Wczesna Interwencja – szanse rozwojowe dla mojego dziecka

  • 25 maja 2018

Wczesna Interwencja jest niczym innym jak pomocą dziecku w jego rozwoju psychoruchowym, zaczynającą się już od pierwszych dni jego życia. Pomoc ta kierowana jest do dzieci, u których występują zaburzenia rozwojowe i odnosi się do takich dziedzin jak: medycyna, psychologia, neurologopedia, optometria, pedagogika specjalna i oczywiście fizjoterapia.

Wczesna Interwencja – forma profilaktyki

W myśl zasady autorstwa Hipokratesa: „lepiej zapobiegać niż leczyć”, warto uświadomić sobie co na przyszłość daje dziecku taka forma wsparcia. Przede wszystkim:

Umożliwia całkowite wyeliminowanie występujących zaburzeń i dalszy prawidłowy rozwój dziecka, a harmonijny rozwój przekłada się na lepsze późniejsze efekty w nauce szkolnej i w kontaktach z rówieśnikami. Przykładami takich działań w ramach Wczesnej Interwencji jest stymulacja sensoryczna (SI), która wyzwala właściwe funkcjonowanie zmysłów, aby dziecko mogło biegać, skakać, bawić się z rówieśnikami (więcej na temat Integracji Sensorycznej tutaj). Terapia dziecka z zaburzeniami procesów Integracji Sensorycznej jest znacznie bardziej czasochłonna i długotrwała niż wspomaganie w ramach Wczesnej Interwencji. Wynika to z tego, iż u dziecka do 18 miesiąca życia, łatwiej jest ukierunkować skoordynowany rozwój psychomotoryczny i zniwelować istniejące nieprawidłowości. Deficyty sensoryczne utrwalają się wraz z wiekiem i wymagają potem intensywniejszej terapii. 

Rehabilitacja niemowląt – zapobiega utrwalaniu się deficytów

Kolejnym przykładem są nieleczone zaburzenia napięcia mięśniowego u niemowląt, które mogą predysponować do wystąpienia wad postawy. W tym celu w ramach Wczesnej Interwencji pokazujemy rodzicom jak prawidłowo pielęgnować dziecko, jak je nosić i podnosić, bawić się z nim tak, aby w codziennych sytuacjach stymulować jego prawidłowy rozwój. Zapobiega występowaniu i/lub utrwaleniu się wdeficytów, a co za tym idzie umożliwia prawidłowy rozwój Malucha.

Wczesna Interwencja – zwiększenie sprawności dziecka

Pozwala uruchomić wszystkie potencjalne rezerwy rozwoju w przypadku dzieci z niepełnosprawnością nieodwracalną, co będzie wpływać na poprawę stanu zdrowia, funkcjonowanie osobiste i społeczne. Dziecko będzie lepiej przygotowane do rozpoczęcia nauki i życia w społeczeństwie.

Daje możliwość ustalenia i wykorzystania mocnych stron dziecka. Pozwala zdobywać sprawność w zakresie samoobsługi, a to będzie również prowadzić do jak największej samodzielności i niezależności.

Rehabilitacja w okresie niemowlęcym to inwestycja w przyszłość

W przypadku zdiagnozowanych deficytów rozwojowych u niemowlaka należy potraktować jego rehabilitację w ramach Wczesnej Interwencji, jako inwestycję w przyszłość dziecka. Konsekwentna, systematyczna i dobrze prowadzona terapia oraz praca z dzieckiem w domu, znacznie minimalizują ryzyko wystąpienia wyżej wymienionych objawów w przyszłości. Kilkumiesięczny Maluch, którego deficyty zostały zniwelowane w ramach Wczesnej Interwencji, będzie miał odpowiednią bazę do dobrego rozwoju, na tle rówieśników, u których konieczna terapia w okresie niemowlęcym została zaniedbana. Nasze wieloletnie doświadczenia kliniczne wskazują na korelację pomiędzy brakiem prawidłowej Wczesnej Interwencji, a występującymi zaburzeniami sensorycznymi u dzieci powyżej 12 miesiąca życia.

mgr Hanna Wołowicz