Kursy dla fizjoterapeutów

Dlaczego warto wziąć udział w naszych kursach

Prowadzenie kursów dla fizjoterapeutów Falmed rozpoczął już w 1997 roku i od tego czasu jest to jeden z podstawowych filarów działalności naszej firmy. Przez 20 lat przeprowadziliśmy kilkaset szkoleń, w ramach których ponad 2 tysiące fizjoterapeutów wzbogaciło swój warsztat. W przeszłości realizowaliśmy także 4, duże programy unijne.

Fizjoterapia to dziedzina, w której niezmiernie ważny jest nieustanny rozwój zawodowy. Osoba pracująca w tym zawodzie powinna korzystać z dobrych okazji do poszerzania swojej wiedzy, swoich doświadczeń oraz swojego warsztatu pracy. Jesteśmy przekonani, że nasze kursy dla fizjoterapeutów, które od lat cieszą się zaufaniem naszego środowiska, stanowią dobrą platformę do wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy i poprawy umiejętności praktycznych.

Falmed to czołowy ośrodek rehabilitacyjny w Wielkopolsce, specjalizujący się w fizjoterapii pediatrycznej i neurologicznej. Każdego roku opiekujemy się setkami pacjentów, w różnym wieku, i z różnymi jednostkami chorobowymi. Skuteczna fizjoterapia, którą wykonujemy na co dzień, potwierdza, że stosowane przez nas metody są efektywne i poprawiają komfort życia pacjentów. I to właśnie tą wiedzą chcemy się podzielić z osobami, które przyjadą na nasze kursy dla fizjoterapeutów.

Nasze szkolenia oparte są w głównej mierze o współczesne metody neurofizjologiczne, takie jak NDT Bobath, PNF, Terapia Manualna czy metoda Integracji Sensorycznej. Jednak trzon ich programów stanowią nasze własne, 25-letnie doświadczenia kliniczne w pracy z pacjentami zmagającymi się z różnego rodzaju jednostkami chorobowymi. Falmed nieustannie się rozwija, zbiera nowe doświadczenia i wzbogaca stosowane metody terapeutyczne, co przekłada się na ulepszanie programów naszych kursów. Poniżej sylwetki prowadzących.

Nasi instruktorzy

Nasz-zespol---dr-n-med-Stanislaw-Faliszewski

dr n. med. Stanisław Faliszewski

Od ponad 20 lat jest certyfikowanym terapeutą metod NDT Bobath, NDT Bobath Baby oraz NDT Bobath Old celebral Palsy. Wielokrotnie odbył staż w Sint Maartensklinik, gdzie pracował pod okiem czołowych terapeutów metody NDT Bobath.

Od 20 lat jest również wykładowcą na poznańskiej oraz gorzowskiej AWF, dzięki czemu posiada doskonałe przygotowanie dydaktyczne i merytoryczne.

Pomimo zrealizowaniu ponad 200 kursów dla fizjoterapeutów na terenie całego kraju, nieustannie ulepsza i modyfikuje ich program. Jego misją i powołaniem jest dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniami z młodszymi fizjoterapeutami, dzięki czemu dokłada małą cegiełkę do rozwoju całego środowiska.

Nasz-zespol---mgr-Anna-Faliszewska

mgr Anna Faliszewska

Certyfikowana terapeutka metod NDT Bobath dla dorosłych, PNF, terapii Integracji Sensorycznej oraz Terapii Manualnej w modelu holistycznym (6 modułów). Współrealizowała 4 programy unijne Falmedu, w ramach których przeszkolonych zostało ponad 600 fizjoterapeutów.

Dzięki niej program kursów Falmedu został wzbogacony o metody terapii Integracji Sensorycznej, terapii manualnej i powięziowej czy techniki neuromobilizacji. Posiada dużą wiedzę i doświadczenia kliniczne w zakresie wyżej wymienionych metod. Ma pasję do nieustannego ulepszania własnego warsztatu pracy, co ma odzwierciedlenie również w programach naszych kursów.

Nasze kursy

Dowiedz się, jak dostać dofinansowanie na nasz kurs!

FALMED © 2020 - POLITYKA PRYWATNOŚCI