Kurs dla fizjoterapeutów
Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym – Poznań

Terminy 2024:

 • Część I: 3 – 4 II (start zajęć o 9:30)
 • Część II: 2 – 3 III (start zajęć o 9:00)

 

 • Część I: 21 – 22 IX (start zajęć o 9:30)
 • Część II 5 – 6 X (start zajęć o 9:00)

Szkolenie dwuczęściowe

CENA: 2600zł* (40 godzin zajęć) – cena za obie części kursu!

*Płatność podzielona jest na transze: 300zł; 1000zł; 300zł; 1000zł

W cenie kursu otrzymujesz szkolenie online – Kurs Diagnostyczno-Rozwojowy Akademii Falmed o wartości 469zł!

To 51 lekcji video, dodatkowe webinary, sesje Q&A, infografiki i audiobooki!

Jeśli posiadasz już kurs online to obniżymy cenę za udział w kursie stacjonarnym o kwotę, którą już u nas wydałeś!

Miejsce: Ośrodek Falmed, ul. Czereśniowa 50 Przeźmierowo

Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Falmed jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – nr wpisu 2.30/00017/2022.

DLA KOGO JEST TEN KURS

Szkolenie kierowane jest do wszystkich fizjoterapeutów pracujących w pediatrii chcących poszerzyć swój warsztat, a także tych, którzy chcą ukierunkować swój rozwój zawodowy na pracę z dziećmi, a brakuje im wiedzy i umiejętności praktycznych.

Na kursie nauczysz się pracy z niemowlakami w ramach Wczesnej Interwencji, poznasz techniki pracy z dziećmi po wieku niemowlęcym. Nauczysz się technik fizjoterapeutycznych stosowanych w terapii trudniejszych przypadków neurologicznych, a także dowiesz się jak dużą rolę w procesie terapeutycznym odgrywa stymulacja sensoryczna.

W naszych kursach mogą brać udział również studenci 5 roku fizjoterapii!

Nasze kursy są prowadzone przez praktyków klinicznych, którzy w każdym roku pracy Falmedu przyjmują setki pacjentów. Doświadczeniem z naszych gabinetów dzielimy się z uczestnikami kursu.

INSTRUKTORZY

dr Stanisław Faliszewski

dr n. med. Stanisław Faliszewski

mgr Anna Faliszewska

mgr Anna Faliszewska

Cel kursu Fizjoterapia w pediatrii

Zapoznajemy fizjoterapeutów z metodami stosowanymi w terapii dzieci z deficytami neurologicznymi. Pokazujemy uczestnikom techniki pracy przy wykorzystaniu metody NDT Bobath, metody terapii Integracji Sensorycznej, metody PNF, a także dzielimy się naszymi własnymi, 30-letnimi doświadczeniami klinicznymi.

Na szkoleniu pokazujemy rehabilitantom jak prawidłowo dokonać analizy zespołu pediatrycznego, w szczególności u dzieci ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego, wadami wrodzonymi i zaburzeniami wad rozwojowych. Uczymy prawidłowych technik terapii niemowląt w ramach wczesnej interwencji. Udział w kursie nauczy fizjoterapeutę zastosować skale oceny neurofizjologicznej, a także zaplanować proces terapii.

Fizjoterapeuta, który ukończy kurs umie dokonać oceny pacjenta z zespołem pediatrycznym, zastosować skale oceny neurofizjologicznej, prowadzić wieloetapowe i kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne, a także angażować rodziców w proces terapii.

Kurs Fizjoterapia w Pediatrii - Poznań

Program kursu Fizjoterapia w pediatrii

Podobnie jak w przypadku naszych pozostałych kursów dla fizjoterapeutów, również program tego szkolenia jest autorski. Stanowi synergię pomiędzy: zastosowaniem metod neurofizjologicznych takich jak NDT Bobath czy Integracja Sensoryczna w fizjoterapii pediatrycznej, najnowszymi doniesieniami naukowymi, a także naszymi własnymi, 30-letnimi doświadczeniami klinicznymi w rehabilitacji.

Część I

Moduł I 

1. Rozwój sensomotoryczny dziecka do 2 roku życia.

2. Wpływ odruchów na dziecko.

Moduł II

1. Poszerzone badania i oceny niemowlaka.

2. Skale oceny dziecka

3. Odruchy:

a) asymetria – ATOS,
b) sztywność – STOS,
c) inne odruchy toniczne,

4. Ocena napięcia:

a) zwiększone napięcie – asymetria ułożeniowa,
b) obniżone napięcie – wiotkość osiowa (centralna),
c) wiotkość obwodowa kończyn (hypermobilność),

5. Ocena zdolności antygrawitacyjnych:

a) kompensacja zaburzeń,
b) patologia zaburzeń,

6. Zajęcia praktyczne z udziałem pacjenta:

a) analiza przypadku dziecka z deficytem,
b) praca w grupach,

Moduł III

1. Zabiegi pielęgnacyjne:

a) Prawidłowe karmienie, noszenie,
b) Pozycje w czasie kąpieli,
c) Pozycje ułożeniowe.

2. Wprowadzenie do technik ułatwiania:

a) analiza ruchu, norma a patologia,
b) Punkty stymulacji,
c) techniki umiejscowienia,

3. Wprowadzenie do technik hamowania – normalizacji napięcia:

a) Techniki aktywnego hamowania,
b) techniki pasywnego hamowania,
c) autohamowanie.

