metody NDT Bobath dla dorosłych, PNF czy Terapii manualnej. Dedykowany dla fizjoterapeutów, którzy pracują lub w przyszłości będą pracować z pacjentami dorosłymi po udarach, cierpiącymi na chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane, czy z innego rodzaju uszkodzeniem centralnego układu nerwowego.

Usprawnianie osób dorosłych z deficytem neurologicznym

 

    II-częściowy kurs oparty o metody NDT Bobath dla dorosłych, PNF czy Terapii manualnej. Dedykowany dla fizjoterapeutów, którzy pracują lub w przyszłości będą pracować z pacjentami dorosłymi po udarach, cierpiącymi na chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane, czy z innego rodzaju uszkodzeniem centralnego układu nerwowego.

Usprawnianie dzieci ze skoliozą i wadami postawy

 

    I-częściowe, trwające 3 dni szkolenie, w trakcie którego zapoznajemy fizjoterapeutów z biomechanicznym podłożem bocznych skrzywień kręgosłupa oraz skoliozami jedno i dwułukowymi. Program obejmuje także omówienie patobiomechaniki miednicy, koncepcję pracy trójpłaszczyznowej, terapię wad stóp oraz wykorzystywanie testów funkcjonalnych do oceny pacjenta ze skoliozą.

Usprawnianie dzieci ze skoliozą i wadami postawy

 

    I-częściowe, trwające 3 dni szkolenie, w trakcie którego zapoznajemy fizjoterapeutów z biomechanicznym podłożem bocznych skrzywień kręgosłupa oraz skoliozami jedno i dwułukowymi. Program obejmuje także omówienie patobiomechaniki miednicy, koncepcję pracy trójpłaszczyznowej, terapię wad stóp oraz wykorzystywanie testów funkcjonalnych do oceny pacjenta ze skoliozą.

Usprawnianie dzieci ze skoliozą i wadami postawy

 

    I-częściowe, trwające 3 dni szkolenie, w trakcie którego zapoznajemy fizjoterapeutów z biomechanicznym podłożem bocznych skrzywień kręgosłupa oraz skoliozami jedno i dwułukowymi. Program obejmuje także omówienie patobiomechaniki miednicy, koncepcję pracy trójpłaszczyznowej, terapię wad stóp oraz wykorzystywanie testów funkcjonalnych do oceny pacjenta ze skoliozą.

Usprawnianie dzieci ze skoliozą i wadami postawy

 

    I-częściowe, trwające 3 dni szkolenie, w trakcie którego zapoznajemy fizjoterapeutów z biomechanicznym podłożem bocznych skrzywień kręgosłupa oraz skoliozami jedno i dwułukowymi. Program obejmuje także omówienie patobiomechaniki miednicy, koncepcję pracy trójpłaszczyznowej, terapię wad stóp oraz wykorzystywanie testów funkcjonalnych do oceny pacjenta ze skoliozą.

Kurs poświęcony spastyczności

 

    I-częściowe szkolenie, na którym zapoznajemy fizjoterapeutów z metodami neurofizjologicznymi, stosowanymi w usprawnianiu pacjentów z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego i problemem wzmożonego napięcia mięśniowego. Program obejmuje skale oceny spastyczności, ocenę reakcji stowarzyszonych i ich wpływ na patologię wzorców ruchowych pacjenta oraz trening funkcjonalny.

Kurs poświęcony spastyczności

 

    I-częściowe szkolenie, na którym zapoznajemy fizjoterapeutów z metodami neurofizjologicznymi, stosowanymi w usprawnianiu pacjentów z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego i problemem wzmożonego napięcia mięśniowego. Program obejmuje skale oceny spastyczności, ocenę reakcji stowarzyszonych i ich wpływ na patologię wzorców ruchowych pacjenta oraz trening funkcjonalny.

Kurs poświęcony spastyczności

 

    I-częściowe szkolenie, na którym zapoznajemy fizjoterapeutów z metodami neurofizjologicznymi, stosowanymi w usprawnianiu pacjentów z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego i problemem wzmożonego napięcia mięśniowego. Program obejmuje skale oceny spastyczności, ocenę reakcji stowarzyszonych i ich wpływ na patologię wzorców ruchowych pacjenta oraz trening funkcjonalny.

Kurs poświęcony spastyczności

​​​​​​​

    I-częściowe szkolenie, na którym zapoznajemy fizjoterapeutów z metodami neurofizjologicznymi, stosowanymi w usprawnianiu pacjentów z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego i problemem wzmożonego napięcia mięśniowego. Program obejmuje skale oceny spastyczności, ocenę reakcji stowarzyszonych i ich wpływ na patologię wzorców ruchowych pacjenta oraz trening funkcjonalny.

Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym cz. III

 

    Kurs kierowany do fizjoterapeutów posiadających doświadczenie w terapii dzieci. Na program składają się zaburzenia sensomotoryczne u dzieci do 5 roku życia oraz starszych, zaburzenia napięcia mięśniowego u dzieci z deficytem neurologicznym czy zajęcia praktyczne i facylitacja wzorca u pacjenta z MPD. Na kursie, gościnnie 2 wykłady poprowadzi Pani Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn.

Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym cz. III

 

    Kurs kierowany do fizjoterapeutów posiadających doświadczenie w terapii dzieci. Na program składają się zaburzenia sensomotoryczne u dzieci do 5 roku życia oraz starszych, zaburzenia napięcia mięśniowego u dzieci z deficytem neurologicznym czy zajęcia praktyczne i facylitacja wzorca u pacjenta z MPD. Na kursie, gościnnie 2 wykłady poprowadzi Pani Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn.

Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym cz. III

 

    Kurs kierowany do fizjoterapeutów posiadających doświadczenie w terapii dzieci. Na program składają się zaburzenia sensomotoryczne u dzieci do 5 roku życia oraz starszych, zaburzenia napięcia mięśniowego u dzieci z deficytem neurologicznym czy zajęcia praktyczne i facylitacja wzorca u pacjenta z MPD. Na kursie, gościnnie 2 wykłady poprowadzi Pani Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn.

Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym cz. III

 

    Kurs kierowany do fizjoterapeutów posiadających doświadczenie w terapii dzieci. Na program składają się zaburzenia sensomotoryczne u dzieci do 5 roku życia oraz starszych, zaburzenia napięcia mięśniowego u dzieci z deficytem neurologicznym czy zajęcia praktyczne i facylitacja wzorca u pacjenta z MPD. Na kursie sprzęt ortopedyczny do całodobowej opieki nad pacjentem, gościnnie prezentuje Pan mgr Piotr Skrzyński z firmy Ottobock.

REGULAMIN

TERMINARZ

HISTORIA

NASZ ZESPÓŁ

MISJA

WIZJA

WARTOŚCI

Falmed to firma z bogatą, 25-letnią historią. Zobacz jak wyglądał rozwój przedsiębiorstwa i metod szkoleniowych. Poszerzając proces zdobywania doświadczeń klinicznych, począwszy od ukończenia 2-letniego studium fizjoterapii przez założyciela Falmedu, Stanisława Faliszewskiego, a dalej rozpoczęcie działalności szkoleniowej czy. zatrudnienie dodatkowych fizjoterapeutów. Ostatnim kamieniem milowym było wybudowanie w Przeźmierowie nowoczesnego ośrodka, o powierzchni 400m2 .

 

Nadrzędną wartością dla fizjoterapeutów, którzy przez ostatnie ćwierćwiecze budowali sukces Falmedu, jest podniesienie jakości życia naszych pacjentów. Jesteśmy także firmą, która z dumą i odpowiedzialnością szkoli fizjoterapeutów, uczestnicząc przez to w procesie podnoszenia jakości świadczonych usług fizjoterapeutycznych również poza obszarem działalności Falmedu.

 

Falmed kojarzony jest przede wszystkim z osobą właściciela – dr n. med. Stanisławem Faliszewskim, cieszącym się dużym autorytetem w środowisku fizjoterapeutów. Wypracowane przez założyciela Falmedu i doskonalone przez wiele lat metody usprawniania, pozwalają nam odnosić sukcesy terapeutyczne w pracy z naszymi pacjentami. Obecnie Falmed zatrudnia 7 wykwalifikowanych fizjoterapeutów.

 

Poznaj Naszą Klinikę

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Integracja Sensoryczna
 

 

Terapia SI to rodzaj „naukowej zabawy”. Dzięki stymulacji zmysłów poprawia funkcjonowanie odśrodkowego układu nerwowego. Wspiera Twoje dziecko wpływając na poprawę koordynacji ruchowej, koncentracji i szybsze przyswajanie wiedzy. SI kierowana jest do dzieci pobudzonych ruchowo lud nadmiernie wycofanych, nadwrażliwych na dźwięki, czy mających problemy z emocjami.

 

Klub Malucha
 

 

Zajęcia grupowe w Klubie Malucha to oferta dla rodziców niemowlaków do 15 miesiąca życia. Grupy są dobrane według kryterium wieku maluszków. Podczas zajęć dr n. med. Stanisław Faliszewski pokazuje rodzicom jak właściwie stymulować maluszka, bawić się z nim, komunikować, czy pielęgnować aby odpowiednio się rozwijał. Udział rodziców w zajęciach jest obowiązkowy.

 

 

 

 

Rehabilitacja neurologiczna

 

Zajmujemy się rehabilitacją dorosłych pacjentów po udarach i urazach mózgowo-czaszkowych, a także ze stwardnieniem rozsianym, urazami rdzenia kręgowego, uszkodzeniami nerwów obwodowych oraz pozostałymi deficytami neurologicznymi. W autorskich programach terapeutycznych bazujemy na metodach NDT Bobath dla dorosłych, PNF czy Terapii Manualnej.

 

Rehabilitacja ortopedyczna

 

Doprowadzamy do pełnej sprawności osoby po przebytych urazach sportowych, zwichnięciach, złamaniach, zerwaniach więzadeł. Prowadzimy fizjoterapię pacjentów po zabiegach oraz cierpiących na zespoły przeciążeniowe, bólowe oraz zmiany zwyrodnieniowe. W każdy czwartek na konsultacje w Falmedzie przyjmuje dr Przemysław Kubala, lekarz ortopedii i medycyny sportowej.

