Falmed - mgr Daria Zbieżak

mgr Daria Zbieżak

 

W 2017 roku ukończyła dwustopniowe studia na poznańskiej AWF z tytułem magistra fizjoterapii. 

Ukończone kursy:

Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego; Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym. W Falmedzie od września 2018 roku.

mgr Aleksandra Tabaczyńska

 

Ukończyła dwustopniowe studia na poznańskim Uniwersytecie Medycznym z tytułem magistra fizjoterapii w 2018 roku. 
Ukończone kursy: Czteroczęściowy kurs diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego; Badanie, diagnostyka i leczenie dysfunkcji dolnego odcinka kręgosłupa oraz stawów krzyżowo-biodrowych; Terapia manualna w dolegliwościach bólowych i dysfunkcjach kończyn; Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym. W Falmedzie od sierpnia 2018 roku
.

 

Falmed - mgr Aleksandra Tabaczyńska

mgr Daria Oziemkowska

 

Ukończyła poznańską AWF z tytułem magistra fizjoterapii w 2016 roku oraz studia podyplomowe na kierunku fizjoterapia w pediatrii, na poznańskiej WSEiT w 2017 roku.

Ukończone kursy: PNF - podstawowy; Kinesiotaping; Kurs bazowy masażu wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shantala (VSD); Kurs metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - poziom I; szkolenie INPP; Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym; Kurs poświęcony dzieciom ze skoliozą oraz wadami postawy.  W Falmedzie od listopada 2017.

 

Falmed - mgr Daria Oziemkowska

mgr Aleksandra Ropelewska

 

W 2015 roku ukończyła studia licencjackie na poznańskim UM, by następnie w 2017 roku obronić tytuł magistra fizjoterapii na poznańskiej AWF.

Ukończone kursy: Aktywność fizyczna kobiet w ciąży; Kinesiology Taping w ciąży; Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym; Kurs poświęcony dzieciom ze skoliozą oraz wadami postawy. Instruktorka Pilates. W Falmedzie od listopada 2017.

 

Falmed - mgr Aleksandra Ropelewska

mgr Monika Woźniak


Ukończyła poznańską AWF z tytułem magistra fizjoterapii w 2013 roku. Ukończone kursy: Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym; Manualny drenaż limfatyczny; Kurs poświęcony dzieciom ze skoliozą oraz wadami postawy; Kurs poświęcony spastyczności; Praktyka w terapii funkcjonalnej z dziećmi neurologicznymi. W Falmedzie od września 2016.

 

Falmed - mgr Monika Woźniak

mgr Monika Piętka

 

Ukończyła poznańską AWF z tytułem magistra fizjoterapii w 2015 roku. Ukończone kursy: Szkolenie w zakresie psychologii kontaktu z małym pacjentem; Kurs masażu tkanek powierzchownych i głębokich; Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym; Kurs poświęcony dzieciom ze skoliozą oraz wadami postawy; Kurs poświęcony spastyczności. W Falmedzie od października 2015.

Falmed - mgr Monika Piętka

mgr Anna Faliszewska

 

Ukończyła Policealne Studium Fizjoterapii w Warszawie z tytułem technika fizjoterapii, a następnie Wyższe Studia Magisterskie na poznańskiej AWF, na kierunku fizjoterapia. Jest certyfikowanym terapeutą metod Bobath dla dorosłych (2011), PNF (2011), Terapii manualnej w modelu holistycznym VI modułów (2011), SI (2011), Kinesiology taping (2007). Jej pacjenci to dzieci to osoby dorosłe z deficytem neurologicznym i ortopedycznym. W pracy z nimi korzysta z również z własnych wypracowanych metod Falmedu. Jest współautorką programów szkoleniowych Falmed.

Falmed - mgr Anna Faliszewska

dr n. med. Stanisław Faliszewski

 

W 1991r. ukończył Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu z tytułem technik fizjoterapii. Od 1992 r. właściciel firmy Falmed. W 1995 roku ukończył studia magisterskie na poznańskiej AWF, na kierunku rehabilitacja ruchowa. W 1996 roku rozpoczął pracę na AWF w Poznaniu – asystent w Zakładzie Kinezyterapii. W 2006 roku po obronieniu tytułu doktora nauk medycznych w zakresie medycyny na ówczesnej Akademii Medycznej w Poznaniu, objął stanowisko adiunkta w AWF Poznań. Od 1995 certyfikowany terapeuta NDT Bobath, NDT Bobath Baby, NDT Bobath Old celebral Palsy. Od 2000 roku terapeuta PNF. Wielokrotnie odbył staż w Sint Maartensklinik w Nijmegen w Holandii.

