Kurs dla fizjoterapeutów
Kurs poświęcony dzieciom ze skoliozą oraz wadami postawy

Szkolenie jednoczęściowe

CENA: 1 250 zł

Miejsce: Ośrodek Falmed, ul. Czereśniowa 50 Przeźmierowo

Terminy 2020:

  • 11 – 13 IX (start zajęć o 9:30)
  • 20 – 22 XI (start zajęć o 9:30)

Cel kursu

Celem kursu jest zapoznanie fizjoterapeutów z metodami stosowanymi w terapii skolioz, wad postawy i wad stóp. Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów z różnymi schorzeniami narządu ruchu i kręgosłupa. Fizjoterapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody neurofizjologiczne do terapii skolioz, wad postawy i wad stóp, a także umieć dobrać odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne.

Kurs realizowany jest w formule 3-dniowej, na którą składają się 8 godzin zajęć teoretycznych oraz 22 godziny zajęć praktycznych. Wszyscy fizjoterapeuci pracują w grupach warsztatowych, trenując wskazane przez instruktorów techniki i metody. Podczas szkolenia przeprowadzony zostanie pokaz instruktażowy z udziałem pacjentów Falmedu.

Program kursu

Program kursu „Skoliozy i wady postawy” jest autorski i opiera się przede wszystkim o własne, 26-letnie doświadczenia kliniczne Falmedu. W programie szkolenia czerpiemy również ze współczesnych metod neurofizjologicznych, stosowanych w terapii pacjentów ze skoliozami, wadami postawy i wadami stóp, jak PNF czy Terapia Manualna, a także aktualizujemy go o bieżące doniesienia ze świata fizjoterapii.

Pierwszy dzień

W pierwszym dniu kursu, w ramach wstępu teoretycznego, przypominamy fizjoterapeutom biomechaniczne aspekty budowy i funkcji kręgosłupa oraz podłoże skrzywień bocznych kręgosłupa (skoliozy jedno i dwułukowe). Omawiamy rodzaje wad postawy i wad klatki piersiowej. W części praktycznej pierwszego dnia przedstawiamy uczestnikom podstawy pracy mięśniowej i koncepcję pracy trójpłaszczyznowej.

Pokazujemy jak zastosować pomiar ruchomości kręgosłupa oraz jak wykorzystać wzorce ruchowe i techniki pracy z tułowiem. Fizjoterapeuci zostają zapoznani z oceną fizjoterapeutyczną pacjenta ze skoliozą jednołukową.

Drugi dzień

Dzień drugi szkolenia to kontynuacja ćwiczeń i zajęć praktycznych w ramach oceny fizjoterapeutycznej pacjenta ze skoliozą jednołukową. Pokazujemy uczestnikom takie elementy jak: łańcuchy zamknięte, praca z gumami TheraBand, ćwiczenia oddechowe, a także autoterapię i ćwiczenia do wykonywania w domu przez pacjenta.

Kolejnym modułem tematycznym omawianym drugiego dnia kursu jest ocena fizjoterapeutyczna pacjenta ze skoliozą dwułukową. W zajęciach praktycznych pokazujemy testy funkcjonalne, wzorce łopatki, miednicy i tułowia (kkg, kkd). Przedstawiamy fizjoterapeutom zastosowanie wyżej wymienionych elementów terapeutycznych, dla skolioz dwułukowych.

Trzeci dzień

W ostatnim dniu kursu pokazujemy jak prawidłowo dokonywać oceny zdjęć RTG miednicy i kręgosłupa. Omawiamy zależności pomiędzy miednicą a krzywiznami kręgosłupa, a także pokazujemy badanie i ocenę funkcji miednicy. W części praktycznej wskazujemy na techniki mobilizacji i automobilizacji miednicy.

Ostatnia część zajęć praktycznych na kursie rozpoczyna się od omówienia zastosowania terapii manualnej i technik mobilizacji kręgosłupa. Dużą uwagę poświęcamy również badaniu i terapii wad stóp z wykorzystaniem funkcjonalnego badania stopy, oceny na podoskopie. Pokazujemy praktyczne ćwiczenia dla wad stóp. Ostatnim modułem tematycznym szkolenia „Skoliozy i wady postawy” jest omówienie kwestii zaopatrzenia ortopedycznego.

Podobnie jak na naszych pozostałych kursach, również i na tym szkoleniu, uczestnicy będą mieli możliwość obserwacji instruktażu przeprowadzonego na pacjencie. Kurs kończy się zaliczeniem praktycznym, w ramach którego fizjoterapeuci pracujący w grupach warsztatowych mają za zadanie opracować plan terapii dla wybranej jednostki chorobowej. Każdy z uczestników ma czas na analizę i omówienie problemu. Wszyscy fizjoterapeuci biorący udział w szkoleniu otrzymają dyplom ukończenia kursu, który może być dodatkowo akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Dofinansowania do szkoleń

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego! Przeczytaj nasz tekst o tym jak uzyskać dofinansowanie, sprawdź kiedy Twój Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków i skontaktuj się z nami!

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Nasze kursy są akredytowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Pozwala to zainteresowanym fizjoterapeutom na staranie się o na udział w kursie z funduszy europejskich. Kurs Skoliozy i wady postawy w terminach kwiecień i listopad 2020 zostały zarejestrowane w BUR.

Wrzesień 2020 – Numer usługi: 2019/06/03/12736/409715
Listopad 2020 – Numer usługi: 2019/06/03/12736/409723

FALMED © 2020 - POLITYKA PRYWATNOŚCI