POZOSTAŁE KURSY

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

PRZECZYTAJ REGULAMIN

ZOBACZ FILM

 

PROGRAM KURSU

 

Kurs kierowany jest zarówno do fizjoterapeutów, którzy ukończyli nasz podstawowy kurs Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym, jak i do osób mających doświadczenie w pediatrii. 

 

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznych warsztatów, w trakcie których wszyscy uczestnicy, będą mieli możliwość wykonywania ćwiczeń z udziałem pacjenta.

 

Jednym z elementów programu jest prezentacja sprzętu ortopedycznego, przeznaczonego do całodobowej opieki dziecka z deficytem neurologicznym przez Pana mgr Piotra Skrzyńskiego z firmy Ottobock.

 

PROGRAM KURSU

 

W pierwszej części kursu omówimy z fizjoterapeutami neuropatologię wieku rozwojowego, a w szczególności:

 

I. Zaburzenia sensomotoryczne u dzieci do 5 roku życia.

II. Zaburzenia napięcia mięśniowego u dzieci z deficytem neurologicznym.

 

1. Zaburzenia napięcia – warsztaty z udziałem pacjentów:

 

a) dzieci o wzmożonym napięciu mięśniowym oraz asymetria ułożeniowa – zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów, 2-3 grupy terapeutyczne, następnie omówienie procesu terapeutycznego.

 

b) dzieci o obniżonym napięciu mięśniowym – wiotkie –zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów, 2-3 grupy terapeutyczne, następnie omówienie procesu terapeutycznego.

 

c) podsumowanie w formie opracowania planu terapii dla pacjentów z deficytem napięcia mięśniowego.

 

Druga część kursu składa się z następujących modułów:

 

1. Zajęcia praktyczne, facylitacja zmiany wzorca u pacjenta z MPDz:

 

a) postać tetraplegii spastycznej,

b) postać diplegii spastycznej,

c) postać hipotoniczna,

 

2. Zajęcia z udziałem pacjentów z deficytem neurologicznym, zajęcia w grupach terapeutycznych. Po zaprezentowaniu planów terapii przedstawionych przez uczestników, nastąpi podsumowanie głównych zadań w terapii.

 

3. Zaprezentowanie problemów pacjentów uczestników kursu (zachęcamy do nakręcenia własnego pacjenta - czas nagrania 5-10 min głównych problemów sensomotorycznych).

 

4. Podsumowanie warsztatów i dyskusja z uczestnikami.

 

W zakresie wyżej wymienionych tematów, omówione zostanie postępowanie fizjoterapeutyczne w oparciu o doświadczenia własne w metodach neurofizjologicznych - NDT Bobath, PNF, Integracja Sensoryczna, Terapia Manualna, zaopatrzenie ortopedyczne zgodne z najnowocześniejszymi aspektami problemu pacjenta.

 

Kurs dla fizjoterapeutów

Praktyka w terapii funkcjonalnej z dziećmi neurologicznymi

Szkolenie jednoczęściowe

CENA: 1 200 zł

Miejsce: Ośrodek Falmed, ul. Czereśniowa 50 Przeźmierowo


Termin 2018:

17 - 18 listopada (rozpoczęcie zajęć 9:30)

 

dofinansowanie na kurs fizjoterapia falmed

Masz pytanie na temat kursu? 

Zadzwoń - 531 147 393

NASI INSTRUKTORZY

Średnia ocen - 5

 

Sprawdź opinie !

Falmed - Rehabilitacja Ruchowa

FALMED © 2017

Falmed - Rehabilitacja Ruchowa