REGULAMIN

PRZED UMÓWIENIEM SIĘ NA PIERWSZĄ WIZYTĘ PRZECZYTAJ NASZ

Rehabilitacja neurologiczna

 

W usprawnianiu pacjentów z uszkodzeniami centralnego systemu nerwowego, bazujemy przede wszystkim na metodach PNF, Terapii Manualnej oraz NDT Bobath dla dorosłych. Interwencja terapeutyczna wykonywana jest przez bezpośredni wpływ, w celu osiągniecia optymalnej funkcji pacjenta w jego środowisku. Terapia to wynik współpracy pomiędzy pacjentem, a terapeutą.

 

Podstawowym celem rehabilitacji neurologicznej, jest osiągnięcie maksymalnie prawidłowej funkcji, pomimo ograniczeń związanych z uszkodzeniami. Aby ten cel osiągnąć, niezbędnym jest stosowanie się do następujących zasad:

 

  • Wykorzystanie rozwojowych, biomechanicznych i neurofizjologicznych zasad wynikających z wiedzy oraz naukowych, i medycznych badań,

  • Ocena stanu pacjenta musi być procesem bazującym na objawach klinicznych stanu pacjenta oraz równoległym do procesu terapii,

  • Osiągnięcie prawidłowej funkcji oparte jest na przywróceniu kontroli posturalnej i selektywnych, kontrolowanych ruchów,

  • Reakcje stowarzyszone, nieprawidłowe napięcie, a także ich konsekwencje należy normalizować poprzez wzajemny proces ułatwiania i hamowania,

  • Normalizacja napięcia i przywracanie prawidłowego ruchu oraz funkcji, przywracana jest poprzez facylitację i hamowanie,

  • Niezbędnymi elementami procesu terapii są: percepcja, czucie i poznanie.

 

Opracowywane przez nas, autorskie plany terapii bazują na wymienionych metodach oraz bogatych, 25-letnich doświadczeniach klinicznych w usprawnianiu osób dorosłych. Naszą specjalistyczną wiedzę w tym zakresie potwierdza fakt, że od 20 lat organizujemy szkolenia dla fizjoterapeutów, których tematyką jest właśnie praca z pacjentami z deficytami m neurologicznymi. Zajmujemy się terapią pacjentów z takimi jednostkami chorobowymi jak udary mózgu, urazy mózgowo-czaszkowe, stwardnienie rozsiane czy polineuropatie.

Falmed - Rehabilitacja Ruchowa

FALMED © 2017

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZADZWOŃ DO NAS

61 653 49 90

Ośrodek Falmed

ul. Czereśniowa 50 Przeźmierowo k. Poznania

Godziny otwarcia: Pon - Pt 9:00 - 19:00

Falmed - Rehabilitacja Ruchowa