Kurs dla fizjoterapeutów 

Praktyka w terapii funkcjonalnej z dziećmi neurologicznymi – Poznań

Kurs Fizjoterapia pediatryczna dla zaawansowanych - Falmed Poznań
Kurs Fizjoterapia pediatryczna dla zaawansowanych - Falmed Poznań

Szkolenie jednoczęściowe


1500 zł*

(20 godzin zajęć)

*Płatność podzielona jest na transze 300zł oraz 1200zł

Miejsce: Ośrodek Falmed, ul. Czereśniowa 50 Przeźmierowo

Terminarz na rok 2024:

  • 7 – 8 XII (od 9:30)

Kurs dla fizjoterapeutów

Na tym kursie omawiamy zaburzenia sensomotoryczne u dzieci do 5 roku życia.

Szczegółowo i w ramach zajęć praktycznych z udziałem pacjenta omawiamy zaburzenia napięcia mięśniowego u niemowląt.

Omawiamy facylitację zmiany wzorca u pacjentów z MPDz w postaci tetraplegii spastycznej, diplegii spastycznej oraz postaci hipertonicznej.

Wraz z uczestnikami opracowujemy plany terapeutyczne dla każdej z jednostek.

Kurs nastawiony jest na zajęcia praktyczne.

Istotnym elementem jest prezentacja pacjentów uczestników kursu (zachęcamy do przywiezienia materiału video z fragmentem pracy z pacjentem) i opracowanie dalszego postępowania fizjoterapeutycznego.

Szkolenie oparte jest o metodę NDT Bobath, metodę terapii w ramach Integracji Sensorycznej oraz nasze własne, ponad 32-letnie doświadczenia kliniczne. 

Dla kogo jest ten kurs?

Fizjoterapeutów posiadających doświadczenie w pediatrii, którzy chcą poszerzyć swój warsztat terapeutyczny i wymienić doświadczenia kliniczne.

Fizjoterapeutów, którzy szukają szkolenia nastawionego na zajęcia praktyczne, prace z pacjentem i opracowanie planów terapeutycznych.

Poznaj Twoich instruktorów

dr n. med. Stanisław Faliszewski

Od 1992 roku właściciel firmy Falmed. Certyfikowany terapeuta NDT Bobath, NDT Bobath Baby, NDT Bobath Old celebral Palsy, PNF oraz wielu innych kursów. W latach 1995 - 2022 wykładowca kierunkowych przedmiotów na poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. W drugiej połowie lat 90-tych rozpoczął prowadzić szkolenia dla fizjoterapeutów w oparciu o autorskie programy. Praktyk kliniczny z ponad 30-letnim doświadczeniem, który w każdym tygodniu przyjmuje nowych pacjentów na konsultacjach w ośrodku Falmed. W nauce innych fizjoterapeutów i przekazywaniu im wiedzy koncentruje się na analizie stanu i potrzeb pacjenta, testach funkcjonalnych oraz dokonywaniu nieustannej oceny postępów. Łączy swój ogromny warsztat praktyczny z umiejętnościami dydaktycznymi, dbając o to aby każdy uczestnik przyswoił przekazywaną wiedzę. 

mgr Anna Faliszewska

Absolwentka Policealnego Studium Fizjoterapii w Warszawie oraz poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, na której uzyskała tytuł magistra. Certyfikowana terapeutka metod Bobath dla dorosłych, PNF, Terapii manualnej w ujęciu holistycznym (VI modułów) oraz metody Integracji Sensorycznej. Praktyk kliniczny - każdego dnia w ośrodku Falmed przyjmuje dorosłych pacjentów na Terapię Manualną oraz dzieci na diagnozy i testy Integracji Sensorycznej. Od 20 lat współprowadzi kursy Falmed. Programy naszych kursów udoskonaliła o synergię pomiędzy deficytami neurologicznymi i metodą Integracji Sensorycznej, czy metodę Terapii Manualnej w terapii skolioz, wad postawy i wad stóp. Fizjoterapeutka z ogromną wiedzą, warsztatem oraz umiejętnościami do dzielenia się swoimi doświadczeniami klinicznymi z innymi.