Falmed - dr n. med. Stanisław Faliszewski

Zespół Falmed

„Terapia jest nieustanną oceną”

 

Misją Falmedu od samego początku funkcjonowania firmy jest niesienie pomocy i podnoszenie komfortu życia osobom, które zmagają się z deficytami neurologicznymi, i ortopedycznymi. Działalność naukowa i zawodowa założyciela Falmedu koncentruje się wokół tematyki neurologicznej, a w szczególności rozwoju motorycznego i neurologicznego dzieci. Dzięki specjalistycznym i modyfikowanym przez wiele lat działalności metodom fizjoterapii, w ostatnim 25-leciu pomogliśmy wielu pacjentom, którzy przez pracę z nami zyskali na samodzielności.

 

Każdy rok przynosi branży medycznej kolejne odkrycia, dzięki którym również i my, jako fizjoterapeuci możemy ulepszać i wzbogacać stosowane metody terapii. W naszej dalekosiężnej wizji Falmed rozwija się, cały czas pozostając czołowym ośrodkiem, specjalizującym się w rehabilitacji neurologicznej w regionie. Ośrodkiem, do którego przyjazd na konsultację będą planować wszyscy przyszli rodzice.

 

Nadrzędnymi wartościami dla Falmedu pozostają podnoszenie komfortu życia naszych pacjentów, a także rozwój środowiska fizjoterapeutów w Polsce. Jesteśmy dumni z tego, że swoim zaufaniem nieprzerwanie obdarzają nas nasi pacjenci, a także fizjoterapeuci z całego kraju, którzy corocznie uczestniczą w naszych szkoleniach. Jest to ogromna motywacja do dalszej pracy i rozwoju. Bez waszego wsparcia i zaufania Falmed nie zaszedłby tak daleko, jak udało nam się to w ostatnich 27 latach.

 

Dziękujemy!

 

Misja, Wizja, Wartości

Historia firmy Falmed Poznań

2018... - Uruchomiliśmy nowe zajęcia grupowe - Akademię Starszaka. W marcu nasze kursy dla fizjoterapeutów otrzymały prestiżową akredytację Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Historia 2017 Falmed Poznań

2017… - Uruchomienie nowej strony internetowej, poszerzenie oferty o nowe zajęcia grupowe i polecane przez nas produkty rehabilitacyjne, rozbudowa kursu dotyczącego usprawniania dzieci z deficytem neurologicznym o kolejną, III część – to tylko niektóre tegoroczne ważne wydarzenia dla Falmedu, który w tym roku obchodził 25-lecie istnienia!

Historia 2017 Falmed Poznań

Kwiecień 2014 – Kolejne powiększenie zespołu o nowych fizjoterapeutów. Od tego czasu Falmed zatrudnia 7 wykwalifikowanych fizjoterapeutów, którzy specjalizują się nie tylko w rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej, lecz także w terapii Integracji Sensorycznej.

Historia Kwiecień 2014 Falmed Poznań

Styczeń 2012 – Zakończenie budowy i oddanie do użytku nowoczesnego ośrodka o łącznej powierzchni 400m2. Nasza klinika jest wyposażona m.in. w pełne zaplecze do fizykoterapii, nowoczesną salę do zajęć w ramach terapii Integracji Sensorycznej, a także 5 innych, specjalistycznych sal terapeutycznych.

Historia Styczeń 2012 Falmed Poznań

Styczeń 2011 – Przyznanie przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii akredytacji dla specjalistycznych kursów dla fizjoterapeutów prowadzonych przez Falmed.

Historia Styczeń 2011 Falmed Poznań

Październik i Listopad 2009 – Falmed zostaje liderem kolejnych projektów unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 8.1. W ramach projektów „Wiedza dla Zdrowia. Rozwój kwalifikacji w rehabilitacji z korzyścią dla regionu” oraz „Pokonać Bariery”, Stanisław i Anna Faliszewscy przeszkolili 480 osób w zakresie usprawniania pacjentów ze spastycznością, a także pacjentów zmagających się ze skoliozami i innymi wadami postawy.

