Kurs dla fizjoterapeutów

Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym – Poznań

Kurs podstawowy fizjoterapia w pediatrii - Falmed Poznań
Kurs podstawowy fizjoterapia w pediatrii - Falmed Poznań

Szkolenie dwuczęściowe


2600 zł*

*Płatność podzielona jest na transze: 300zł; 1000zł; 300zł; 1000zł

W cenie kursu otrzymujesz szkolenie online – Kurs Diagnostyczno-Rozwojowy Akademii Falmed o wartości 469zł!

Jeśli posiadasz już kurs online to obniżymy cenę za udział w kursie stacjonarnym o kwotę, którą już u nas wydałeś!

Terminarz najbliższych kursów:

  • Część I: 21 – 22 IX (od 9:30)
  • Część II 5 – 6 X (od 9:30)

Kurs dla fizjoterapeutów

Na szkoleniu omawiamy rozwój sensomotoryczny dziecka do 2 roku życia, metody badania i oceny niemowlaka, oceny odruchów i ich wpływ na dziecko.

Nauczymy Cię jak rozpoznawać poziom napięcia mięśniowego oraz jak oceniać zdolności antygrawitacyjne.

Pokażemy Ci techniki pielęgnacyjne oraz techniki ułatwiania i hamowania. Dowiesz się jaka jest rola rodziców w procesie terapii.

Nauczymy Cię planowania funkcjonalnego u pacjentów z różnymi jednostkami, ocen przebiegu terapii, metod stymulacji sensorycznej.

Dowiesz się jak prowadzić terapię dziecka spastycznego (hemiplegia, diplegia, tetraplegia) oraz terapie dziecka wiotkiego z różnymi jednostkami neurologicznymi.

Szkolenie oparte jest o metodę NDT Bobath, metodę terapii w ramach Integracji Sensorycznej oraz nasze własne, ponad 32-letnie doświadczenia kliniczne. 

Dla kogo jest ten kurs?

Fizjoterapeutów pracujących z niemowlakami i dziećmi neurologicznymi, którzy chcą poszerzyć swój warsztat.

Fizjoterapeutów, którzy nie mają dużego doświadczenia w tej materii i chcą uporządkować swoją wiedzę teoretyczną oraz otrzymać podstawy praktyczne.

Studentów 5 roku fizjoterapii, którzy chcą poznać warsztat pracy fizjoterapii pediatrycznej.

Poznaj Twoich instruktorów

dr n. med. Stanisław Faliszewski

Od 1992 roku właściciel firmy Falmed. Certyfikowany terapeuta NDT Bobath, NDT Bobath Baby, NDT Bobath Old celebral Palsy, PNF oraz wielu innych kursów. W latach 1995 - 2022 wykładowca kierunkowych przedmiotów na poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. W drugiej połowie lat 90-tych rozpoczął prowadzić szkolenia dla fizjoterapeutów w oparciu o autorskie programy. Praktyk kliniczny z ponad 30-letnim doświadczeniem, który w każdym tygodniu przyjmuje nowych pacjentów na konsultacjach w ośrodku Falmed. W nauce innych fizjoterapeutów i przekazywaniu im wiedzy koncentruje się na analizie stanu i potrzeb pacjenta, testach funkcjonalnych oraz dokonywaniu nieustannej oceny postępów. Łączy swój ogromny warsztat praktyczny z umiejętnościami dydaktycznymi, dbając o to aby każdy uczestnik przyswoił przekazywaną wiedzę. 

mgr Anna Faliszewska

Absolwentka Policealnego Studium Fizjoterapii w Warszawie oraz poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, na której uzyskała tytuł magistra. Certyfikowana terapeutka metod Bobath dla dorosłych, PNF, Terapii manualnej w ujęciu holistycznym (VI modułów) oraz metody Integracji Sensorycznej. Praktyk kliniczny - każdego dnia w ośrodku Falmed przyjmuje dorosłych pacjentów na Terapię Manualną oraz dzieci na diagnozy i testy Integracji Sensorycznej. Od 20 lat współprowadzi kursy Falmed. Programy naszych kursów udoskonaliła o synergię pomiędzy deficytami neurologicznymi i metodą Integracji Sensorycznej, czy metodę Terapii Manualnej w terapii skolioz, wad postawy i wad stóp. Fizjoterapeutka z ogromną wiedzą, warsztatem oraz umiejętnościami do dzielenia się swoimi doświadczeniami klinicznymi z innymi.

