Kurs dla fizjoterapeutów

Kurs poświęcony dzieciom ze skoliozą oraz wadami postawy – Poznań

Kurs Skoliozy, wady postawy i wady stóp - Falmed Poznań
Kurs Skoliozy, wady postawy i wady stóp - Falmed Poznań

Szkolenie jednoczęściowe


1700 zł*

*Płatność podzielona jest na transze 300zł oraz 1400zł

(30 godzin zajęć) – cena obejmuje wszystkie opisane poniżej moduły!

Miejsce: Ośrodek Falmed, ul. Czereśniowa 50 Przeźmierowo

Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Falmed jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – nr wpisu 2.30/00017/2022.

Terminarz na rok 2024:

  • 15 – 17 XI (od 9:30)

Kurs dla fizjoterapeutów

Na tym kursie omawiamy patobiomechanikę bocznych skrzywień kręgosłupa, patobiomechanikę miednicy, podstawy neurofizjologiczne pracy ze skoliozą, wadami postawy i wadami stóp oraz techniki Terapii Manualnej i automobilizacji.

W trakcie 3-dniowego szkolenia dowiesz się jakie są rodzaje skolioz, wad postawy i wad stóp oraz jak przeprowadzić kompleksową ocenę pacjenta, a także prowadzić efektywną terapię.

Poznasz koncepcję pracy trójpłaszczyznowej, testy funkcjonalne, wzorce łopatki i miednicy, wzorce tułowia, ćwiczenia oddechowe, pracę z gumami TheraBand i metody autoterapii oraz relaksacji poizometrycznej.

Szkolenie oparte jest o metodę PNF, Terapię Manualną oraz nasze własne, ponad 32-letnie doświadczenia kliniczne. 

Dla kogo jest ten kurs?

Fizjoterapeutów pracujących z pacjentami ze skoliozami, wadami postawy i wadami stóp, którzy chcą poszerzyć swój warsztat. 

Fizjoterapeutów, którzy nie mają dużego doświadczenia w tej materii i chcą uporządkować swoją wiedzę teoretyczną oraz otrzymać podstawy praktyczne.

Studentów 5 roku fizjoterapii, którzy chcą poznać warsztat pracy z pacjentami ze skoliozą, wadami postawy i wadami stóp.

Poznaj Twoich instruktorów

dr n. med. Stanisław Faliszewski

Od 1992 roku właściciel firmy Falmed. Certyfikowany terapeuta NDT Bobath, NDT Bobath Baby, NDT Bobath Old celebral Palsy, PNF oraz wielu innych kursów. W latach 1995 - 2022 wykładowca kierunkowych przedmiotów na poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. W drugiej połowie lat 90-tych rozpoczął prowadzić szkolenia dla fizjoterapeutów w oparciu o autorskie programy. Praktyk kliniczny z ponad 30-letnim doświadczeniem, który w każdym tygodniu przyjmuje nowych pacjentów na konsultacjach w ośrodku Falmed. W nauce innych fizjoterapeutów i przekazywaniu im wiedzy koncentruje się na analizie stanu i potrzeb pacjenta, testach funkcjonalnych oraz dokonywaniu nieustannej oceny postępów. Łączy swój ogromny warsztat praktyczny z umiejętnościami dydaktycznymi, dbając o to aby każdy uczestnik przyswoił przekazywaną wiedzę. 

mgr Anna Faliszewska

Absolwentka Policealnego Studium Fizjoterapii w Warszawie oraz poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, na której uzyskała tytuł magistra. Certyfikowana terapeutka metod Bobath dla dorosłych, PNF, Terapii manualnej w ujęciu holistycznym (VI modułów) oraz metody Integracji Sensorycznej. Praktyk kliniczny - każdego dnia w ośrodku Falmed przyjmuje dorosłych pacjentów na Terapię Manualną oraz dzieci na diagnozy i testy Integracji Sensorycznej. Od 20 lat współprowadzi kursy Falmed. Programy naszych kursów udoskonaliła o synergię pomiędzy deficytami neurologicznymi i metodą Integracji Sensorycznej, czy metodę Terapii Manualnej w terapii skolioz, wad postawy i wad stóp. Fizjoterapeutka z ogromną wiedzą, warsztatem oraz umiejętnościami do dzielenia się swoimi doświadczeniami klinicznymi z innymi.

Cel kursu Skoliozy i wady postawy

Zapoznajemy fizjoterapeutów z metodami stosowanymi w terapii skolioz, wad postawy i wad stóp. Pokazujemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów z różnymi schorzeniami narządu ruchu i kręgosłupa.

