Kurs poświęcony spastyczności i wiotkości

Strategia fizjoterapeutyczna u pacjentów z uszkodzeniem OUN

Kurs strategia fizjoterapeutyczna dla pacjentów z uszkodzeniami OUN - Falmed Poznań
Kurs strategia fizjoterapeutyczna dla pacjentów z uszkodzeniami OUN - Falmed Poznań

Cena - Szkolenie jednoczęściowe


1700 zł*

*Płatność podzielona jest na transze 300zł oraz 1400zł

Miejsce: Ośrodek Falmed, ul. Czereśniowa 50 Przeźmierowo

Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Falmed jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – nr wpisu 2.30/00017/2022.

Terminarz najbliższych kursów:

 • 25 – 27 X (od 9:30)
 • Kurs dla fizjoterapeutów

  Na tym kursie omawiamy patofizjologię udarów i innych deficytów neurologicznych. Przedstawimy fizjoterapeutom naszą metodykę oceny fizjoterapeutycznej i planowania procesu terapii.

  Nauczysz się technik metod pracy z pacjentem neurologicznym, z uwzględnieniem każdego okresu po incydencie neurologicznym, od okresu wiotkiego przez okres powrotu funkcji tułowia, barku i miednicy, po okres powrotu reakcji równoważnych w siadzie oraz okres stabilizacji i nauki pionizacji pacjenta.

  W trakcie 3-dniowego szkolenia dowiesz się jakie są skale oceny funkcjonalnej, jak planować proces terapii dla pacjenta z hemiplegią, diplegią i tetraplegii.

  Poznasz wpływ reakcji stowarzyszonych na wzorce patologiczne reprezentowane przez pacjenta ze spastycznością, techniki neuromobilizacji, stymulacji punktem kluczowym.

  Szkolenie oparte jest o metodę NDT Bobath dla dorosłych, PNF, Terapię Manualną oraz nasze własne, ponad 32-letnie doświadczenia kliniczne.

  Dla kogo jest ten kurs?

  Fizjoterapeutów pracujących z pacjentami po udarach i innych uszkodzeniach OUN, chcących poszerzyć swój warsztat terapeutyczny.

  Fizjoterapeutów, którzy nie mają doświadczenia w pracy z pacjentami po uszkodzeniach OUN, i chcą zdobyć podstawowy warsztat pracy.

  Studentów 5 roku fizjoterapii, którzy chcą poznać warsztat pracy z pacjentami z uszkodzeniami OUN.

  Poznaj Twoich instruktorów

  dr n. med. Stanisław Faliszewski

  Od 1992 roku właściciel firmy Falmed. Certyfikowany terapeuta NDT Bobath, NDT Bobath Baby, NDT Bobath Old celebral Palsy, PNF oraz wielu innych kursów. W latach 1995 - 2022 wykładowca kierunkowych przedmiotów na poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. W drugiej połowie lat 90-tych rozpoczął prowadzić szkolenia dla fizjoterapeutów w oparciu o autorskie programy. Praktyk kliniczny z ponad 30-letnim doświadczeniem, który w każdym tygodniu przyjmuje nowych pacjentów na konsultacjach w ośrodku Falmed. W nauce innych fizjoterapeutów i przekazywaniu im wiedzy koncentruje się na analizie stanu i potrzeb pacjenta, testach funkcjonalnych oraz dokonywaniu nieustannej oceny postępów. Łączy swój ogromny warsztat praktyczny z umiejętnościami dydaktycznymi, dbając o to aby każdy uczestnik przyswoił przekazywaną wiedzę. 

  mgr Anna Faliszewska

  Absolwentka Policealnego Studium Fizjoterapii w Warszawie oraz poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, na której uzyskała tytuł magistra. Certyfikowana terapeutka metod Bobath dla dorosłych, PNF, Terapii manualnej w ujęciu holistycznym (VI modułów) oraz metody Integracji Sensorycznej. Praktyk kliniczny - każdego dnia w ośrodku Falmed przyjmuje dorosłych pacjentów na Terapię Manualną oraz dzieci na diagnozy i testy Integracji Sensorycznej. Od 20 lat współprowadzi kursy Falmed. Programy naszych kursów udoskonaliła o synergię pomiędzy deficytami neurologicznymi i metodą Integracji Sensorycznej, czy metodę Terapii Manualnej w terapii skolioz, wad postawy i wad stóp. Fizjoterapeutka z ogromną wiedzą, warsztatem oraz umiejętnościami do dzielenia się swoimi doświadczeniami klinicznymi z innymi.

