Rehabilitacja neurologiczna – Poznań

Terapia pacjentów neurologicznych w ośrodku Falmed rozpoczyna się od konsultacji i diagnozy w gabinecie doktora Stanisława Faliszewskiego. Przygotowuje on indywidualny program rehabilitacyjny, który bazuje przede wszystkim na metodach PNF, Terapii Manualnej oraz NDT Bobath dla dorosłych. Podobnie jak w przypadku pozostałych rodzajów fizjoterapii, które prowadzimy, pacjent jest poddawany bieżącej ocenie a jego postępy są analizowane przez fizjoterapeutki, a także w wyznaczonych na początku współpracy odstępach czasu, przez Pana doktora.

Rehabilitacja neurologiczna – dla kogo

Tego rodzaju terapia stosowana jest przede wszystkim w przypadku pacjentów po udarach, po urazach mózgowo-czaszkowych, cierpiących na stwardnienie rozsiane czy polineuropatie. Doprowadzamy do maksymalnej możliwej sprawności również dorosłych pacjentów z problemem spastyczności. Na podstawie kompleksowego planu terapeutycznego jesteśmy w stanie na bieżąco oceniać i modyfikować obrane kierunki rehabilitacji. W procesie fizjoterapeutycznym istotna jest rola rodziny, którą uczymy w jaki sposób może pomagać pacjentowi w wykonywaniu codziennych czynności.

Cel i zasady rehabilitacji neurologicznej

Podstawowy cel tego rodzaju fizjoterapii to osiągnięcie maksymalnie prawidłowej funkcji, pomimo ograniczeń związanych z deficytami. Aby ten cel osiągnąć w procesie terapeutycznym stosujemy następujące zasady:

  • Wykorzystujemy rozwojowe, biomechaniczne i neurofizjologiczne zasady wynikające z wiedzy naukowej oraz naszych 28-letnich doświadczeń klinicznych,
  • Dokonujemy bieżącej oceny stanu objawów klinicznych pacjenta, równolegle do procesu prowadzonej fizjoterapii,
  • Osiągnięcie prawidłowej funkcji opieramy na przywróceniu kontroli posturalnej oraz selektywnych, kontrolowanych ruchów,
  • Percepcja, czucie i poznanie – to podstawowe elementy rehabilitacji
  • Wykorzystujemy wzajemny proces hamowania i ułatwiania do normalizowania reakcji stowarzyszonych, nieprawidłowego napięcia oraz ich konsekwencji,
  • Stosujemy facylitację i hamowanie w celu przywracania prawidłowego ruchu, funkcji i normalizacji napięcia,

Rehabilitacja neurologiczna – również szkolimy

Indywidualne i autorskie plany terapii, które opracowujemy dla każdego pacjenta bazują na wymienionych wyżej metodach, a także naszych własnych, 28-letnich doświadczeń klinicznych. Specjalistyczna wiedza Falmedu jest również potwierdzona faktem, iż od ponad 20 lat organizujemy szkolenia dla fizjoterapeutów, których tematyka jest właśnie praca z pacjentami z deficytami neurologicznymi. Dzięki naszym kursom wzbogaciliśmy warsztat kilkuset fizjoterapeutów w całej Polsce, a co za tym idzie wydatnie zwiększyliśmy komfort życia ich pacjentów.

Rehabilitacja neurologiczna - Poznań

Przed umówieniem się na pierwszą wizytę przeczytaj nasz