Featured Image full width without Sidebar
16 sierpnia, 2021

Niska pionizacja – Akademia Falmed

W naszym cyklu przybliżania wam zawartości Akademii Falmed, pora na kolejny moduł kursu dla niemowlaków w przedziale wiekowym 7-9 miesięcy (III kwartał), czyli tzw. Niską pionizację. Przez to pojęcie rozumiemy wejście Malucha w klęki, siad bokiem, a także w pozycję czworaczą, w której przemieszczanie się rodzice często nazywają „raczkowaniem”.

Czworaki – ucieleśnienie symetrii

Nie wszystkie dzieci będą czworakować! W naszej wieloletniej praktyce fizjoterapeutycznej obserwowaliśmy przypadki Maluchów, które na drodze swojego rozwoju omijały te zdolność motoryczną. Jednakże nie opanowanie jej na etapie 7-10 miesiąca, nie przeszkadzało im później przyjąć pozycję czworaków, gdy były starsze i np. zabawka spadła mi pod szafkę czy łóżko.

Akademia Falmed Baner

Tym niemniej, my bardzo lubimy czworaki i od lat na zajęciach Klubu Malucha zachęcamy rodziców to tego, aby rozpoczynali inicjację „raczkowania” od 7 miesiąca. Czworaki są symetryczne, gdyż w prawidłowym wzorcu mamy naprzemienny ruch.

Dzięki temu utrwalamy u dziecka prawidłowe wzorce ruchowe. Ponadto, dzięki czworakom Maluch obciąża kolanka i dłonie, co pomaga mu później w przyjęciu pozycji klęcznej, a także pionizacji.

W Akademii Falmed znajdziecie zarówno zabawy pokazujące wam jak zachęcić Malucha do wejścia w czworaki, a także jak doskonalić tę pozycję. Ponadto, w jednym z filmów, pokazujemy wam w jaki sposób przejść z czworaków do siadu bokiem. Umiejętność samodzielnego siadu niemowlę powinno opanować od końca 9 miesiąca.

Zdjęcie 1 – Maluch, który przemieszcza się na czworakach jest bardzo ciekawski bo może sam eksplorować otoczenie!

Pozycja klęczna jako przygotowanie do pionizacji

Obok czworaków, drugim kluczowym elementem niskiej pionizacji jest pozycja klęczna, która przygotowuje dziecko do pionizacji, a więc wstawania, stania i z czasem chodzenia. W naturalnym etapie rozwoju, Maluchy najpierw wykonują klęk obunóż, by następnie przejść do klęku jednonóż i przy wsparciu mebla czy ubrania rodzica, wspinać się do góry.

W Akademii Falmed znajdziecie również ćwiczenia pokazujące wam w prosty i praktyczny sposób, jak z Maluchem ćwiczyć przyjmowanie pozycji klęcznej. Warto tu zaznaczyć, że o ile ćwiczymy z Maluchem klęki i czworaki, o tyle nie pomagajmy mu w próbach pionizacji, jeśli zacznie je wykonywać już w 3 kwartale.

Regularne zabawy z naszego video poradnika, przyczyniają się do harmonijnego rozwoju Malucha, jednakże pionizacja na etapie 9-10-11 miesiąca powinna być samodzielną i spontaniczną aktywnością niemowlaka. Innymi słowy, jeżeli widzimy, że podciąga on się do góry na nas, naszym ubraniu, to nie pomagajmy mu, nie podciągajmy do góry. Wykonanie tego zadania samodzielnie będzie pozytywnie wpływało na rozwój Malucha!

Zdjęcie 2 – W Akademii Falmed dowiecie się jak inicjować klęki z Maluchem!

Natomiast możemy asekurować Malucha przed upadkiem i sposoby na taką asekurację również znajdziecie w Akademii Falmed!


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Umów się na konsultację

Zapisz się na wizytę przez formularz!