Cel kursu Fizjoterapia w pediatrii

Zapoznajemy fizjoterapeutów z metodami stosowanymi w terapii dzieci z deficytami neurologicznymi. Pokazujemy uczestnikom techniki pracy przy wykorzystaniu metody NDT Bobath, metody terapii Integracji Sensorycznej, metody PNF, a także dzielimy się naszymi własnymi, 32-letnimi doświadczeniami klinicznymi.

Na szkoleniu pokazujemy rehabilitantom jak prawidłowo dokonać analizy zespołu pediatrycznego, w szczególności u dzieci ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego, wadami wrodzonymi i zaburzeniami wad rozwojowych. Uczymy prawidłowych technik terapii niemowląt w ramach wczesnej interwencji. Udział w kursie nauczy fizjoterapeutę zastosować skale oceny neurofizjologicznej, a także zaplanować proces terapii.

Fizjoterapeuta, który ukończy kurs umie dokonać oceny pacjenta z zespołem pediatrycznym, zastosować skale oceny neurofizjologicznej, prowadzić wieloetapowe i kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne, a także angażować rodziców w proces terapii.

Program kursu Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym

Podobnie jak w przypadku naszych pozostałych kursów dla fizjoterapeutów, również program tego szkolenia jest autorski. Stanowi synergię pomiędzy: zastosowaniem metod neurofizjologicznych takich jak NDT Bobath czy Integracja Sensoryczna w fizjoterapii pediatrycznej, najnowszymi doniesieniami naukowymi, a także naszymi własnymi, 32-letnimi doświadczeniami klinicznymi w rehabilitacji.

Część I

Moduł I

Rozwój sensomotoryczny dziecka do 2 roku życia

Wpływ odruchów na dziecko

Moduł II

Poszerzone badania i oceny niemowlaka

Skale oceny dziecka

Odruchy:

a) asymetria – ATOS,
b) sztywność – STOS,
c) inne odruchy toniczne,

Ocena napięcia:

a) zwiększone napięcie – asymetria ułożeniowa,
b) obniżone napięcie – wiotkość osiowa (centralna),
c) wiotkość obwodowa kończyn (hypermobilność),

Ocena zdolności antygrawitacyjnych:

a) kompensacja zaburzeń,
b) patologia zaburzeń,

Zajęcia praktyczne z udziałem pacjenta:

a) analiza przypadku dziecka z deficytem,
b) praca w grupach,

Moduł III

Zabiegi pielęgnacyjne:

a) Prawidłowe karmienie, noszenie,
b) Pozycje w czasie kąpieli,
c) Pozycje ułożeniowe.

Wprowadzenie do technik ułatwiania:

a) analiza ruchu, norma a patologia,
b) Punkty stymulacji,
c) techniki umiejscowienia,

Wprowadzenie do technik hamowania – normalizacji napięcia:

a) Techniki aktywnego hamowania,
b) techniki pasywnego hamowania,
c) autohamowanie.

Rola rodziców w procesie terapii.

Część II

Moduł I – Techniki facylitacji prawidłowego wzorca

Techniki umiejscowienia:

a) planowanie funkcjonalne u pacjenta neurologicznego w zależności od rozpoznania,
b) Terapia ręki,

Ocena przebiegu terapii:

a) Skale oceny,
b) Skala GMF.

