Kurs dla fizjoterapeutów
Kurs poświęcony dzieciom ze skoliozą oraz wadami postawy – Poznań

Terminy 2024:

 • 12 – 14 IV (start zajęć o 9:30)
 • 15 – 17 XI (start zajęć o 9:30)

Szkolenie jednoczęściowe

CENA: 1 700zł* (30 godzin zajęć) – cena obejmuje wszystkie opisane poniżej moduły!

*Płatność podzielona jest na transze 300zł oraz 1400zł

Miejsce: Ośrodek Falmed, ul. Czereśniowa 50 Przeźmierowo

Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Falmed jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – nr wpisu 2.30/00017/2022.

DLA KOGO JEST TEN KURS

Szkolenie dedykowane jest zarówno tym fizjoterapeutom, którzy pracują z pacjentami ze skoliozami i wadami postawy, jak i tym, którzy nie mają dużego doświadczenia w tej materii. Obie grupy na naszym kursie poszerzą swój warsztat terapeutyczny, nauczą się analizy i planowania procesu terapii.

W naszych kursach mogą brać udział również studenci 5 roku fizjoterapii!

Nasze kursy są prowadzone przez praktyków klinicznych, którzy w każdym roku pracy Falmedu przyjmują setki pacjentów. Doświadczeniem z naszych gabinetów dzielimy się z uczestnikami kursu.

INSTRUKTORZY

dr Stanisław Faliszewski

dr n. med. Stanisław Faliszewski

mgr Anna Faliszewska

mgr Anna Faliszewska

Kurs skoliozy i wady postawy - Poznań

Cel kursu Skoliozy i wady postawy

Zapoznajemy fizjoterapeutów z metodami stosowanymi w terapii skolioz, wad postawy i wad stóp. Pokazujemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów z różnymi schorzeniami narządu ruchu i kręgosłupa.

Wskazujemy na prawidłowe wzorce postępowania rehabilitacyjnego, między innymi w oparciu o metody PNF i Terapii Manualnej. Nie uczymy fizjoterapeutów gotowych zestawów ćwiczeń, bo takich po prostu nie ma. Uczymy ich jak należy diagnozować problem, jak istotne jest kompleksowe i wielowymiarowe spojrzenie, i co najważniejsze nieustanne myślenie podczas procesu terapii.

Fizjoterapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody neurofizjologiczne do terapii skolioz, wad postawy i wad stóp, a także umieć dobrać odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne.

Program kursu Skoliozy i wady postawy

Program kursu „Skoliozy i wady postawy” jest autorski i opiera się przede wszystkim o własne, 30-letnie doświadczenia kliniczne Falmedu. W programie szkolenia czerpiemy również ze współczesnych metod neurofizjologicznych, stosowanych w terapii pacjentów ze skoliozami, wadami postawy i wadami stóp, jak PNF czy Terapia Manualna, a także aktualizujemy go o bieżące doniesienia ze świata fizjoterapii.

WSZYSTKIE WYMIENIONE MODUŁY REALIZUJEMY W TRAKCIE 3-DNIOWEGO KURSU!

Moduł I – Patobiomechanika bocznych skrzywień kręgosłupa

1. Biomechaniczne aspekty budowy i funkcji kręgosłupa.

2. Biomechaniczne podłoże bocznych skrzywień kregosłupa. Skoliozy jedno i dwułukowe.

3. Rodzaje wad postawy.

4. Wady klatki piersiowej:

a) klatka szewska (lejkowata),
b) klatka kurza

Moduł II – Patobiomechanika miednicy

1. Ocena RTG miednicy i kręgosłupa.

2. Miednica a krzywizny kręgosłupa.

3. Badanie i ocena funkcji miednicy.

4. Techniki mobilizacji miednicy

5. Techniki automobilizacji miednicy.

Moduł III – Podstawy neurofizjologiczne pracy ze skoliozą i wadami postawy

1. Podstawy fizjologiczne pracy mięśniowej.

2. Koncepcja pracy trójpłaszczyznowej.

3. Segmenty ruchowe i pomiar ruchomości kręgosłupa.

4. Wzorce ruchowe i techniki pracy z tułowiem.

5. Ocena fizjoterapeutyczna pacjenta ze skoliozą jednolukową:

a) Testy funkcjonalne,
b) Wzorce łopatki i miednicy,
c) Wzorce tułowia, kkg, kkd,
d) Łańcuchy zamknięte, praca z gumami TheraBand,
e) Ćwiczenia oddechowe,
f) Autoterapia i zadania domowe.

6. Ocena fizjoterapeutyczna pacjenta ze skoliozą dwułukową:

a) Testy funkcjonalne,
b) Wzorce łopatki i miednicy,
c) Wzorce tułowia, kkg, kkd,
d) Łańcuchy zamknięte, praca z gumami TheraBand,
e) Ćwiczenia oddechowe,
f) Autoterapia i zadania domowe.

Moduł IV – Terapia manualna i mobilizacje

1. Techniki mobilizacji kręgosłupa.

2. Techniki automobilizacji kręgosłupa.

3. Ćwiczenia oddechowe.

4. Relaksacja poizometryczna.

5. Autoterapia.

6. Ocena i terapia w wadach stopy:

a) Funkcjonalne badanie stopy,
b) Ocena na podoskopie,
c) Ćwiczenia praktyczne dla wad stóp.

7. Zaopatrzenie ortopedyczne.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Imię i nazwisko: Renata Laufer-Wolna
Program szkolenia (1-5): 5
Prowadzący szkolenie (1-5): 5
Materiały szkoleniowe (1-5): 5
Miejsce szkolenia (1-5): 5

Opisowa opinia: Bardzo duża ilość wiedzy. Na plus praca z pacjentem i pokazanie gotowego schematu działania.

Imię i nazwisko: Joanna Lipowicz
Program szkolenia (1-5): 5
Prowadzący szkolenie (1-5): 5
Materiały szkoleniowe (1-5): 5
Miejsce szkolenia (1-5): 5

Opisowa opinia: Prowadzący mają ogromną wiedzę i potrafią ją przekazać kursantom. Polecam kurs każdemu, kto pracuje ze skoliozami lub zaczyna swoją przygodę i chce usystematyzować informacje.

Imię i nazwisko: Agnieszka Lewental
Program szkolenia (1-5): 5
Prowadzący szkolenie (1-5): 5
Materiały szkoleniowe (1-5): 5
Miejsce szkolenia (1-5): 5

Opisowa opinia: Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny, rzeczowy. Prowadzący odpowiadają na wszystkie pytania uczestników.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE!

  Wykształcenie

  Wybieram termin

  Wykupuję akredytację PTF (50zł)

  Kurs finansowany z KFS


  Dofinansowanie do kursu Skoliozy i wady postawy

  KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

  Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego! Przeczytaj nasz tekst o tym jak uzyskać dofinansowanie, sprawdź kiedy Twój Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków i skontaktuj się z nami!