Kurs dla fizjoterapeutów
Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym – Poznań

ŚREDNIA OCEN (1-5)
Na podstawie 163 ankiet

Program - 4,8
Prowadzący - 4,9
Materiały - 4,6
Miejsce - 5,0

Szkolenie dwuczęściowe

CENA: 2200zł

Miejsce: Ośrodek Falmed, ul. Czereśniowa 50 Przeźmierowo

Terminy 2022

  • Część I: 19 – 20 II (start zajęć o 9:30)
  • Część II: 5 – 6 III (start zajęć o 9:30)

  • Część I: 24 – 25 IX (start zajęć o 9:30)
  • Część II: 8 – 9 X (start zajęć o 9:30)

Cel kursu Fizjoterapia w pediatrii

Zapoznajemy fizjoterapeutów z metodami stosowanymi w terapii dzieci z deficytami neurologicznymi. Pokazujemy uczestnikom techniki pracy przy wykorzystaniu metody NDT Bobath, metody terapii Integracji Sensorycznej, metody PNF, a także dzielimy się naszymi własnymi, 30-letnimi doświadczeniami klinicznymi.

Na szkoleniu pokazujemy rehabilitantom jak prawidłowo dokonać analizy zespołu pediatrycznego, w szczególności u dzieci ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego, wadami wrodzonymi i zaburzeniami wad rozwojowych. Uczymy prawidłowych technik terapii niemowląt w ramach wczesnej interwencji. Udział w kursie nauczy fizjoterapeutę zastosować skale oceny neurofizjologicznej, a także zaplanować proces terapii.

Fizjoterapeuta, który ukończy kurs umie dokonać oceny pacjenta z zespołem pediatrycznym, zastosować skale oceny neurofizjologicznej, prowadzić wieloetapowe i kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne, a także angażować rodziców w proces terapii.

Podział zajęć podczas kursu Fizjoterapia w pediatrii

Szkolenie podzielone jest na II części, na które składa się 10 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Podczas kursu fizjoterapeuci pracują w grupach warsztatowych realizując zadania praktyczne. Na szkolenie zapraszamy również pacjentów Falmedu, z którymi instruktorzy wykonują pokaz zastosowania wybranych metod i ćwiczeń. Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym, w ramach którego fizjoterapeuci opracowują studium przypadku dla wybranej jednostki neurologicznej. Egzamin jest realizowany dla potrzeb wewnętrznych Falmedu i nie wpływa on na uzyskanie dyplomu ukończenia kursu.

Kurs Fizjoterapia w Pediatrii - Poznań

Program kursu Fizjoterapia w pediatrii

Podobnie jak w przypadku naszych pozostałych kursów dla fizjoterapeutów, również program tego szkolenia jest autorski. Stanowi synergię pomiędzy: zastosowaniem metod neurofizjologicznych takich jak NDT Bobath czy Integracja Sensoryczna w fizjoterapii pediatrycznej, najnowszymi doniesieniami naukowymi, a także naszymi własnymi, 30-letnimi doświadczeniami klinicznymi w rehabilitacji.

Część I-sza

Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym - Poznań

Rozwój psychomotoryczny niemowląt

To wprowadzenie do zasad rozwoju psychomotorycznego dziecka zdrowego, do drugiego roku życia. Omawiany jest rozwój odruchów i reakcji, a także ich wpływ fizjologiczny i patologiczny na dziecko, w jego pierwszych dwóch latach życia. Przedstawiamy fizjoterapeutom uczestniczącym w kursie każdy z deficytów psychomotorycznych, z uwzględnieniem podziału na dzieci wiotkie oraz dzieci ze wzmożonym napięciem mięśniowym. Pokazujemy prawidłowe metody postępowania neurofizjologicznego, zarówno w zakresie terapii, jak i też czynności pielęgnacyjnych, w pierwszych 2 latach życia dziecka, z omawianymi rodzajami deficytu.

Skale oceny i angażowanie rodziców w terapię

Pokażemy oceny dzieci oraz skale, które są powszechnie stosowane w praktyce fizjoterapeutycznej. Powiemy także jak należy prawidłowo uczyć i angażować rodziców w proces terapeutyczny dziecka, szczególnie w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych.

Zajęcia praktyczne podczas pierwszej części kursu skierowane są na naukę analizy ruchu dziecka z deficytem psychomotorycznym, a także na planowanie procesu terapeutycznego, dla dziecka z deficytem neurologicznym.

Część II-ga

Proces terapii dzieci neurologicznych

Druga część kursu dziecięcego koncentruje się na procesie terapii dzieci powyżej 12 miesiąca, u których rozpoznano zespół mózgowego porażenia dziecięcego, uraz mózgowo-czaszkowy, rozszczep kręgosłupa, dystrofię mięśniową, zespół Downa i inne deficyty neurologiczne.

Rehabilitacja dzieci spastycznych i dzieci wiotkich

Część praktyczna to zajęcia z podziałem na grupy. Fizjoterapeuci będą dokonywać oceny oraz planować proces terapii dziecka spastycznego, ze szczególnym uwzględnieniem: tetraplegii, hemiplegii i diplegii, wykorzystując przy tym poznane na kursie techniki pracy. Kolejne godziny zajęć praktycznych to nauka terapii dzieci wiotkich oraz z pozostałymi deficytami neurologicznymi.

Zajęcia praktyczne na kursie Fizjoterapia w Pediatrii

Podczas kursu, część zajęć praktycznych odbywa się z udziałem pacjentów w formie instruktażu prowadzonego przez prowadzących. Uczestnicy pracują w grupach nad zadanym przez instruktora studium przypadku z zakresu fizjoterapii pediatrycznej. Ostatnim elementem szkolenia jest zaliczenie ustne i praktyczne przez każdego fizjoterapeutę. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia kursu, do którego może dodatkowo wykupić akredytację Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Kurs NDT Bobath - Poznań

Dofinansowanie do kursu Fizjoterapia w pediatrii

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Od 2017 roku pomagamy fizjoterapeutom w uzyskaniu dofinansowania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – inicjatywy prowadzonej przez Powiatowe Urzędy Pracy na terenie całego kraju. Kliknij i dowiedz się jakie warunki trzeba spełniać aby uzyskać dofinansowanie!

Bonus dla Kursantów od Med Store!

Falmed współpracuje ze sklepem internetowym Med Store – czołowym dostawcą sprzętu fizjoterapeutycznego w Polsce! W ramach współpracy za uczestnictwo w naszym kursie otrzymasz bon rabatowy do 10% na cały asortyment sklepu internetowego (kliknij, aby zobaczyć ofertę). Ponadto Med Store oferuje również kompleksowe wyposażanie Twojej placówki czy gabinetu w potrzebny sprzęt w preferencyjnych cenach!