 

Fizykoterapia i masaże

 

W naszym nowoczesnym ośrodku znajdują się dwa gabinety, w pełni wyposażone do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych.   Dysponujemy nowoczesnymi aparatami do magnetoterapii, laseroterapii, elektroterapii, krioterapii, ultradźwięków, a także naświetlania lampami solux. Zabiegi te wykonuje się przede wszystkim podczas leczenia urazów oraz jako dodatkowa terapia jednostek bólowych.

 

 

 

 

Terapia manualna

 

Nasi fizjoterapeuci są w pełni przygotowani do tego by leczyć zaburzenia funkcjonalne układu ruchu (stawów, więzadeł, mięśni i powięzi) wykorzystując metodę terapii manualnej. Proces leczenia jest poprzedzony precyzyjną diagnostyką i poszukiwaniem przyczyny bólu lub dysfunkcji, które niejednokrotnie mogą być bardzo oddalone od miejsca, w którym odczuwamy objawy.

 

Kinesiotaping

 

Precyzyjne naklejenie specjalnie dobranego, kolorowego plastra elastycznego w odpowiednie miejsce, przekłada się na zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawę krążenia, a także minimalizuje ryzyko pogłębienia się urazu. Kinesiotaping to doskonała forma wsparcia dla terapii manualnej i innych metod wykorzystywanych w leczeniu pacjentów z deficytami ortopedycznymi.

 

Konsultacje w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego

 

Ciesząc się dużym autorytetem i zaufaniem w środowisku fizjoterapeutycznym, Falmed współpracuje z czołowymi polskimi dystrybutorami sprzętu ortopedycznego, do całodobowego wsparcia pacjenta. Naszym podopiecznym zapewniamy konsultacje w zakresie doboru odpowiedniego urządzenia, które sprowadzimy od naszych przyjaciół z Ottobock czy innych głównych dostawców sprzętu.

 

FALMED - Rehabilitacja Ruchowa

Stanisław Faliszewski

ul. Czereśniowa 50,

62-081 Przeźmierowo k. Poznania

tel./fax: (61) 653 49 90 / 881 776 733

e-mail: osrodek@falmed.pl

Terapia dzieci z deficytami neurologicznymi
 

 

Integracja Sensoryczna
 

Klub Malucha
 

 

Terapia skolioz i wad postawy
 

 

 

 

Rehabilitacja neurologiczna

 

 

 

Rehabilitacja ortopedyczna

 

 

 

Terapia manualna

 

 

 

Kinesiotaping

 

 

 

Fizykoterapia i masaże

 

Konsultacje w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego

 

 

 

Wczesna Interwencja        - Rehabilitacja niemowląt

„Falmed”, to firma istniejąca na rynku rehabilitacji nieprzerwanie od 1992 roku. Specjalizujemy się w terapii pacjentów z niedoborami neurologicznymi i ortopedycznymi, zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Dysponujemy nowoczesnym i kompleksowo wyposażonym ośrodkiem, gdzie naszym pacjentom zapewniamy dobrą, indywidualną terapię. Specjalizujemy się w trudnych przypadkach. Wielokrotnie w przeszłości uzyskiwaliśmy dobre efekty w pracy z pacjentami, w przypadku których, szans na poprawę stanu zdrowia nie widziały inne ośrodki.

 

Falmed to firma z bogatą, 25-letnią historią. Zobacz jak wyglądał rozwój przedsiębiorstwa i metod szkoleniowych. Poszerzając proces zdobywania doświadczeń klinicznych, począwszy od ukończenia 2-letniego studium fizjoterapii przez założyciela Falmedu, Stanisława Faliszewskiego, a dalej rozpoczęcie działalności szkoleniowej czy. zatrudnienie dodatkowych fizjoterapeutów. Ostatnim kamieniem milowym było wybudowanie w Przeźmierowie nowoczesnego ośrodka, o powierzchni 400m2 .

 

Nadrzędną wartością dla fizjoterapeutów, którzy przez ostatnie ćwierćwiecze budowali sukces Falmedu, jest podniesienie jakości życia naszych pacjentów. Jesteśmy także firmą, która z dumą i odpowiedzialnością szkoli fizjoterapeutów, uczestnicząc przez to w procesie podnoszenia jakości świadczonych usług fizjoterapeutycznych również poza obszarem działalności Falmedu.

 

Falmed kojarzony jest przede wszystkim z osobą właściciela – dr n. med. Stanisławem Faliszewskim, cieszącym się dużym autorytetem w środowisku fizjoterapeutów. Wypracowane przez założyciela Falmedu i doskonalone przez wiele lat metody usprawniania, pozwalają nam odnosić sukcesy terapeutyczne w pracy z naszymi pacjentami. Obecnie Falmed zatrudnia 7 wykwalifikowanych fizjoterapeutów.

 

Falmed - Rehabilitacja Ruchowa
Falmed - Rehabilitacja Ruchowa

FALMED © 2017