  Cel kursu poświęconego spastyczności i wiotkości

  Zapoznajemy fizjoterapeutów z metodami stosowanymi w terapii pacjentów zmagających się z problemami zaburzeń napięcia mięśniowego – wiotkości i spastyczności po incydencie neurologicznym. Pokażemy uczestnikom jak prowadzić wieloetapowe i kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów z hemiplegią, diplegią i tetraplegią, po udrach, urazach wielonarządowych i urazach mózgowo-czaszkowych.

  Uczymy metodyki planowania terapii i prawidłowego postępowania rehabilitacyjnego. Zapoznajemy fizjoterapeutów z metodami neurofizjologicznymi stosowanymi w rehabilitacji postaci spastycznych, jak PNF, NDT Bobath czy Terapia Manualna. Uczymy prawidłowego diagnozowania pacjenta z różnymi odmianami spastyczności, a także wskazujemy na istotną rolę rodziny w procesie rehabilitacyjnym.

  Fizjoterapeuta, który ukończył nasze szkolenie umie samodzielnie opracować kompleksowy plan terapeutyczny dla pacjentów z wyżej wymienionymi jednostkami neurologicznymi.

  Program kursu poświęconego spastyczności i wiotkości

  Program kursu poświęconego spastyczności i wiotkości jest autorski i opiera się przede wszystkim o własne, 32-letnie doświadczenia kliniczne Falmedu. W programie szkolenia czerpiemy również ze współczesnych metod neurofizjologicznych, stosowanych w terapii pacjentów uszkodzeniami OUN, jak NDT Bobath, PNF czy Terapia Manualna, a także aktualizujemy go o bieżące doniesienia ze świata fizjoterapii.

  Wszystkie wymienione moduły realizujemy w trakcie 3-dniowego kursu!

  Moduł I – Patofizjologia udarów i innych deficytów neurlogicznych

  Udary krwotoczne

  Udary niedokrwienne

  Urazy mózgowo-czaszkowe

  Urazy kręgosłupa

  Stwardnienie rozsiane

  Inne zespoły neurologiczne

  Moduł II – Ocena fizjoterapeutyczna pacjenta i planowanie terapii

  Testy do oceny funkcjonalnej pacjenta

  a) Skala deficytu motorycznego,
  b) Ocena deficytów czuciowych,
  c) Ocena pozostałych deficytów sensomotorycznych.

  Ocena spastyczności

  a) Testy napięcia mięśniowego,
  b) Badanie neurofizjologiczne pacjenta,
  c) Karta oceny postępów terapii,
  d) Ocena zaburzeń sensomotorycznych.

  Studium przypadku

  a) Niedowład połowiczny po udarze,
  b) Paraplegia - uraz rdzenia,
  c) Karta oceny postępów terapii,
  d) Ocena zaburzeń sensomotorycznych.

  a) Niedowład połowiczny po udarze,
  b) Paraplegia - uraz rdzenia,
  c) Karta oceny postępów terapii,
  d) Ocena zaburzeń sensomotorycznych.

  Trening funkcjonalny

  Moduł III – Postępowanie fizjoterapeutyczne w poszczególnych okresach po incydencie neurologicznym

  Pielęgnacja i profilaktyka w okresie wiotkim

  Okres powrotu funkcji tułowia, barku i miednicy

  Okres powrotu reakcji równoważnych w siadzie

  Okres stabilizacji i nauki pionizacji pacjenta

  Moduł IV – Techniki i metody pracy z pacjentem neurologicznym

  Techniki facylitacji

  a) Transfer ruchowy we wzorcu miednicy,
  b) Kombinacja wzorców tułowia,
  c) Kombinacja wzorców kg i kd.