4. Rola rodziców w procesie terapii.

Część II

Moduł I – Techniki facylitacji prawidłowego wzorca

1. Techniki umiejscowienia:

a) planowanie funkcjonalne u pacjenta neurologicznego w zależności od rozpoznania,
b) Terapia ręki,

2. Ocena przebiegu terapii:

a) Skale oceny,
b) Skala GMF.

3. Stymulacja sensomotoryczna (SI).

4. Techniki hamowania – normalizacji napięcia:

a) aktywne hamowanie,
b) pasywne hamowanie,

5. Techniki stymulacji napięcia u dzieci wiotkich:

a) Tapping,
b) Zabiegi fizykalne,
c) Kompresje, aproksymacja, stymulacja osiowa.

Moduł II – Terapia dziecka spastycznego

HEMIPLEGIA

1. Ocena jako integralny plan terapii.

2.Prawidłowe pozycje ułożeniowe w okresie niemowlęcym.

3. Badanie odruchów.

4. Nieprawidłowości rozwojowe, szczególnie w pozycjach ułożeniowych.

5. Współruchy – synkinezy, reakcje stowarzyszone.

6. Pozytywna reakcja podparcia.

7. Zaburzenia równowagi.

8. Spastyczność, jej rozkład oraz wpływ na możliwości ruchowe dziecka.

9. Wpływ zabiegów operacyjnych.

10. Hamowanie asymetrii.

11. Hamowanie reakcji stowarzyszonych.

12. Poprawa czucia oraz angażowania strony niedowładnej.

13. Stymulacja kontroli symetrii.

DIPLEGIA

1. Ocena jako integralny plan terapii.

2. Opóźnienie prawidłowego rozwoju.

3. Spastyczność.

4. Reakcje stowarzyszone.

5. Dominacja PRP oraz NRP.

6. Nieprawidłowa lokomocja.

7. Poprawa kontroli tułowia.

8. Hamowanie reakcji stowarzyszonych.

9. Hamowanie reakcji tonicznych.

10. Samodzielność w ubieraniu i rozbieraniu, lokomocja.

TETRAPLEGIA

1. Ocena jako integralny plan terapii.

2. Przetrwałe reakcje toniczne – ATOS, STOS, TB.

3. Brak orientacji środkowo linijnej.

4. Brak kontroli głowy.

5. Brak kontroli tułowia.

6. Hamowanie spastyczności.

7. Hamowanie reakcji tonicznych.

8. Poprawa kontroli głowy.

9. Poprawa kontroli tułowia.

10. Wyzwalanie reakcji prostowania, równowagi.

11. Nauka prawidłowego wstawania, siadania, lokomocja.

12. Prawidłowa pionizacja.

13. Przykurcze: profilaktyka, operacje.

Moduł III – Dziecko wiotkie

1. Ocena i przyczyny zaburzeń napięcia:

a) Uszkodzenia neuronu centralnego:
– ataxia,
– atetoza,
– rozszczep kręgosłupa,
b) Uszkodzenia neuronu obwodowego,
c) Choroby mięśniowe: dystrofie, miopatie;
d) Choroby genetyczne,
e) Choroby metaboliczne,

2. Zaburzenia stabilizacji osiowej i obwodowej:

a) Nadruchomość stawowa,
b) Hypermobilność,

3. Zaopatrzenie ortopedyczne.

4. Dyskusja oraz omówienie pacjentów przez uczestników kursu.

OPINIE UCZESTNIKÓW 

Imię i nazwisko: Angelika Lurka
Program szkolenia (1-5): 5
Prowadzący szkolenie (1-5): 5
Materiały szkoleniowe (1-5): 4
Miejsce szkolenia (1-5): 5

Opisowa opinia: Profesjonalnie przekazana wiedza. Super atmosfera do przyswajania wiedzy.

Imię i nazwisko: Paulina Stachecka
Program szkolenia (1-5): 5
Prowadzący szkolenie (1-5): 5
Materiały szkoleniowe (1-5): 5
Miejsce szkolenia (1-5): 5

Opisowa opinia: Jestem bardzo zadowolona z odbytego kursu. Przekazanie wiedzy było bardzo zrozumiałe, pokazane na przykładach oraz na sobie samych

Imię i nazwisko: Karolina Wierzbicka
Program szkolenia (1-5): 5
Prowadzący szkolenie (1-5): 5
Materiały szkoleniowe (1-5): 5
Miejsce szkolenia (1-5): 5

Opisowa opinia: Merytorycznie idealnie przekazane informacje. Mnóstwo zaangażowania ze strony prowadzących i wiele humoru. Profesjonalne prowadzenie szkoleń pod względem organizacyjnym i merytorycznym. Dziękuję za super szkolenie!

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE!

  Wykształcenie

  Wybieram termin

  Wykupuję akredytację PTF (50zł)

  Kurs finansowany z KFS


  Dofinansowanie do kursu Fizjoterapia w pediatrii

  KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

  Od 2017 roku pomagamy fizjoterapeutom w uzyskaniu dofinansowania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – inicjatywy prowadzonej przez Powiatowe Urzędy Pracy na terenie całego kraju. Kliknij i dowiedz się jakie warunki trzeba spełniać aby uzyskać dofinansowanie!