kurs terapia deficytów neurologicznych dorosłych

BON RABATOWY

ZGŁOŚ SIĘ

REGULAMIN

   CEL KURSU   

 

Celem kursu jest zapoznanie fizjoterapeutów z metodami stosowanymi w terapii deficytów neurologicznych u osób dorosłych. Pokażemy uczestnikom jak prowadzić wieloetapowe i kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów po urazach wielonarządowych, urazach mózgowo-czaszkowych, po urazach kręgosłupa z porażeniami, z hemiplegią, paraplegią i kwadriplegią, w uszkodzeniach splotu ramiennego  uszkodzeniach nerwów obwodowych. Fizjoterapeuta, który ukończy kurs powinien umieć dokonać oceny pacjenta po udarze, zastosować skale oceny neurofizjologicznej i zaplanować proces rehabilitacji.

 

Podczas podzielonego na dwie części szkolenia realizujemy 10 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych. Uczestnicy pracują w grupach warsztatowych. Na szkolenie zapraszamy również pacjentów Falmedu, z którymi instruktorzy wykonują pokaz zastosowania wybranych metod i ćwiczeń.

 

   PROGRAM KURSU   

 

Kurs z fizjoterapii neurologicznej osób dorosłych posiada autorski i aktualizowany na bieżąco program. Został on stworzony na bazie naszych 26-letnich doświadczeń klinicznych, współczesnych doniesień naukowych oraz wykorzystania metod neurofizjologicznych, jak NDT Bobath dla dorosłych, PNF czy Terapia Manualna.

 

   Część I-sza   

Rozpoczyna się wprowadzeniem fizjoterapeutów w patofizjologię udarów, ze szczególnym uwzględnieniem deficytów sensomotorycznych pacjentów z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego. W dalszej kolejności omawiana jest patofizjologia pozostałych jednostek chorobowych, jak: stwardnienie rozsiane, urazy kręgosłupa, choroba Parkinsona, pozostałe uszkodzenia centralnego układu nerwowego.

 

W drugim dniu I-szej części kursu, przedstawiamy fizjoterapeutom skale do oceny deficytów sensomotorycznych, których znajomość i umiejętność wykorzystania są niezbędne w procesie planowania terapii pacjentów z deficytem neurologicznym. Omówimy: skalę deficytu motorycznego, ocenę deficytów czuciowych oraz ocenę pozostałych deficytów sensomotorycznych (opracowanie własne).

 

   Część II-ga   

Druga część kursu z fizjoterapii neurologicznej osób dorosłych rozpoczyna się od omówienia procesu planowania terapii pacjenta w okresie wiotkim, z uwzględnieniem takich elementów jak: zmiana pozycji pacjenta, pielęgnacja, rola rodziny w procesie terapii. Podzielimy się z uczestnikami szkolenia naszymi doświadczeniami i nauczymy was jak w praktyce wykorzystywać pracę punktami kluczowymi z technikami rekrutacji wzorca.

 

Omówimy także metody stymulacji w czasie powrotu funkcji barku i miednicy, z uwzględnieniem zmiany pozycji w kierunku siadu, stymulacji wyzwolenia reakcji równowagi. Przedstawimy także jak zapobiegać połowicznemu zaniedbaniu. Na zajęciach praktycznych pokażemy jak zastosować techniki hamowania, facylitację wzorców ruchowych z uwzględnieniem technik tappingu, rozciągnięcia, kompresji oraz jak skutecznie wykorzystać fizykoterapię.

 

W kolejnej części kursu omówimy zasady pionizacji pacjenta, z uwzględnieniem deficytu neurologicznego. Przedstawimy fizjoterapeutom urządzenia służące do pionizacji, a także omówimy zaopatrzenie ortopedyczne na poszczególnych etapach usprawniania.

 

Fizjoterapeuci uczestniczący w tym kursie będą się uczyć rozpoznawania deficytów sensomotorycznych pacjentów, a następnie planowania procesów terapii w poszczególnych jednostkach chorobowych. Omówimy z nimi także zastosowanie treningu funkcjonalnego u pacjenta z deficytem neurologicznym.

 

Na kursie fizjoterapeuci będą mieli możliwość obserwacji instruktażu z udziałem pacjentów Falmedu. W ramach zaliczenia praktycznego wszyscy uczestnicy pracują w grupach warsztatowych nad opracowaniem planu terapii dla wybranych jednostek chorobowych. Każdy z uczestników otrzymuje dyplom ukończenia kursu, który po uiszczeniu opłaty może zostać akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

 

   Dofinansowania do szkoleń   

 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

 

Możesz starać się o dofinansowanie uczestnictwa w naszym kursie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Powiatowe Urzędy Pracy bardzo dobrze oceniają nasze szkolenia. Przeczytaj jakie warunki należy spełniać!

 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

 

Szkolenie posiada akredytację przyznaną przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Pozwoliło nam to na zarejestrowanie go w Biurze Usług Rozwojowych, z możliwością uzyskania dofinansowania dla fizjoterapeutów. Kurs w terminie maj/czerwiec 2020 został zarejestrowany w BUR.

 

 

2020 - Numer usługi: 2019/06/03/12736/409733

Masz pytanie na temat kursu? 

Zadzwoń - 531 147 393

POZOSTAŁE KURSY

NASI INSTRUKTORZY

Średnia ocen - 4,8

 

Sprawdź opinie !

 

Termin 2020:

 

Część I 16 - 17 V (start zajęć o 9:30) 

Część II 6 - 7 VI (start zajęć o 9:30) 

Kurs dla fizjoterapeutów

Usprawnianie osób dorosłych z deficytem neurologicznym

Szkolenie dwuczęściowe

CENA: 1 960 zł

Miejsce: Ośrodek Falmed, ul. Czereśniowa 50 Przeźmierowo

Falmed - Rehabilitacja Ruchowa

FALMED © 2017

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZADZWOŃ DO NAS

61 653 49 90

Ośrodek Falmed

ul. Czereśniowa 50 Przeźmierowo k. Poznania

Godziny otwarcia: Pon - Pt 9:00 - 19:00

Falmed - Rehabilitacja Ruchowa