Historia Październik 2009 Falmed Poznań

Grudzień 2005 i Maj 2006 – Falmed zostaje liderem projektu unijnego ZPORR o nazwie „Pomóc Sobie Pomóc Innym” oraz partnerem projektu o nazwie „Pomocna Dłoń”. W ramach tych projektów, do marca 2008 roku włącznie, Stanisław i Anna Faliszewscy przeprowadzili dla ponad 640 osób szkolenia w zakresie usprawniania dzieci i pacjentów dorosłych z problemami neurologicznymi.

Historia Grudzień 2005 Falmed Poznań

Marzec 2006 – uzyskanie przez Stanisława Faliszewskiego tytułu doktora nauk medycznych w zakresie medycyny na poznańskiej Akademii Medycznej. Podniosło to prestiż Falmedu, a także otworzyło furtkę do realizacji dużych programów szkoleniowych, współfinansowanych ze środków unijnych.

Historia Marzec 2006 Falmed Poznań

Kwiecień 2004 – Przeniesienie siedziby firmy do Przeźmierowa na ul. Czereśniową i powiększenie załogi Falmedu o kolejnego fizjoterapeutę. Pomimo kolejnej zmiany siedziby udało nam się nie tylko utrzymać dotychczasowych pacjentów, lecz także pozyskać nowych. Wśród nich, nie brakuje takich, z rodzinami których, nieprzerwanie łączą nas przyjacielskie relacje.

Historia Kwiecień 2004 Falmed Poznań

Marzec 2002 – Przeniesienie działalności firmy do podpoznańskich Smochowic i zatrudnienie przez Falmed fizjoterapeutów specjalizujących się w rehabilitacji neurologicznej dzieci. Firma dysponowała wówczas kilkoma salami do ćwiczeń, specjalistycznym sprzętem, a także rozpoczęła organizację turnusów rehabilitacyjnych.

Historia Marzec 2002 Falmed Poznań

Marzec 1997 – Uzyskanie kolejnego certyfikatu Neurodevelopmental Treatment NDT Bobath w ramach kursu, którego tematyka koncentrowała się na rehabilitacji neurologicznej dzieci oraz wczesnej interwencji. Rozpoczęcie prowadzenia specjalistycznych szkoleń w zakresie rehabilitacji neurologicznej. Od 1997 Falmed zrealizował ponad 200 szkoleń na terenie całego kraju, w których uczestniczyło ok. 3 tysięcy fizjoterapeutów.

Historia Marzec 1997 Falmed Poznań

Maj 1995 – Ukończenie magisterskich studiów wyższych na poznańskiej AWF i uzyskanie tytułu magistra rehabilitacji ruchowej. Niedługo później założyciel firmy uzyskał certyfikat Neurodevelopmental Treatment NDT Bobath i objął stanowisko adiunkta na poznańskiej AWF. Już wtedy wiedział, że działalność Falmedu będzie się koncentrowała na pomocy pacjentom z deficytami neurologicznymi.

Historia Maj 1995 Falmed Poznań

Marzec 1992 – Rejestracja Falmedu jako jednoosobowej działalności gospodarczej, w przechodzącej poważne transformacje ustrojowe III Rzeczpospolitej. Zakup pierwszego aparatu do fizykoterapii, ukończenie dwustopniowego kursu laseroterapii, i pierwsze wizyty domowe u pacjentów, do których założyciel Falmedu dojeżdżał na swojej ukochanej kolażówce.

Historia Marzec 1992 Falmed Poznań

Czerwiec 1991 – Uzyskanie przez Stanisława Faliszewskiego tytułu technika fizjoterapii i ukończenie Medycznego Studium Zawodowego im. Władysława Biegańskiego. Był to pierwszy krok na zawodowej i naukowej karierze młodego fizjoterapeuty, który niedługo później, będąc pełen planów, ambicji i nadziei związanych z pomocą pacjentom, założył Falmed.

Historia Czerwiec 1991 Falmed Poznań

NASZ ZESPÓŁ

MISJA WIZJA WARTOŚCI

NASZA HISTORIA

 

Poznaj Naszą Firmę

 

Mamy 26-letnią historię działalności !

 

Falmed - Rehabilitacja Ruchowa

FALMED © 2017

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZADZWOŃ DO NAS

61 653 49 90

Ośrodek Falmed

ul. Czereśniowa 50 Przeźmierowo k. Poznania

Godziny otwarcia: Pon - Pt 9:00 - 19:00

Falmed - Rehabilitacja Ruchowa