Wskazujemy na prawidłowe wzorce postępowania rehabilitacyjnego, między innymi w oparciu o metody PNF i Terapii Manualnej. Nie uczymy fizjoterapeutów gotowych zestawów ćwiczeń, bo takich po prostu nie ma. Uczymy ich jak należy diagnozować problem, jak istotne jest kompleksowe i wielowymiarowe spojrzenie, i co najważniejsze nieustanne myślenie podczas procesu terapii.

Fizjoterapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody neurofizjologiczne do terapii skolioz, wad postawy i wad stóp, a także umieć dobrać odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne.

Program kursu Skoliozy i wady postawy

Program kursu „Skoliozy i wady postawy” jest autorski i opiera się przede wszystkim o własne, 32-letnie doświadczenia kliniczne Falmedu. W programie szkolenia czerpiemy również ze współczesnych metod neurofizjologicznych, stosowanych w terapii pacjentów ze skoliozami, wadami postawy i wadami stóp, jak PNF czy Terapia Manualna, a także aktualizujemy go o bieżące doniesienia ze świata fizjoterapii.

Wszystkie wymienione moduły realizujemy w trakcie 3-dniowego kursu!

Moduł I – Patobiomechanika bocznych skrzywień kręgosłupa

Biomechaniczne aspekty budowy i funkcji kręgosłupa

Biomechaniczne podłoże bocznych skrzywień kręgosłupa. Skoliozy jedno i dwułukowe

Rodzaje wad postawy

Wady klatki piersiowej:

a) klatka szewska (lejkowata),
b) klatka kurza

Moduł II – Patobiomechanika miednicy

Ocena RTG miednicy i kręgosłupa

Miednica a krzywizny kręgosłupa

Badanie i ocena funkcji miednicy

Techniki mobilizacji miednicy

Techniki automobilizacji miednicy

Moduł III – Podstawy neurofizjologiczne pracy ze skoliozą i wadami postawy

Podstawy fizjologiczne pracy mięśniowej

Koncepcja pracy trójpłaszczyznowej

Segmenty ruchowe i pomiar ruchomości kręgosłupa

Wzorce ruchowe i techniki pracy z tułowiem

Ocena fizjoterapeutyczna pacjenta ze skoliozą jednolukową:

a) Testy funkcjonalne,
b) Wzorce łopatki i miednicy,
c) Wzorce tułowia, kkg, kkd,
d) Łańcuchy zamknięte, praca z gumami TheraBand,
e) Ćwiczenia oddechowe,
f) Autoterapia i zadania domowe.

Ocena fizjoterapeutyczna pacjenta ze skoliozą dwułukową:

a) Testy funkcjonalne,
b) Wzorce łopatki i miednicy,
c) Wzorce tułowia, kkg, kkd,
d) Łańcuchy zamknięte, praca z gumami TheraBand,
e) Ćwiczenia oddechowe,
f) Autoterapia i zadania domowe.

Moduł IV – Terapia manualna i mobilizacje

Techniki mobilizacji kręgosłupa

Techniki automobilizacji kręgosłupa

Ćwiczenia oddechowe

Relaksacja poizometryczna

Autoterapia

Ocena i terapia w wadach stopy:

a) Funkcjonalne badanie stopy,
b) Ocena na podoskopie,
c) Ćwiczenia praktyczne dla wad stóp.

Zaopatrzenie ortopedyczne

Opinie kursantów

Bardzo duża ilość wiedzy. Na plus praca z pacjentem i pokazanie gotowego schematu działania.


Program szkolenia (1-5): 5
Prowadzący szkolenie (1-5): 5
Materiały szkoleniowe (1-5): 5
Miejsce szkolenia (1-5): 5

 Renata Laufer-Wolna

"

Prowadzący mają ogromną wiedzę i potrafią ją przekazać kursantom. Polecam kurs każdemu, kto pracuje ze skoliozami lub zaczyna swoją przygodę i chce usystematyzować informacje.


Program szkolenia (1-5): 5
Prowadzący szkolenie (1-5): 5
Materiały szkoleniowe (1-5): 5
Miejsce szkolenia (1-5): 5

Joanna Lipowicz

"

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny, rzeczowy. Prowadzący odpowiadają na wszystkie pytania uczestników.


Program szkolenia (1-5): 5
Prowadzący szkolenie (1-5): 5
Materiały szkoleniowe (1-5): 5
Miejsce szkolenia (1-5): 5

Agnieszka Lewnental

"

Zapisz się już teraz!

Zapisz się przez formularz lub umów się przez telefon

Zapis na kurs - Kurs dzieciom ze skoliozą