Kurs dla fizjoterapeutów
Kurs poświęcony dzieciom ze skoliozą oraz wadami postawy – Poznań

ŚREDNIA OCEN (1-5)
Na podstawie 107 ankiet

Program - 4,8
Prowadzący - 4,9
Materiały - 4,4
Miejsce - 4,9

Szkolenie jednoczęściowe

CENA: 1 500zł

Miejsce: Ośrodek Falmed, ul. Czereśniowa 50 Przeźmierowo

Terminy 2022:

  • 8 – 10 IV (start zajęć o 9:30)
  • 18 – 20 XI (start zajęć o 9:30)

Cel kursu Skoliozy i wady postawy

Zapoznajemy fizjoterapeutów z metodami stosowanymi w terapii skolioz, wad postawy i wad stóp. Pokazujemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów z różnymi schorzeniami narządu ruchu i kręgosłupa.

Wskazujemy na prawidłowe wzorce postępowania rehabilitacyjnego, między innymi w oparciu o metody PNF i Terapii Manualnej. Nie uczymy fizjoterapeutów gotowych zestawów ćwiczeń, bo takich po prostu nie ma. Uczymy ich jak należy diagnozować problem, jak istotne jest kompleksowe i wielowymiarowe spojrzenie, i co najważniejsze nieustanne myślenie podczas procesu terapii.

Fizjoterapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody neurofizjologiczne do terapii skolioz, wad postawy i wad stóp, a także umieć dobrać odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne.

Podział zajęć na kursie Skoliozy i wady postawy

Kurs realizowany jest w formule 3-dniowej, na którą składają się 8 godzin zajęć teoretycznych oraz 22 godziny zajęć praktycznych. Wszyscy fizjoterapeuci pracują w grupach warsztatowych, trenując wskazane przez instruktorów techniki i metody. Podczas szkolenia przeprowadzony zostanie pokaz instruktażowy z udziałem przynajmniej jednego pacjenta Falmedu. Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym, w ramach którego fizjoterapeuci przygotowują plan terapii dla wybranej jednostki ortopedycznej. Egzamin prowadzony jest dla potrzeb wewnętrznych i nie wpływa on na uzyskanie dyplomu ukończenia kursu.

Kurs skoliozy i wady postawy - Poznań

Program kursu Skoliozy i wady postawy

Program kursu „Skoliozy i wady postawy” jest autorski i opiera się przede wszystkim o własne, 30-letnie doświadczenia kliniczne Falmedu. W programie szkolenia czerpiemy również ze współczesnych metod neurofizjologicznych, stosowanych w terapii pacjentów ze skoliozami, wadami postawy i wadami stóp, jak PNF czy Terapia Manualna, a także aktualizujemy go o bieżące doniesienia ze świata fizjoterapii.

Pierwszy dzień

Kurs Skolioz - Poznań

Koncepcja pracy trójpłaszczyznowej

W pierwszym dniu kursu, w ramach wstępu teoretycznego, przypominamy fizjoterapeutom biomechaniczne aspekty budowy i funkcji kręgosłupa oraz podłoże skrzywień bocznych kręgosłupa (skoliozy jedno i dwułukowe). Omawiamy rodzaje wad postawy i wad klatki piersiowej. W części praktycznej pierwszego dnia przedstawiamy uczestnikom podstawy pracy mięśniowej i koncepcję pracy trójpłaszczyznowej.

Ocena fizjoterapeutyczna skolioz

Pokazujemy jak zastosować pomiar ruchomości kręgosłupa oraz jak wykorzystać wzorce ruchowe, czy techniki pracy z tułowiem. Fizjoterapeuci zostają zapoznani z oceną fizjoterapeutyczną pacjenta ze skoliozą jednołukową.

Drugi dzień

Skoliozy jednołukowe

Dzień drugi szkolenia to kontynuacja ćwiczeń i zajęć praktycznych w ramach oceny fizjoterapeutycznej pacjenta ze skoliozą jednołukową. Pokazujemy uczestnikom takie elementy jak: łańcuchy zamknięte, praca z gumami TheraBand, ćwiczenia oddechowe, a także autoterapię i ćwiczenia do wykonywania w domu przez pacjenta.

Skoliozy dwułukowe

Kolejnym modułem tematycznym omawianym drugiego dnia kursu jest ocena fizjoterapeutyczna pacjenta ze skoliozą dwułukową. W zajęciach praktycznych pokazujemy testy funkcjonalne, wzorce łopatki, miednicy i tułowia (kkg, kkd). Przedstawiamy fizjoterapeutom zastosowanie wyżej wymienionych elementów terapeutycznych, dla skolioz dwułukowych.

Skoliozy dwułokowe - Falmed Poznań

Trzeci dzień

Szkolenie Skoliozy i wady postawy - Poznań

Ocena zdjęć RTG, badanie i funkcje miednicy

W ostatnim dniu kursu pokazujemy jak prawidłowo dokonywać oceny zdjęć RTG miednicy i kręgosłupa. Omawiamy zależności pomiędzy miednicą a krzywiznami kręgosłupa, a także pokazujemy badanie i ocenę funkcji miednicy. W części praktycznej wskazujemy na techniki mobilizacji i automobilizacji miednicy.

Terapia wad stóp

Ostatnia część zajęć praktycznych na kursie rozpoczyna się od omówienia zastosowania terapii manualnej i technik mobilizacji kręgosłupa. Dużą uwagę poświęcamy również badaniu i terapii wad stóp z wykorzystaniem funkcjonalnego badania stopy, oceny na podoskopie. Pokazujemy praktyczne ćwiczenia dla wad stóp. Ostatnim modułem tematycznym szkolenia „Skoliozy i wady postawy” jest omówienie kwestii zaopatrzenia ortopedycznego.

Zakończenie kursu Skoliozy i wady postawy

Podobnie jak na naszych pozostałych kursach, również i na tym szkoleniu, uczestnicy będą mieli możliwość obserwacji instruktażu przeprowadzonego na pacjencie. Kurs kończy się zaliczeniem praktycznym, w ramach którego fizjoterapeuci pracujący w grupach warsztatowych mają za zadanie opracować plan terapii dla wybranej jednostki chorobowej. Każdy z uczestników ma czas na analizę i omówienie problemu. Wszyscy fizjoterapeuci biorący udział w szkoleniu otrzymają dyplom ukończenia kursu, który może być dodatkowo akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Dofinansowanie do kursu Skoliozy i wady postawy

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego! Przeczytaj nasz tekst o tym jak uzyskać dofinansowanie, sprawdź kiedy Twój Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków i skontaktuj się z nami!

Bonus dla Kursantów od Med Store!

Falmed współpracuje ze sklepem internetowym Med Store – czołowym dostawcą sprzętu fizjoterapeutycznego w Polsce! W ramach współpracy za uczestnictwo w naszym kursie otrzymasz bon rabatowy do 10% na cały asortyment sklepu internetowego (kliknij, aby zobaczyć ofertę). Ponadto Med Store oferuje również kompleksowe wyposażanie Twojej placówki czy gabinetu w potrzebny sprzęt w preferencyjnych cenach!