Cel kursu Praktyka w terapii funkcjonalnej

Pogłębiamy wiedzę oraz warsztat pracy fizjoterapeutów, którzy na co dzień pracują w pediatrii oraz z pacjentami neurologicznymi. Wymieniamy doświadczenia kliniczne. To szkolenie kierujemy do osób, które posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi, a także do tych, które ukończyły nasz podstawowy, dwuczęściowy kurs dziecięcy.

Kurs jest esencją praktyki fizjoterapeutycznej. Dokładamy wszelkich starań, aby na każdej jego edycji obecnych było kilku pacjentów, z którymi wykonujemy pokaz terapii dla uczestników. Ponadto, analizujemy z uczestnikami ich pacjentów, a także pomagamy w modyfikacji obranych kierunków rehabilitacji.

Po zakończeniu szkolenia fizjoterapeuta potrafi precyzyjnie dokonywać oceny i analizy problemów dzieci z porażeniem spastycznym i wiotkim, a także prowadzić wieloetapowe postępowanie rehabilitacyjne, dla każdego z omawianych deficytów neurologicznych.

Program kursu Praktyka w terapii funkcjonalnej

Kurs „Praktyka w terapii funkcjonalnej z dziećmi neurologicznymi” to nasza najnowsza usługa szkoleniowa. Opracowaliśmy go w odpowiedzi na zapotrzebowanie fizjoterapeutów kończących nasz podstawowy kurs dziecięcy, którzy zgłaszali dalszy akces na pogłębienie swojej wiedzy i warsztatu pracy, a także chęć do wymiany doświadczeń klinicznych z innymi terapeutami, doświadczonymi w tej dziedzinie pracy z dziećmi neurologicznymi.

Program kursu został zbudowany na bazie zastosowania współczesnych metod neurofizjologicznych, takich jak NDT Bobath, Integracja Sensoryczna czy PNF, najnowszych doniesień ze świata fizjoterapii neurologicznej i pediatrycznej, a także naszych własnych, 32-letnich doświadczeń klinicznych.

Moduł I – Neuropatologia wieku rozwojowego

Zaburzenia sensomotoryczne u dzieci do 5 roku życia

Zaburzenia napięcia mięśniowego u dzieci z deficytem neurologicznym:

a) dzieci o wzmożonym napięciu mięśniowym oraz asymetria ułożeniowa – zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów,
b) dzieci o obniżonym napięciu mięśniowym – wiotkie – zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów

Moduł II – Omówienie zaopatrzenia ortopedycznego

Prezentacja sprzętu do całodobowej opieki

Dyskusja z uczestnikami

Moduł III – Zajęcia praktyczne

Facylitacja zmiany wzorca u pacjenta z MPDz:

a) postać tetraplegii spastycznej,
b) postać diplegii spastycznej,
c) postać hipertoniczna.

Zajęcia w grupach terapeutycznych

Moduł IV – Prezentacja problemów terapeutycznych pacjentów uczestników

Prezentacja nagrania video z głównymi problemami sensomotorycznymi.

Podsumowanie warsztatów i dyskusja z uczestnikami.

Opinie kursantów

Szkolenie ciekawie przeprowadzone. Uwagi prowadzących cenne i do wykorzystania w pracy!


Program szkolenia (1-5): 5
Prowadzący szkolenie (1-5): 5
Materiały szkoleniowe (1-5): 5
Miejsce szkolenia (1-5): 5

Paulina Kowalska

"

Szkolenie było zgodne z moimi oczekiwaniami. Wniosło dużo nowych ćwiczeń, terapii do pracy z moimi pacjentami!


Program szkolenia (1-5): 5
Prowadzący szkolenie (1-5): 5
Materiały szkoleniowe (1-5): 5
Miejsce szkolenia (1-5): 5

Karolina Milewska

"

Bardzo interesujące szkolenie, duża wiedza prowadzącego, którą chętnie się dzieli, możliwość zadawania pytań, analiza różnorodnych problemów w terapii. Polecam innym i dziękuję.


Program szkolenia (1-5): 5
Prowadzący szkolenie (1-5): 5
Materiały szkoleniowe (1-5): 5
Miejsce szkolenia (1-5): 5

Anna Bobin

"

Zapisz się już teraz!

Zapis na kurs - praktyka w terapii dzieci z def. neuro. (#14)