Terapia dzieci z deficytami neurologicznymi

Od wielu lat zajmujemy się usprawnianiem pacjentów z rozpoznanym zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD), zespołem Downa, urazem mózgowo-czaszkowym, rozszczepem kręgosłupa, dystrofią mięśniową i innymi deficytami. Stosujemy metody NDT Bobath, PNF czy terapii Integracji Sensorycznej, które wzbogaciliśmy o własne, 25-letnie doświadczenia kliniczne w pracy z pacjentami neurologicznymi.

Każdy program terapeutyczny musi być skierowany na indywidualny problem naszego pacjenta – założenie to jest kluczem do osiągniecia zamierzonego celu. Każdy mały pacjent, który do nas trafia podlega szczegółowej ocenie neurorozwojowej, na podstawie której powstaje główny plan terapeutyczny. Odpowiednio wczesne wykrycie problemu i jego prawidłowe zdiagnozowanie, daje nam szanse nie tylko na zniwelowanie deficytu, lecz także na wprowadzenie malucha na prawidłową ścieżkę rozwojową.

Nieodłączny w procesie terapii jest udział rodziców, lecz nie mamy tutaj na myśli odtwarzaniu przez nich, w warunkach domowych określonych ćwiczeń. Uczestnictwo rodziców w naszej metodyce pracy, koncentruje się na egzekwowaniu nabywanych przez dziecko umiejętności, podczas codziennych czynności pielęgnacyjnych (układanie, noszenie, rozbieranie, jedzenie). Instruktaż dla rodziców to istotny element naszych metod terapii. Nasze doświadczenia jednoznacznie wskazują, iż synergia pomiędzy indywidualnie opracowanym planem terapii z kontynuacją jego założeń w warunkach domowych, przynoszą najlepsze efekty.

Przed umówieniem się na pierwszą wizytę przeczytaj nasz

FALMED © 2020 - POLITYKA PRYWATNOŚCI