POZOSTAŁE KURSY

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

PRZECZYTAJ REGULAMIN

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Kurs dla fizjoterapeutów

Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym

Szkolenie dwuczęściowe 

CENA: 1 960 zł

Miejsce: Ośrodek Falmed, ul. Czereśniowa 50 Przeźmierowo


Terminy 2018:

Część I 03 - 04 marca (start zajęć 9:30)

Część II 17 - 18 marca (start zajęć 9:30)


Część I 06 - 07 października (start zajęć 9:30)

Część II 27 - 28 października (start zajęć 9:30)

 

 

 

 

 

PROGRAM KURSU

 

Kurs oparty jest o metody NDT Bobath, Integracji Sensorycznej, Terapii Manualnej oraz własne, 25-letnie doświadczenia kliniczne.

 

Celem kursu jest zapoznanie fizjoterapeutów z metodami stosowanymi w usprawnianiu dzieci z deficytem neurologicznym. Kurs podzielony jest na II części, na które składa się 40 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

 

Część I-sza to wprowadzenie do zasad rozwoju psychomotorycznego dziecka zdrowego, do drugiego roku życia. Omawiany jest także rozwój odruchów i reakcji, a także ich wpływ fizjologiczny i patologiczny na dziecko, w jego pierwszych dwóch latach życia.

 

Omówiony zostanie każdy z deficytów psychomotorycznych, z uwzględnieniem podziału na dzieci wiotkie oraz dzieci ze wzmożonym napięciem mięśniowym. Przedstawimy prawidłowe metody postępowania neurofizjologicznego, zarówno w zakresie terapii, jak i też czynności pielęgnacyjnych, w pierwszych 2 latach życia dziecka z każdym rodzajem deficytu.   

 

Pokażemy oceny dzieci oraz skale, które są powszechnie stosowane w praktyce fizjoterapeutycznej. Powiemy także jak należy prawidłowo uczyć i angażować rodziców w proces terapeutyczny dziecka, szczególnie w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych.

 

Zajęcia praktyczne podczas pierwszej części kursu skierowane są na naukę analizy ruchu dziecka z deficytem psychomotorycznym, a także na planowanie procesu terapeutycznego, dla dziecka z każdym rodzajem deficytu neurologicznego.

 

Część II-ga kursu koncentruje się na procesie terapii dzieci powyżej 12 miesiąca, u których rozpoznano zespół mózgowego porażenia dziecięcego, uraz mózgowo-czaszkowy, rozszczep kręgosłupa, dystrofię mięśniową, zespół Downa i inne deficyty neurologiczne.

 

Część praktyczna to zajęcia z podziałem na grupy. Fizjoterapeuci będą dokonywać oceny oraz planować proces terapii dziecka spastycznego, ze szczególnym uwzględnieniem: tetraplegii, hemiplegii i diplegii, wykorzystując przy tym poznane na kursie techniki pracy. Kolejne godziny zajęć praktycznych to nauka terapii dzieci wiotkich oraz z pozostałymi deficytami neurologicznymi.

 

Podczas kursu, zajęcia praktyczne odbywają się z udziałem pacjentów, a uczestnicy pracują w grupach. Każda osoba ma czas na analizę problemu i przedstawienie jego rozwiązania. Kurs kończy się wydaniem certyfikatu.

 

 

dofinansowanie do kursów Falmed

Masz pytanie na temat kursu? 

Zadzwoń - 531 147 393

NASI INSTRUKTORZY

Średnia ocen - 4,8

 

Sprawdź opinie !

Falmed - Rehabilitacja Ruchowa

FALMED © 2017

Falmed - Rehabilitacja Ruchowa