POZOSTAŁE KURSY

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

PRZECZYTAJ REGULAMIN

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Kurs dla fizjoterapeutów

Usprawnianie osób dorosłych z deficytem neurologicznym

Szkolenie dwuczęściowe

CENA: 1 960 zł

Miejsce: Ośrodek Falmed, ul. Czereśniowa 50 Przeźmierowo


 Termin 2018:

Część I 26 - 27 maja (start zajęć 9:30)

Część II 09 - 10 czerwca (start zajęć 9:30)

 

 

                     

PROGRAM KURSU

 

Kurs oparty jest o metody NDT Bobath dla dorosłych, PNF, Terapię manualną, kliniczne doświadczenia własne.

 

Celem kursu jest zapoznanie fizjoterapeutów z metodami neurofizjologicznymi stosowanymi w usprawnianiu dorosłych pacjentów z deficytem neurologicznym. Kurs podzielony jest na II części, na które składa się 40 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

 

Część I-sza rozpoczyna się wprowadzeniem fizjoterapeutów w patofizjologię udarów, ze szczególnym uwzględnieniem deficytów sensomotorycznych pacjentów z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego. W dalszej kolejności omawiana jest patofizjologia pozostałych jednostek chorobowych, jak: stwardnienie rozsiane, urazy kręgosłupa, choroba Parkinsona, pozostałe uszkodzenia centralnego układu nerwowego.

 

W drugim dniu I-szej części kursu, fizjoterapeutom zostaną przedstawione skale do oceny deficytów sensomotorycznych, których znajomość i umiejętność wykorzystania są niezbędne w procesie planowania terapii pacjentów z deficytem neurologicznym. Omówimy: skalę deficytu motorycznego, ocenę deficytów czuciowych oraz ocenę pozostałych deficytów sensomotorycznych (opracowanie własne)

 

Część II-ga rozpoczyna się od omówienia procesu planowania terapii pacjenta w okresie wiotkim, z uwzględnieniem takich elementów jak: zmiana pozycji pacjenta, pielęgnacja, rola rodziny w procesie terapii. Podzielimy się naszymi doświadczeniami i nauczymy was jak w praktyce wykorzystywać pracę punktami kluczowymi z technikami rekrutacji wzorca.

 

Omówimy także metody stymulacji w czasie powrotu funkcji barku i miednicy, z uwzględnieniem zmiany pozycji w kierunku siadu, stymulacji wyzwolenia reakcji równowagi. Przedstawimy także jak zapobiegać połowicznemu zaniedbaniu. Na zajęciach praktycznych pokażemy jak zastosować techniki hamowania, facylitację wzorców ruchowych z uwzględnieniem technik tappingu, rozciągnięcia, kompresji oraz jak skutecznie wykorzystać fizykoterapię.

 

W kolejnej części kursu omówimy zasady pionizacji pacjenta, z uwzględnieniem deficytu neurologicznego. Przedstawimy fizjoterapeutom urządzenia służące do pionizacji, a także omówimy zaopatrzenie ortopedyczne na poszczególnych etapach usprawniania.

 

Fizjoterapeuci uczestniczący w tym kursie będą się uczyć rozpoznawania deficytów sensomotorycznych pacjentów, a następnie planowania procesów terapii w poszczególnych jednostkach chorobowych. Omówimy z nimi także zastosowanie treningu funkcjonalnego u pacjenta z deficytem neurologicznym.

 

Wszystkie zajęcia odbywają się z udziałem pacjentów, uczestnicy pracują w grupach. Każda osoba ma czas na przedstawienie i analizę problemu. Kurs kończy się wydaniem certyfikatu.

 

 

dofinansowanie do kursów dla fizjoterapeutów

Masz pytanie na temat kursu? 

Zadzwoń - 531 147 393

NASI INSTRUKTORZY

Średnia ocen - 4,7

 

Sprawdź opinie !

Falmed - Rehabilitacja Ruchowa

FALMED © 2017

Falmed - Rehabilitacja Ruchowa