Rehabilitacja neurologiczna dzieci – Poznań

Od wielu lat zajmujemy się usprawnianiem pacjentów z rozpoznanym zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD), zespołem Downa, urazem mózgowo-czaszkowym, rozszczepem kręgosłupa, dystrofią mięśniową i innymi deficytami. Stosujemy metody NDT Bobath, PNF czy terapii Integracji Sensorycznej, które wzbogaciliśmy o własne, 25-letnie doświadczenia kliniczne w pracy z pacjentami neurologicznymi.

Program rehabilitacji neurologicznej

Każdy program terapeutyczny musi być skierowany na indywidualny problem naszego pacjenta. Założenie to jest kluczem do osiągnięcia zamierzonego celu. Każdy mały pacjent, który do nas trafia podlega szczegółowej ocenie neurorozwojowej, na podstawie której powstaje kompleksowy plan rehabilitacji. Odpowiednio wczesne wykrycie problemu i jego prawidłowe zdiagnozowanie, daje nam szanse nie tylko na zniwelowanie deficytu, lecz także na wprowadzenie malucha na prawidłową ścieżkę rozwojową.

Rehabilitacja neurologiczna – dla kogo

Ponad 28 lat doświadczeń klinicznych Falmedu pozwala nam z powodzeniem prowadzić procesy fizjoterapeutyczne zarówno dla dzieci z wadami wrodzonymi, dzieci z zespołem Downa, jak i też dzieci z różnym stopniem zespołu Mózgowego Porażenia Dziecięcego.

Zajmujemy się również rehabilitacją dzieci bez zaburzonych funkcji intelektualnych, u których deficytem neurologicznym jest problem spastyczności. Opracowujemy indywidualne plany terapeutyczne dla hemiplegików, paraplegików i tetraplegików.

rehabilitacja neurologiczna poznań

Udział rodziców w rehabilitacji neurologicznej

Nieodłączny w procesie fizjoterapeutycznym jest udział rodziców, lecz nie mamy tutaj na myśli odtwarzaniu przez nich, w warunkach domowych określonych ćwiczeń. Uczestnictwo rodziców w naszej metodyce pracy, koncentruje się na egzekwowaniu nabywanych przez dziecko umiejętności, podczas codziennych czynności pielęgnacyjnych (układanie, noszenie, rozbieranie, jedzenie). Instruktaż dla rodziców to istotny element naszych metod terapii. Nasze doświadczenia jednoznacznie wskazują, iż synergia pomiędzy indywidualnie opracowanym planem terapii z kontynuacją jego założeń w warunkach domowych, gwarantują najbardziej efektywną rehabilitację neurologiczną.

Przed umówieniem się na pierwszą wizytę przeczytaj nasz