Tag: masażer

  • 30 kwietnia 2021

Stymulacja sensoryczna jako element przygotowania do pionizacji – Akademia Falmed

Stopy stanowią jeden z najbardziej wrażliwych na bodźce rejonów naszego ciała. Dlatego dbanie o ich dostymulowanie u niemowlą, dostarczanie im różnorakich bodźców dotykowych, jest bardzo istotne z punktu widzenia przygotowania dziecka do pionizacji. W tym…