  Stymulacja pracy punktem kluczowym

  a) Zasady pracy z pacjentem, 
  b) Dobór punktów kluczowych w okresie wiotkim,
  c) Dobór punktów kluczowych w okresie spastycznym.

  Analiza porównawcza stymulacji z oporem wyjściowym w celu pobudzenia skurczu mięśni w okresie wiotkim, a zastosowanie oporu w spastyczności

  Techniki neuromobilizacji 

  a) Zespół zamrożonego barku, 
  b) Skrócenie traktów długich nerwów obwodowych.

  Moduł V – Skale oceny funkcjonalnej

  Ocena reakcji stowarzyszonych

  Transfer ruchu pacjenta spastycznego

  a) Obrotu - zmiana pozycji,
  b) Siadanie - zmiana pozycji, 
  c) Wstawanie, stanie,
  d) Chodzenie - funkcjonalna analiza wykładników chodu pacjenta spastycznego.

  Moduł VI – Prace w grupach terapeutycznych

  Planowanie procesu terapii

  a) Hemiplegia,
  b) Diplegia,
  c) Tetraplegia.

  Ocena chodu

  a) Biomechaniczny układ ruchu,
  b) Wykładniki chodu,

  Moduł VII – Postępowanie fizjoterapeutyczne w metodach neurofizjologicznych

  Ocena reakcji równoważnych

  a) Skale oceny fizjoterapeutycznej,
  b) Stymulacje prawidłowego wzorca ruchowego.

  Ocena chodu

  a) Biomechaniczny 
  b) Stymulacje prawidłowego wzorca ruchowego.

  Analiza kompensacji w chodzie

  a) Analiza chodu - hemiplegia,
  b) Analiza chodu - diplegia.

  Moduł VIII – Wpływ reakcji stowarzyszonych na wzorce reprezentowane przez pacjenta ze spastycznością

  Synergie wrodzone

  a) Skale oceny fizjoterapeutycznej,
  b) Stymulacje prawidłowego wzorca ruchowego.

  Dominacja odruchów tonicznych

  a) Asymetryczny toniczny odruch szyjny,
  b) Symetryczny toniczny odruch szyjny,
  c) Pozytywna i negatywna reakcja podparcia,
  d) Odruchy chwytne dłoni i stóp.

  Techniki hamowania

  a) Neurofizjologiczne: NDT Bobath, PNF, techniki więzadłowo-powięziowe,
  b) Wybrane zabiegi fizykoterapeutyczne,

  Terapia ręki

  a) Strategie terapeutyczne,
  b) Terapia w aktywności dnia codziennego.

  Zaopatrzenie ortopedyczne

  a) Za i przeciw,
  b) Prawidłowy dobór zaopatrzenia (pokaz praktyczny).

  Dyskusja i analiza pacjentów przez uczestników

  Opinie kursantów

  Opisowa opinia: Jak zawsze najlepsza wiedza przekazana w odpowiedni sposób. Najlepszy prowadzący!


  Program szkolenia (1-5): 5
  Prowadzący szkolenie (1-5): 5
  Materiały szkoleniowe (1-5): 5
  Miejsce szkolenia (1-5): 5

  Sandra Franke-Dombrowska

  "

  Kurs oceniam na bardzo wysokim poziomie. W porównaniu do innych, na których byłem, uważam, że warto było jechać 500km.


  Program szkolenia (1-5): 5
  Prowadzący szkolenie (1-5): 5
  Materiały szkoleniowe (1-5): 5
  Miejsce szkolenia (1-5): 5

  Marcin Siwiec

  "

  Szkolenie przygotowane zgodnie z jego tematyką, profesjonalne, logiczne, teoretyczne i praktyczne podejście do tematu kursu. Duża część praktyczna, zrozumiała teoretyczna


  Program szkolenia (1-5): 5
  Prowadzący szkolenie (1-5): 5
  Materiały szkoleniowe (1-5): 5
  Miejsce szkolenia (1-5): 5

  Aleksandra Wysocka-Kowalska

  "

  Zapisz się już teraz!

  Zapis na kurs - Strategia fizjoterapeutyczna u pacjentów z uszkodzeniem OUN