Kurs dla fizjoterapeutów
Usprawnianie osób dorosłych z deficytem neurologicznym – Poznań

Kurs organizujemy tylko w ramach sesji wyjazdowych!

Szkolenie jednoczęściowe

CENA: 1 500* zł (30 godzin zajęć)

*Płatność podzielona jest na transze 300zł oraz 1200zł

Miejsce: Ośrodek Falmed, ul. Czereśniowa 50 Przeźmierowo

Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Falmed jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – nr wpisu 2.30/00017/2022.

DLA KOGO JEST TEN KURS

Szkolenie dedykowane jest wszystkim fizjoterapeutom, którzy pracują z dorosłymi pacjentami z jednostkami neurologicznymi. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych w NZOZ-ach, poradniach, szpitalach specjalistycznych i innych placówkach kontraktowych, jak i tych którzy realizują rehabilitację takich pacjentów w ramach prywatnej praktyki. Obie grupy na naszym kursie poszerzą swój warsztat terapeutyczny, nauczą się analizy i planowania procesu terapii.

W naszych kursach mogą wziąć udział również studenci 5 roku fizjoterapii!

Nasze kursy są prowadzone przez praktyków klinicznych, którzy w każdym roku pracy Falmedu przyjmują setki pacjentów. Doświadczeniem z naszych gabinetów dzielimy się z uczestnikami kursu.

INSTRUKTORZY

dr Stanisław Faliszewski

dr n. med. Stanisław Faliszewski

mgr Anna Faliszewska

mgr Anna Faliszewska

Neurologia osób dorosłych - Poznań

Cel kursu Neurologia osób dorosłych

Zapoznajemy fizjoterapeutów z metodami stosowanymi w terapii deficytów neurologicznych u osób dorosłych. Pokazujemy uczestnikom jak prowadzić wieloetapowe i kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów po urazach wielonarządowych, urazach mózgowo-czaszkowych, po urazach kręgosłupa z porażeniami, z hemiplegią, paraplegią i kwadriplegią, w uszkodzeniach splotu ramiennego uszkodzeniach nerwów obwodowych.

Uczymy metodyki i konsekwencji w postępowaniu rehabilitacyjnym schorzeń neurologicznych. Zapoznajemy fizjoterapeutów z metodami NDT Bobath dla dorosłych, PNF, Terapią Manualną, pokazujemy skale oceny neurofizjologicznej oraz wykorzystanie testów funkcjonalnych. Wskazujemy również na istotną rolę rodziny w procesie rehabilitacji i uczymy jak należy angażować najbliższych pacjenta.

Fizjoterapeuta, który ukończy kurs umie dokonać oceny pacjenta ze schorzeniem neurologicznym, zastosować skale oceny neurofizjologicznej, wykonać testy funkcjonalne. Potrafi także prowadzić rehabilitację środowiskową oraz angażować w proces terapii specjalistów z innych dziedzin.

Program kursu neurologia osób dorosłych

Kurs z fizjoterapii neurologicznej osób dorosłych posiada autorski i aktualizowany na bieżąco program. Został on stworzony na bazie naszych 30-letnich doświadczeń klinicznych, współczesnych doniesień naukowych oraz wykorzystania metod neurofizjologicznych, jak NDT Bobath dla dorosłych, PNF czy Terapia Manualna.

WSZYSTKIE WYMIENIONE MODUŁY REALIZUJEMY W TRAKCIE 3-DNIOWEGO KURSU!

Moduł I – Patofizjologia udarów i innych deficytów neurologicznych

1. Udary krwotoczne.

2. Udary niedokrwienne.

3. Urazy mózgowo-czaszkowe.

4. Urazy kręgosłupa.

5. Stwardnienie rozsiane.

6. Inne zespoły neurologiczne.

Moduł II – Ocena fizjoterapeutyczna pacjenta i planowanie terapii

1. Testy do oceny funkcjonalnej pacjenta:

a) skala deficytu motorycznego,
b) ocena deficytów czuciowych,
c) ocena pozostałych deficytów sensomotorycznych

2. Trening funkcjonalny.

Moduł III – Postępowanie fizjoterapeutyczne w poszczególnych okresach po incydencie neurologicznym

1. Pielęgnacja i profilaktyka w okresie wiotkim.

2. Okres powrotu funkcji tułowia, barku i miednicy.

3. Okres powrotu reakcji równoważnych w siadzie.

4. Okres stabilizacji i nauki pionizacji pacjenta.

Moduł IV – Techniki i metody pracy z pacjentem neurologicznym

1. Techniki facylitacji:

a) Transfer ruchowy we wzorcu miednicy,
b) Kombinacja wzorców tułowia,
c) Kombinacja wzorców kg i kd

2. Stymulacja pracy punktem kluczowym:

a) Zasady pracy z pacjentem,
b) Dobór punktów kluczowych w okresie wiotkim,
c) Dobór punktów kluczowych w okresie spastycznym,

3. Analiza porównawcza stymulacji z oporem wyjściowym w celu pobudzenia skurczu mięśni w okresie wiotkim, a zastosowanie oporu w spastyczności.

4. Techniki neuromobilizacji:

a) Zespół zamrożonego barku,
b) Skrócenie traktów długich nerwów obwodowych,

5. Techniki hamowania spastyczności:

a) Pasywne,
b) Aktywne,
c) Zaopatrzenie ortopedyczne,
d) Zabiegi fizykoterapeutyczne,

6. Terapia w okresie adaptacyjnym

7. Zaopatrzenie ortopedyczne

OPINIE UCZESTNIKÓW

Imię i nazwisko: Ewa Koprowicz
Program szkolenia (1-5): 5
Prowadzący szkolenie (1-5): 5
Materiały szkoleniowe (1-5): 5
Miejsce szkolenia (1-5): 5

Opisowa opinia: Bardzo dobra forma przekazu, konkretna i wyczerpująca. Dużo praktyki, udział pacjentów.

Imię i nazwisko: Katarzyna Szymanica
Program szkolenia (1-5): 5
Prowadzący szkolenie (1-5): 5
Materiały szkoleniowe (1-5): 5
Miejsce szkolenia (1-5): 5

Opisowa opinia: Wnikliwie i wyczerpujące omówienie tematów i zagadnień. Szczegółowe zaprezentowanie pozycji i ćwiczeń w pracy z pacjentem.

Imię i nazwisko: Piotr Ruciński
Program szkolenia (1-5): 5
Prowadzący szkolenie (1-5): 5
Materiały szkoleniowe (1-5): 5
Miejsce szkolenia (1-5): 5

Opisowa opinia: Bardzo przejrzyste tłumaczenie wielopłaszczyznowej pracy z pacjentem. Super kontakt z prowadzącymi.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE I BĄDŹ NA LIŚCIE W PRZYPADKU ORGANIZACJI SESJI WYJAZDOWEJ!

  Wykształcenie

  Wykupuję akredytację PTF (50zł)

  Kurs finansowany z KFS


  Dofinansowanie do kursu Neurologia osób dorosłych

  KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

  Od 2017 roku pomagamy fizjoterapeutom w uzyskaniu dofinansowania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – inicjatywy prowadzonej przez Powiatowe Urzędy Pracy na terenie całego kraju. Kliknij i dowiedz się jakie warunki trzeba spełniać aby uzyskać dofinansowanie!