Kurs dla fizjoterapeutów
Usprawnianie osób dorosłych z deficytem neurologicznym – Poznań

ŚREDNIA OCEN (1-5)
Na podstawie 58 ankiet

Program - 4,8
Prowadzący - 4,8
Materiały - 4,8
Miejsce - 4,9

Szkolenie jednoczęściowe

CENA: 1 350 zł

Miejsce: Centrum Rehabilitacji PANMEDICA, Zdunki 10A 19-300 Ełk

Na tej edycji kursu można spodziewać się bardzo dużo praktyki, gdyż będziemy pracować z pacjentami CR Panmedica!

Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Falmed jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – nr wpisu 2.30/00017/2022.

Termin 2023:

TBD

Cel kursu Neurologia osób dorosłych

Zapoznajemy fizjoterapeutów z metodami stosowanymi w terapii deficytów neurologicznych u osób dorosłych. Pokazujemy uczestnikom jak prowadzić wieloetapowe i kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów po urazach wielonarządowych, urazach mózgowo-czaszkowych, po urazach kręgosłupa z porażeniami, z hemiplegią, paraplegią i kwadriplegią, w uszkodzeniach splotu ramiennego uszkodzeniach nerwów obwodowych.

Uczymy metodyki i konsekwencji w postępowaniu rehabilitacyjnym schorzeń neurologicznych. Zapoznajemy fizjoterapeutów z metodami NDT Bobath dla dorosłych, PNF, Terapią Manualną, pokazujemy skale oceny neurofizjologicznej oraz wykorzystanie testów funkcjonalnych. Wskazujemy również na istotną rolę rodziny w procesie rehabilitacji i uczymy jak należy angażować najbliższych pacjenta.

Fizjoterapeuta, który ukończy kurs umie dokonać oceny pacjenta ze schorzeniem neurologicznym, zastosować skale oceny neurofizjologicznej, wykonać testy funkcjonalne. Potrafi także prowadzić rehabilitację środowiskową oraz angażować w proces terapii specjalistów z innych dziedzin.

Podział zajęć podczas kursu Neurologia osób dorosłych

Szkolenie składa się z dwóch części, które podzielone są na 10 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych. Uczestnicy realizują zadania praktyczne, pracując w grupach warsztatowych. Instruktorzy wykonują pokaz zastosowania wybranych metod i ćwiczeń z pacjentem Falmedu. Kurs kończy się egzaminem praktycznym, w ramach którego fizjoterapeuci opracowują studium przypadku dla wybranej jednostki neurologicznej. Egzamin jest realizowany dla potrzeb wewnętrznych Falmedu i nie wpływa on na uzyskanie dyplomu ukończenia kursu.

Usprawnianie dorosłych z deficytem neurologicznym - Poznań

Program kursu neurologia osób dorosłych

Kurs z fizjoterapii neurologicznej osób dorosłych posiada autorski i aktualizowany na bieżąco program. Został on stworzony na bazie naszych 30-letnich doświadczeń klinicznych, współczesnych doniesień naukowych oraz wykorzystania metod neurofizjologicznych, jak NDT Bobath dla dorosłych, PNF czy Terapia Manualna.

Część I-sza

Neurologia osób dorosłych - Poznań

Patofizjologia schorzeń neurologicznych

Rozpoczynamy wprowadzeniem fizjoterapeutów w patofizjologię udarów, ze szczególnym uwzględnieniem deficytów sensomotorycznych pacjentów z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego. W dalszej kolejności omawiana jest patofizjologia pozostałych jednostek chorobowych, jak: stwardnienie rozsiane, urazy kręgosłupa, choroba Parkinsona i pozostałe uszkodzenia centralnego układu nerwowego.

Skale oceny deficytów sensomotorycznych

W drugim dniu I-szej części kursu, przedstawiamy fizjoterapeutom skale do oceny deficytów sensomotorycznych, których znajomość i umiejętność wykorzystania są niezbędne w procesie planowania terapii pacjentów z deficytem neurologicznym. Omówimy: skalę deficytu motorycznego, ocenę deficytów czuciowych oraz ocenę pozostałych deficytów sensomotorycznych (opracowanie własne).

Część II-ga

Terapia w okresie wiotkim i praca punktem kluczowym

Druga część kursu z fizjoterapii neurologicznej osób dorosłych rozpoczyna się od omówienia procesu planowania terapii pacjenta w okresie wiotkim, z uwzględnieniem takich elementów jak: zmiana pozycji pacjenta, pielęgnacja, rola rodziny w procesie terapii. Podzielimy się z uczestnikami szkolenia naszymi doświadczeniami i nauczymy was jak w praktyce wykorzystywać pracę punktami kluczowymi z technikami rekrutacji wzorca.

Techniki hamowania i facylitacja wzorca

Omówimy także metody stymulacji w czasie powrotu funkcji barku i miednicy, z uwzględnieniem zmiany pozycji w kierunku siadu, stymulacji wyzwolenia reakcji równowagi. Przedstawimy także jak zapobiegać połowicznemu zaniedbaniu. Na zajęciach praktycznych pokażemy jak zastosować techniki hamowania, facylitację wzorców ruchowych z uwzględnieniem technik tappingu, rozciągnięcia, kompresji oraz jak skutecznie wykorzystać fizykoterapię.

Szkolenie neurologia osób dorosłych - Poznań

Zakończenie szkolenia

Ostatni etap kursu rozpoczniemy od omówienia zasad pionizacji pacjenta, z uwzględnieniem deficytu neurologicznego. Przedstawimy fizjoterapeutom urządzenia służące do pionizacji, a także omówimy zaopatrzenie ortopedyczne na poszczególnych etapach usprawniania.

Fizjoterapeuci uczestniczący w tym kursie będą się uczyć rozpoznawania deficytów sensomotorycznych pacjentów, a następnie planowania procesów terapii w poszczególnych jednostkach chorobowych. Omówimy z nimi także zastosowanie treningu funkcjonalnego u pacjenta z deficytem neurologicznym.

Ostatnim elementem szkolenia jest zaliczenie ustne i praktyczne przez każdego fizjoterapeutę. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia kursu, do którego może dodatkowo wykupić akredytację Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Dofinansowanie do kursu Neurologia osób dorosłych

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Możesz starać się o dofinansowanie uczestnictwa w naszym kursie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Powiatowe Urzędy Pracy bardzo dobrze oceniają nasze szkolenia. Przeczytaj jakie warunki należy spełniać!

Bonus dla Kursantów od Med Store!

Falmed współpracuje ze sklepem internetowym Med Store – czołowym dostawcą sprzętu fizjoterapeutycznego w Polsce! W ramach współpracy za uczestnictwo w naszym kursie otrzymasz bon rabatowy do 10% na cały asortyment sklepu internetowego (kliknij, aby zobaczyć ofertę). Ponadto Med Store oferuje również kompleksowe wyposażanie Twojej placówki czy gabinetu w potrzebny sprzęt w preferencyjnych cenach!