Stymulacja sensomotoryczna (SI)

Techniki hamowania – normalizacji napięcia:

a) aktywne hamowanie,
b) pasywne hamowanie,

Techniki stymulacji napięcia u dzieci wiotkich:

a) Tapping,
b) Zabiegi fizykalne,
c) Kompresje, aproksymacja, stymulacja osiowa.

Moduł II – Terapia dziecka spastycznego

Hemiplegia

1. Ocena jako integralny plan terapii.
2.Prawidłowe pozycje ułożeniowe w okresie niemowlęcym.
3. Badanie odruchów.
4. Nieprawidłowości rozwojowe, szczególnie w pozycjach ułożeniowych.
5. Współruchy – synkinezy, reakcje stowarzyszone.
6. Pozytywna reakcja podparcia.
7. Zaburzenia równowagi.
8. Spastyczność, jej rozkład oraz wpływ na możliwości ruchowe dziecka.
9. Wpływ zabiegów operacyjnych.
10. Hamowanie asymetrii.
11. Hamowanie reakcji stowarzyszonych.
12. Poprawa czucia oraz angażowania strony niedowładnej.
13. Stymulacja kontroli symetrii.

Diplegia

1. Ocena jako integralny plan terapii.
2. Opóźnienie prawidłowego rozwoju.
3. Spastyczność.
4. Reakcje stowarzyszone.
5. Dominacja PRP oraz NRP.
6. Nieprawidłowa lokomocja.
7. Poprawa kontroli tułowia.
8. Hamowanie reakcji stowarzyszonych.
9. Hamowanie reakcji tonicznych.
10. Samodzielność w ubieraniu i rozbieraniu, lokomocja.

Tetraplegia

1. Ocena jako integralny plan terapii.
2. Przetrwałe reakcje toniczne – ATOS, STOS, TB.
3. Brak orientacji środkowo linijnej.
4. Brak kontroli głowy.
5. Brak kontroli tułowia.
6. Hamowanie spastyczności.
7. Hamowanie reakcji tonicznych.
8. Poprawa kontroli głowy.
9. Poprawa kontroli tułowia.
10. Wyzwalanie reakcji prostowania, równowagi.
11. Nauka prawidłowego wstawania, siadania, lokomocja.
12. Prawidłowa pionizacja.
13. Przykurcze: profilaktyka, operacje.

Moduł III – Dziecko wiotkie

Ocena i przyczyny zaburzeń napięcia: 

a) Uszkodzenia neuronu centralnego:
    – ataxia,
    – atetoza,
    – rozszczep kręgosłupa,
b) Uszkodzenia neuronu obwodowego,
c) Choroby mięśniowe: dystrofie, miopatie;
d) Choroby genetyczne,
e) Choroby metaboliczne,

Zaburzenia stabilizacji osiowej i obwodowej:

a) Nadruchomość stawowa,
b) Hypermobilność,

Zaopatrzenie ortopedyczne

Dyskusja oraz omówienie pacjentów przez uczestników kursu

Opinie kursantów

Profesjonalnie przekazana wiedza. Super atmosfera do przyswajania wiedzy.


Program szkolenia (1-5): 5
Prowadzący szkolenie (1-5): 5
Materiały szkoleniowe (1-5): 5
Miejsce szkolenia (1-5): 5

Angelika Lurka

"

Jestem bardzo zadowolona z odbytego kursu. Przekazanie wiedzy było bardzo zrozumiałe, pokazane na przykładach oraz na sobie samych


Program szkolenia (1-5): 5
Prowadzący szkolenie (1-5): 5
Materiały szkoleniowe (1-5): 5
Miejsce szkolenia (1-5): 5

Paulina Stachecka

"

Profesjonalne prowadzenie szkoleń pod względem organizacyjnym i merytorycznym. Dziękuję za super szkolenie!


Program szkolenia (1-5): 5
Prowadzący szkolenie (1-5): 5
Materiały szkoleniowe (1-5): 5
Miejsce szkolenia (1-5): 5

Karolina Wierzbicka

"

Zapisz się już teraz!

Zapis na kurs - dzieci z def. neuro.