Kurs dla fizjoterapeutów
Praktyka w terapii funkcjonalnej z dziećmi neurologicznymi

Szkolenie jednoczęściowe

CENA: 1 200 zł

Miejsce: Ośrodek Falmed, ul. Czereśniowa 50 Przeźmierowo

Termin 2020:

  • Termin podamy po zebraniu odpowiedniej grupy uczestników

Cel kursu

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy i warsztatu pracy uczestników z zakresu fizjoterapii pediatrycznej i neurologicznej. Szkolenie jest kierowane do fizjoterapeutów posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi, a także do tych osób, które ukończyły nasz podstawowy, dwuczęściowy kurs dziecięcy. Po zakończeniu szkolenia fizjoterapeuta powinien precyzyjnie dokonywać oceny i analizy problemów dzieci z porażeniem spastycznym i wiotkim, a także prowadzić wieloetapowe postępowanie rehabilitacyjne dla każdego z omawianych deficytów neurologicznych.

Kurs jest jednoczęściowy i składa się z 4 godzin zajęć teoretycznych oraz 16 godzin warsztatów praktycznych. Wszyscy fizjoterapeuci pracują w grupach warsztatowych. Podczas szkolenia omawiamy z uczestnikami również problematykę ich własnych pacjentów – zachęcamy do zabrania krótkiego nagrania video z pacjentem.

Program kursu

Kurs „Praktyka w terapii funkcjonalnej z dziećmi neurologicznymi” to nasz najnowszy produkt szkoleniowy. Opracowaliśmy go w odpowiedzi na zapotrzebowanie fizjoterapeutów kończących nasz podstawowy kurs dziecięcy, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na pogłębienie swojej wiedzy i warsztatu pracy, a także chęć do wymiany doświadczeń klinicznych z innymi terapeutami, doświadczonymi w tej dziedzinie pracy z dziećmi neurologicznymi.

Program kursu został zbudowany na bazie zastosowania współczesnych metod neurofizjologicznych, takich jak NDT Bobath, Integracja Sensoryczna czy PNF, najnowszych doniesień ze świata fizjoterapii neurologicznej i pediatrycznej, a także naszych własnych, 26-letnich doświadczeń klinicznych.

Pierwszy dzień

W pierwszym dniu kursu omawiamy z fizjoterapeutami neuropatologię wieku rozwojowego, a w szczególności zaburzenia sensomotoryczne u dzieci do 5 roku życia, a także zaburzenia napięcia mięśniowego u dzieci z deficytem neurologicznym. Po teoretycznym wstępie, przechodzimy do warsztatów praktycznych z udziałem pacjentów. Warsztaty dzielimy tematycznie na:

  • Dzieci o wzmożonym napięciu mięśniowym oraz asymetria ułożeniowa – zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów, 2-3 grupy terapeutyczne, następnie omówienie procesu terapeutycznego.
  • Dzieci o obniżonym napięciu mięśniowym – wiotkie –zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów, 2-3 grupy terapeutyczne, następnie omówienie procesu terapeutycznego.
  • Podsumowanie w formie opracowania planu terapii dla pacjentów z deficytem napięcia mięśniowego.

Drugi dzień

Drugi dzień kursu rozpoczyna się od zajęć praktycznych „facylitacja zmiany wzorca u pacjenta z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, z podziałem na: postać tetraplegii spastycznej, postać diplegii spastycznej oraz postać hipotoniczną. Następnie przechodzimy do warsztatów praktycznych z udziałem pacjentów z deficytami neurologicznymi. Fizjoterapeuci pracują w grupach nad planami terapii dla wybranych jednostek chorobowych. Po ich prezentacji, uczestnicy wraz z instruktorem podsumowują główne zadania w terapii.

Ostatnie moduły tematyczne drugiego dnia szkolenia to kwestia zaopatrzenia ortopedycznego zgodnie z najnowocześniejszymi aspektami problemu pacjenta. Zaplanowana jest także prezentacja problemów pacjentów uczestników kursu. Zachęcamy was do zabrania ze sobą krótkiego (3-5 min) nagrania pacjenta, które będzie prezentowało jego główne problemy sensomotoryczne.

Podczas kursu zrealizowany będzie pokazowy instruktaż z udziałem pacjentów Falmedu. Szkolenie kończy się zaliczeniem praktycznym, w ramach którego uczestnicy będą mieli za zadanie opracować kompleksowy plan terapii dla wskazanej przez instruktora jednostki chorobowej. Po egzaminie, każdy z fizjoterapeutów biorących udział w kursie otrzymuje dyplom jego ukończenia.

Dofinansowania do szkoleń

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Od 2017 roku dofinansowanie na udział w naszych szkoleniach uzyskało kilkudziesięciu fizjoterapeutów z całej Polski! Kliknij i sprawdź jakie warunki należy spełniać aby móc ubiegać się o dodatkowe środki. Skontaktuj się z nami – pomożemy z wypełnieniem wniosku!

FALMED © 2020 - POLITYKA PRYWATNOŚCI