Kurs dla fizjoterapeutów
Usprawnianie osób dorosłych z deficytem neurologicznym

Szkolenie dwuczęściowe

CENA: 1 960 zł

Miejsce: Ośrodek Falmed, ul. Czereśniowa 50 Przeźmierowo

Terminy 2020:

  • Część I: 16 – 17 V (start zajęć o 9:30)
  • Część II: 6 – 7 VI (start zajęć o 9:30)

Cel kursu

Celem kursu jest zapoznanie fizjoterapeutów z metodami stosowanymi w terapii deficytów neurologicznych u osób dorosłych. Pokażemy uczestnikom jak prowadzić wieloetapowe i kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów po urazach wielonarządowych, urazach mózgowo-czaszkowych, po urazach kręgosłupa z porażeniami, z hemiplegią, paraplegią i kwadriplegią, w uszkodzeniach splotu ramiennego uszkodzeniach nerwów obwodowych. Fizjoterapeuta, który ukończy kurs powinien umieć dokonać oceny pacjenta po udarze, zastosować skale oceny neurofizjologicznej i zaplanować proces rehabilitacji.

Podczas podzielonego na dwie części szkolenia realizujemy 10 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych. Uczestnicy pracują w grupach warsztatowych. Na szkolenie zapraszamy również pacjentów Falmedu, z którymi instruktorzy wykonują pokaz zastosowania wybranych metod i ćwiczeń.

Program kursu

Kurs z fizjoterapii neurologicznej osób dorosłych posiada autorski i aktualizowany na bieżąco program. Został on stworzony na bazie naszych 26-letnich doświadczeń klinicznych, współczesnych doniesień naukowych oraz wykorzystania metod neurofizjologicznych, jak NDT Bobath dla dorosłych, PNF czy Terapia Manualna.

Część I-sza

Rozpoczyna się wprowadzeniem fizjoterapeutów w patofizjologię udarów, ze szczególnym uwzględnieniem deficytów sensomotorycznych pacjentów z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego. W dalszej kolejności omawiana jest patofizjologia pozostałych jednostek chorobowych, jak: stwardnienie rozsiane, urazy kręgosłupa, choroba Parkinsona, pozostałe uszkodzenia centralnego układu nerwowego.

W drugim dniu I-szej części kursu, przedstawiamy fizjoterapeutom skale do oceny deficytów sensomotorycznych, których znajomość i umiejętność wykorzystania są niezbędne w procesie planowania terapii pacjentów z deficytem neurologicznym. Omówimy: skalę deficytu motorycznego, ocenę deficytów czuciowych oraz ocenę pozostałych deficytów sensomotorycznych (opracowanie własne).

Część II-ga

Druga część kursu z fizjoterapii neurologicznej osób dorosłych rozpoczyna się od omówienia procesu planowania terapii pacjenta w okresie wiotkim, z uwzględnieniem takich elementów jak: zmiana pozycji pacjenta, pielęgnacja, rola rodziny w procesie terapii. Podzielimy się z uczestnikami szkolenia naszymi doświadczeniami i nauczymy was jak w praktyce wykorzystywać pracę punktami kluczowymi z technikami rekrutacji wzorca.

Omówimy także metody stymulacji w czasie powrotu funkcji barku i miednicy, z uwzględnieniem zmiany pozycji w kierunku siadu, stymulacji wyzwolenia reakcji równowagi. Przedstawimy także jak zapobiegać połowicznemu zaniedbaniu. Na zajęciach praktycznych pokażemy jak zastosować techniki hamowania, facylitację wzorców ruchowych z uwzględnieniem technik tappingu, rozciągnięcia, kompresji oraz jak skutecznie wykorzystać fizykoterapię.

W kolejnej części kursu omówimy zasady pionizacji pacjenta, z uwzględnieniem deficytu neurologicznego. Przedstawimy fizjoterapeutom urządzenia służące do pionizacji, a także omówimy zaopatrzenie ortopedyczne na poszczególnych etapach usprawniania.

Fizjoterapeuci uczestniczący w tym kursie będą się uczyć rozpoznawania deficytów sensomotorycznych pacjentów, a następnie planowania procesów terapii w poszczególnych jednostkach chorobowych. Omówimy z nimi także zastosowanie treningu funkcjonalnego u pacjenta z deficytem neurologicznym.

Na kursie fizjoterapeuci będą mieli możliwość obserwacji instruktażu z udziałem pacjentów Falmedu. W ramach zaliczenia praktycznego wszyscy uczestnicy pracują w grupach warsztatowych nad opracowaniem planu terapii dla wybranych jednostek chorobowych. Każdy z uczestników otrzymuje dyplom ukończenia kursu, który po uiszczeniu opłaty może zostać akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Dofinansowania do szkoleń

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Możesz starać się o dofinansowanie uczestnictwa w naszym kursie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Powiatowe Urzędy Pracy bardzo dobrze oceniają nasze szkolenia. Przeczytaj jakie warunki należy spełniać!

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Szkolenie posiada akredytację przyznaną przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Pozwoliło nam to na zarejestrowanie go w Biurze Usług Rozwojowych, z możliwością uzyskania dofinansowania dla fizjoterapeutów. Kurs w terminie maj/czerwiec 2020 został zarejestrowany w BUR.

2020 – Numer usługi: 2019/06/03/12736/409733

FALMED © 2020 - POLITYKA PRYWATNOŚCI