Kurs dla fizjoterapeutów
Kurs poświęcony spastyczności – Poznań

ŚREDNIA OCEN (1-5)
Na podstawie 59 ankiet

Program - 4,8
Prowadzący - 5,0
Materiały - 4,8
Miejsce - 5,0

Szkolenie jednoczęściowe

CENA: 1 350zł

Miejsce: Ośrodek Falmed, ul. Czereśniowa 50 Przeźmierowo

Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Falmed jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – nr wpisu 2.30/00017/2022.

Termin 2022:

  • 2 – 4 XII (start zajęć o 9:30)

Termin 2023:

  • 1 – 3 XII (start zajęć o 9:30)

Cel kursu poświęconego spastyczności

Zapoznajemy fizjoterapeutów z metodami stosowanymi w terapii pacjentów zmagających się z problemem nadmiernego napięcia mięśniowego – spastyczności. Pokażemy uczestnikom jak prowadzić wieloetapowe i kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów z hemiplegią, paraplegią i kwadriplegią, po urazach wielonarządowych i urazach mózgowo-czaszkowych.

Uczymy metodyki planowania terapii i prawidłowego postępowania rehabilitacyjnego. Zapoznajemy fizjoterapeutów z metodami neurofizjologicznymi stosowanymi w rehabilitacji postaci spastycznych, jak PNF, NDT Bobath czy Terapia Manualna. Uczymy prawidłowego diagnozowania pacjenta z różnymi odmianami spastyczności, a także wskazujemy na istotną rolę rodziny w procesie rehabilitacyjnym.

Fizjoterapeuta, który ukończył nasze szkolenie umie samodzielnie opracować kompleksowy plan terapeutyczny dla pacjentów z wyżej wymienionymi jednostkami neurologicznymi.

Podział zajęć na kursie poświęconym spastyczności

W trakcie trwającego 3 dni szkolenia uczestnicy biorą udział w 8 godzinach zajęć teoretycznych oraz 22 godzinach zajęć praktycznych. Wszyscy fizjoterapeuci pracują w grupach warsztatowych. Na kurs zapraszamy także pacjentów Falmedu, z którymi instruktorzy wykonują praktyczny pokaz zastosowania wybranych metod i ćwiczeń.

Program kursu poświęconego spastyczności

Program kursu poświęconego spastyczności opiera się przede wszystkim o własne, 30-letnie doświadczenia kliniczne Falmedu i jest w 100% autorski. Czerpiemy w nim ze współczesnych metod neurofizjologicznych, które są wykorzystywane w pracy z pacjentami spastycznymi, takich jak Terapia Manualna, PNF czy NDT Bobath. Doktor Stanisław Faliszewski pokazuje uczestnikom swój warsztat terapeutyczny w pracy z paraplegikami, hemiplegikami i tetraplegikami.

Kurs poświęcony spastyczności - Poznań

Pierwszy dzień

Kurs spastyczność - Poznań

Modele oceny spastyczności

Rozpoczyna się od omówienia z uczestnikami najnowszych doniesień naukowych przedstawiających uszkodzenia górnego neuronu ruchowego. Zapoznajemy uczestników szkolenia także z modelami oceny spastyczności, takimi jak: testy napięcia mięśniowego, badanie neurofizjologiczne pacjenta czy ocena zaburzeń sensomotorycznych.

Skale oceny funkcjonalnej

Zrealizowane zostanie również studium przypadku odnoszące się do niedowładu połowicznego po udarze, paraplegii i tetraplegii. Omówimy również skale oceny funkcjonalnej.

Drugi dzień

Planowanie procesu terapii

W drugim dniu kursu, fizjoterapeuci zostaną podzieleni na terapeutyczne grupy warsztatowe. Uczestnicy szkolenia będą planować proces terapii dla pacjenta z hemiplegią, diplegią i tetraplegią. Ponadto omówione zostanie postępowanie fizjoterapeutyczne w metodach neurofizjologicznych, w tym między innymi ocena reakcji stowarzyszonych i analiza chodu oraz kompensacji w chodzie.

Trzeci dzień

Synergie wrodzone i techniki hamowania spastyczności

Ostatni dzień szkolenia rozpoczyna się od omówienia wpływu reakcji stowarzyszonych na wzorce patologiczne reprezentowane przez pacjenta ze spastycznością. Zapoznajemy fizjoterapeutów z synergiami wrodzonymi, dominacją odruchów tonicznych (ATOS, STOS, pozytywną i negatywną reakcją podparcia, odruchami chwytnymi dłoni i stóp), a także technikami hamowania spastyczności przy wykorzystaniu metod NDT Bobath, PNF, technik więzadłowo-powięziowych oraz zabiegów fizykoterapeutycznych. Pokazujemy także możliwości zastosowania terapii ręki. Instruktorzy przedstawiają uczestnikom kursu kwestię zaopatrzenia ortopedycznego dla pacjenta spastycznego.

Zajęcia warsztatowe i zakończenie kursu

Podczas kursu fizjoterapeuci będą mieli możliwość obserwacji instruktażu przeprowadzonego na pacjencie. Ostatnim elementem kursu jest zaliczenie praktyczne, w ramach którego fizjoterapeuci podzieleni na grupy warsztatowe, mają za zadanie opracować studium przypadku związane z jedną z jednostek chorobowych omawianych podczas szkolenia. Każdy z uczestników otrzymuje dyplom ukończenia kursu, z możliwością wykupienia akredytacji przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Dofinansowanie do kursu poświęconego spastyczności

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Sprawdź czy dofinansowanie na udział w naszym kursie jest dla Ciebie! Znaczna większość wniosków o dofinansowanie udziału w naszych szkoleniach została pozytyownie rozpatrzona przez Powiatowe Urzędy Pracy na terenie całego kraju!

Bonus dla Kursantów od Med Store!

Falmed współpracuje ze sklepem internetowym Med Store – czołowym dostawcą sprzętu fizjoterapeutycznego w Polsce! W ramach współpracy za uczestnictwo w naszym kursie otrzymasz bon rabatowy do 10% na cały asortyment sklepu internetowego (kliknij, aby zobaczyć ofertę). Ponadto Med Store oferuje również kompleksowe wyposażanie Twojej placówki czy gabinetu w potrzebny sprzęt w preferencyjnych cenach!