Polityka Prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.FALMED.PL

W niniejszym dokumencie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi. Administratorem Państwa danych jest FALMED Rehabilitacja Ruchowa Stanisław Faliszewski z siedzibą przy ul. Czereśniowej 48, 62-081 Przeźmierowo, REGON: 250521372, NIP: 621-108-16-94.

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem www.falmed.pl.
 2. Operatorem serwisu oraz administratorem danych osobowych w serwisie jest Stanisław Faliszewski, właściciel firmy FALMED Rehabilitacja Ruchowa Stanisław Faliszewski z siedzibą w Przeźmierowie 62-081, ul. Czereśniowa 48.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej to: osrodek@falmed.pl.
 4. Kontakt z Administratorem możliwy jest również przy pomocy poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy oraz pod numerem telefonu: 531147393.
 5. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Gromadzenie danych użytkownika

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Gromadzone będą następujące dane Użytkownika:
  • imię i nazwisko,
  • adres mailowy,
  • telefon kontaktowy,
  • pliki cookies – szczegóły ich przetwarzania w dziale Informacja o plikach cookies,
  • parametry połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na podstawie i w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, a następnie w celu utrzymywania Konta Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w następujących celach: a) Wystawienie faktury i spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – art. 6. ust. 1 lit. c RODO; b) Realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – art. 6 ust. 1 lit. b. RODO; c) Rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń – art. 6 ust. 1 lit b. RODO; d) Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6. ust. 1 lit. f) RODO; e) Tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO – art. 6. ust. 1 lit. c) i f); f) Wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Witryny – art. 6. ust. 1 lit. a) RODO; g) W celu marketingu bezpośredniego kierowanego do użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; h) Do celów statystycznych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; i) W celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych w oparciu o zgodę Użytkownika. j) Kontaktu przez formularze kontaktowe i zgłoszeniowe wewnątrz zasobów serwisu falmed.pl.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 6. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Dane osobowe użytkownika będą udostępniane innym odbiorcom współpracującym z Administratorem w celu prawidłowego wykonania umowy lub realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym serwisom świadczącym usługi poczty elektronicznej, dostawcom usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, podwykonawcom i zleceniobiorcom zaangażowanym w utrzymyw

waniu Witryny.

 1. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług, np. Google, Microsoft, itp., dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo), z tym, że podmioty te stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Dane będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują ich najwyższą ochronę i bezpieczeństwo.
 2. Z zastrzeżeniem wyjątku wskazanego w ust. 13 dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.puodo.gov.pl).
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie uzasadnione aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, Użytkownik w każdej chwili jest uprawniony do jej cofnięcia, przy czym pozostaje ono bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności witryny, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 7. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Metody ochrony danych i Logi Administratora

 1. Miejsce logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe będą gromadzone zarówno wewnątrz zasobów witryny falmed.pl, jak i na dyskach komputerów Administratora Danych Osobowych oraz pracowników firmy Falmed, upoważnionych przez Administratora do ich przetwarzania. Dostęp do każdego z tych systemów oraz urządzeń jest zabezpieczony hasłem, które nie jest udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Informacje zachowania użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem (Logi Administratora).

Techniki marketingowe stosowane przez Administratora

 1. Operator stosuje analizę ruchu na stronie do celów statystycznych, poprzez narzędzie Google Analytics. Do Google Inc. z siedzibą w USA (operatora Google Analytics) Administrator nie przekazuje danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/adspreferences.
 2. Operator stosuje piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje sobie żadnych dodatkowych danych osobowych z serwisu Facebook. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookies w urządzeniu użytkownika.

Polityka Plików Cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dla Państwa wygody serwis akademia.falmed.pl używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, by utrzymać sesję Użytkownika po zalogowaniu, a także w celach statystycznych. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Serwis akademia.falmed.pl stosuje dwa typy plików cookies:

 1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
 2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.).

Zarządzanie plikami cookies:

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 • Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, więc prosimy regularnie sprawdzać tę stronę w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami. Dokonane zmiany będą obowiązywać od momentu ich opublikowania na tej stronie.