Kursy dla fizjoterapeutów – Poznań

Prowadzimy kursy dla fizjoterapeutów od 1997 roku. Przez 26 lat udało nam się zorganizować kilkaset szkoleń, w ramach których przeszkoliliśmy ponad 3,5 tysiąca fizjoterapeutów. Wielokrotnie gościliśmy na szkoleniach w szpitalach i NZOZ-ach na terenie całego kraju, pokazując tamtejszym rehabilitantom nasze doświadczenia kliniczne oraz warsztat terapeutyczny. Dzięki temu Falmed ma swój niemały wkład w poprawę komfortu życia pacjentów nie tylko w skali lokalnej, ale też ogólnopolskiej.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych kursach dla fizjoterapeutów

Rozwój zawodowy i poszerzanie swojego warsztatu stanowi kluczowy element dla każdego rehabilitanta. Pracując w tym zawodzie powinieneś korzystać z dobrych okazji do poszerzania swojej wiedzy oraz wymiany doświadczeń klinicznych. 25 lat prowadzenia kursów, 31 lat doświadczeń klinicznych Falmedu, duże zaufanie całego środowiska i dziesiątki pozytywnych opinii, sprawiają, że naszymi kursami warto się zainteresować.

W naszych kursach mogą brać udział również studenci 5 roku fizjoterapii!

Kursy dla fizjoterapeutów w ośrodku Falmed

Falmed to czołowy ośrodek rehabilitacyjny w Wielkopolsce, specjalizujący się w fizjoterapii pediatrycznej i neurologicznej. Każdego roku opiekujemy się setkami pacjentów, w różnym wieku, i z różnymi jednostkami chorobowymi. Skuteczna fizjoterapia, którą wykonujemy na co dzień, potwierdza, że stosowane przez nas metody są efektywne i poprawiają komfort życia pacjentów. I to właśnie tą wiedzą chcemy się podzielić z osobami, które przyjadą na nasze kursy dla fizjoterapeutów.

Nasze kursy są akredytowane przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Falmed jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – nr wpisu 2.30/00017/2022.

Programy naszych szkoleń dla fizjoterapeutów

Nasze szkolenia oparte są w głównej mierze o współczesne metody neurofizjologiczne, takie jak NDT Bobath, PNF, Terapia Manualna czy metoda Integracji Sensorycznej. Jednak trzon ich programów stanowią nasze własne, 29-letnie doświadczenia kliniczne w pracy z pacjentami zmagającymi się z różnego rodzaju jednostkami chorobowymi. Falmed nieustannie się rozwija, zbiera nowe doświadczenia i wzbogaca stosowane metody terapeutyczne, co przekłada się na ulepszanie programów naszych kursów. Poniżej sylwetki prowadzących.

Nasi instruktorzy

dr Stanisław Faliszewski

dr n. med. Stanisław Faliszewski

Od ponad 20 lat jest certyfikowanym terapeutą metod NDT Bobath, NDT Bobath Baby oraz NDT Bobath Old celebral Palsy. Wielokrotnie odbył staż w Sint Maartensklinik, gdzie pracował pod okiem czołowych terapeutów metody NDT Bobath.

Od 20 lat jest również wykładowcą na poznańskiej oraz gorzowskiej AWF, dzięki czemu posiada doskonałe przygotowanie dydaktyczne i merytoryczne.

Pomimo zrealizowaniu ponad 300 kursów dla fizjoterapeutów na terenie całego kraju, nieustannie ulepsza i modyfikuje ich program. Jego misją i powołaniem jest dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniami z młodszymi fizjoterapeutami, dzięki czemu dokłada małą cegiełkę do rozwoju całego środowiska.

mgr Anna Faliszewska

mgr Anna Faliszewska

Certyfikowana terapeutka metod NDT Bobath dla dorosłych, PNF, terapii Integracji Sensorycznej oraz Terapii Manualnej w modelu holistycznym (6 modułów). Współrealizowała 4 programy unijne Falmedu, w ramach których przeszkolonych zostało ponad 600 fizjoterapeutów.

Dzięki niej program kursów Falmedu został wzbogacony o metody terapii Integracji Sensorycznej, terapii manualnej i powięziowej czy techniki neuromobilizacji. Posiada dużą wiedzę i doświadczenia kliniczne w zakresie wyżej wymienionych metod. Ma pasję do nieustannego ulepszania własnego warsztatu pracy, co ma odzwierciedlenie również w programach naszych kursów.

Dofinansowanie na kursy dla fizjoterapeutów

Od wielu lat pomagamy wam w uzyskaniu dofinansowania czy refundacji na nasze szkolenia. Posiadamy doświadczenie w zakresie Krajowego Funduszu Szkoleniowego – inicjatywy prowadzonej przez Powiatowe Urzędy Pracy, dedykowanej dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Dowiedz się, jak dostać dofinansowanie na nasz kurs!