Refluks żołądkowo-przełykowy u niemowląt – cz. I

  • 20 lipca 2018

Wszyscy rodzice wiedzą, że każdemu noworodkowi zdarza się ulewanie. Wynika ono z refluksu żołądkowo-przełykowego, czyli przedostawania się treści żołądkowej do przełyku, czasami połączonego z regurgitacjami tzn. właśnie ulewaniem. Refluks jest fizjologicznym zjawiskiem w każdej grupie wiekowej. Kiedy więc ulewanie przestaje być wynikiem fizjologicznego refluksu, a staje się bardzo dokuczliwą i wymagającą leczenia chorobą refluksową przełyku? Na to pytanie odpowiedziała grupa ekspertów, która w 2009 roku opracowała dokument pt. „Wytyczne postępowania klinicznego w refluksie żołądkowo-przełykowym u dzieci: wspólne zalecenia Północnoamerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia oraz Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia”.

Na podstawie tych wytycznych postaram się przybliżyć Wam aktualne standardy diagnostyki, a w kolejnym artykule leczenia i postępowania u niemowląt z tym problemem.

Kiedy ulewanie zaczyna być chorobą?

Mówiąc najprościej – refluks nie jest chorobą, póki nie wywołuje dokuczliwych objawów i powikłań. Uściślając – zaniepokoić powinno Was ulewanie, które:

– występuje co najmniej 2 razy w ciągu dnia przez minimum 3 tygodnie,

– utrudnia karmienie (nerwowość dziecka, zachłyśnięcia, trudności w połykaniu),

– przebiega z wymiotami,

– treść ulana zawiera domieszkę krwi,

– powoduje zachłyśnięcia i bezdechy

Dodatkowe objawy refluksu żołądkowo-przełykowego

Dodatkowe objawy, które mogą być skutkami powyższych to:

– brak przyrostu wagi i długości ciała malucha,

– nieprawidłowa pozycja ciała,

– ciągły niepokój, napięcie dziecka,

– nawracające zakażenia układu oddechowego,

– niedokrwistość,

– zaburzenia rozwoju.

Według autorów „Wytycznych postępowania…” choroba refluksowa jest często mylnie rozpoznawana u dzieci, które ulewają w fizjologicznym stopniu.

Kto jest w grupie ryzyka refluksu?

Do choroby refluksowej predysponują:

– otyłość,

– zaburzenia neurologiczne,

– niektóre zespoły genetyczne,

– wrodzone choroby przełyku,

– przeszczep płuc,

– mukowiscydoza,

– rodzinne tendencje do refluksu.

Diagnostyka refluksu żołądkowo-przełykowego

U niemowląt objawy choroby refluksowej przełyku mogą występować także przy fizjologicznym refluksie, kolce niemowlęcej czy alergiach pokarmowych, dlatego z samego wywiadu nie można postawić diagnozy. Niemniej jednak jest on ważną częścią procesu diagnostycznego i powinien uwzględniać informacje dotyczące diety i karmienia, szczegółów dolegliwości dziecka, innych problemów zdrowotnych, stosowanych leków, historii medycznej rodziny, sytuacji psychospołecznej w otoczeniu dziecka (możliwy stres), ogólnego rozwoju.

Badania stosowane w diagnostyce choroby refluksowej to:

– godzinna pH-metria przełyku,

– kojarzenie pH-metrii i pomiaru impedancji wewnątrzprzełykowej,

– manometria przełyku (badanie motoryki przełyku,

– badanie endoskopowe i biopsja błony śluzowej przełyku,

– badanie kontrastowe górnego odcinka przewodu pokarmowego z papką barytową,

– scyntygrafia,

– USG przełyku i żołądka,

– badanie popłuczyn oskrzelikowo-pęcherzykowych i aspiratu z ucha środkowego.

W ramach diagnostyki, w niektórych przypadkach u starszych dzieci dopuszcza się maksymalnie 4-tygodniowe próbne leczenie środkami z grupy inhibitorów pompy protonowej. Takiej metody NIE STOSUJE się u niemowląt!

O postępowaniu i związku refluksu z rozwojem psychomotorycznym dziecka możecie przeczytać w drugiej części tekstu.

Bibliografia:

  1. https://www.mp.pl/pediatria/artykuly-wytyczne/wytyczne/50181,postepowanie-wrefluksie-zoladkowo-przelykowym-udzieci-cz-i
  2. https://www.mp.pl/pediatria/artykuly-wytyczne/wytyczne/52038,postepowanie-w-refluksie-zoladkowo-przelykowym-udzieci-cz-ii
  3. https://gastrologia.mp.pl/diagnostyka/86073,leczenie-operacyjne-choroby-refluksowej-i-przepukliny-rozworu-przelykowego-fundoplikacja-sposobem-nissena
mgr Monika Kosiorowska