POZOSTAŁE KURSY

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

PRZECZYTAJ REGULAMIN

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

 

 

 

PROGRAM KURSU

 

Kurs oparty jest o metody NDT Bobath, Terapii Manualnej, Integracji Sensorycznej, PNF oraz własne, wypracowane na przestrzeni 25 lat pracy z pacjentami z wadami postawy.

 

Celem kursu jest zapoznanie fizjoterapeutów z metodami neurofizjologicznymi, wykorzystywanymi w usprawnianiu pacjentów ze skoliozą i wadami postawy. Kurs realizowany jest w formule I-częściowej, na którą składa się 30 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

 

I Moduł - Omówienie patobiomechaniki bocznych skrzywień kręgosłupa: wad postawy, wad klatki piersiowej, a także biomechanicznych aspektów budowy i funkcji kręgosłupa. Zapoznamy fizjoterapeutów z biomechanicznym podłożem bocznych skrzywień kręgosłupa, a także charakterystyką skolioz jedno i dwułukowych.

 

II Moduł Omówienie patobiomechaniki miednicy. Zapoznamy także fizjoterapeutów z funkcjami miednicy, technikami wykorzystywanymi do jej mobilizacji i automobilizacji. Przedstawimy wzajemne korelacje pomiędzy miednicą a krzywiznami kręgosłupa.

 

III Moduł – Omówienie neurofizjologicznych podstaw pracy ze skoliozami i innymi wadami postawy. Przedstawimy fizjoterapeutom podstawy fizjologiczne pracy mięśniowej oraz koncepcję pracy trójpłaszczyznowej. Przećwiczymy wzorce ruchowe i techniki pracy z tułowiem. Pokażemy jak dokonywać prawidłowej oceny pacjenta ze skoliozą jednołukową i dwułukową, w oparciu m.in. o testy funkcjonalne, wzorce kkg, kkd, ćwiczenia oddechowe czy prace z gumami TheraBand.

 

IV Moduł Omówienie technik mobilizacji i automobilizacji kręgosłupa. Pokażemy jak prawidłowo zastosować ćwiczenia oddechowe, relaksację poizometryczną oraz autoterapię. Zapoznamy fizjoterapeutów z oceną i terapią wad stop w oparciu o funkcjonalne badanie stopy, dokonywanie oceny na podoskopie oraz ćwiczenia praktyczne dla wad stóp. Przedstawimy nasze doświadczenia w zakresie możliwości wykorzystania zaopatrzenia ortopedycznego w leczeniu skolioz i innych wad postawy.

 

Uczestnicy pracują nad każdym zadaniem w grupach. Każda osoba ma czas na przedstawienie i analizę problemu. Kurs kończy się wydaniem certyfikatu.

 

Masz pytanie na temat kursu? 

Zadzwoń - 531 147 393

NASI INSTRUKTORZY

Średnia ocen - 4,5

 

Sprawdź opinie !

Kurs dla fizjoterapeutów

Usprawnianie dzieci ze skoliozą i wadami postawy

Szkolenie jednoczęściowe

CENA: 1 250 zł

Miejsce: Ośrodek Falmed, ul. Czereśniowa 50 Przeźmierowo


Termin 2018:

11 - 13 maja (rozpoczęcie zajęć 9:30)

kursy dla fizjoterapeutów dofinansowanie
Falmed - Rehabilitacja Ruchowa

FALMED © 2017

Falmed - Rehabilitacja Ruchowa