Kurs dla fizjoterapeutów
Kurs poświęcony spastyczności – Poznań

Kurs organizujemy tylko w ramach sesji wyjazdowych!

Szkolenie jednoczęściowe

CENA: 1 500zł*

*Płatność podzielona jest na transze 300zł oraz 1200zł

Miejsce: Ośrodek Falmed, ul. Czereśniowa 50 Przeźmierowo

Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Falmed jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – nr wpisu 2.30/00017/2022.

DLA KOGO JEST TEN KURS

Szkolenie dedykowane jest wszystkim fizjoterapeutom, którzy pracują z pacjentami z problemem spastyzcności. Nie ma znaczenia wiek Twoich pacjentów. Nauczysz się kompleksowego postępowania fizjoterapeutycznego zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych.

W naszych kursach mogą brać udział również studenci 5 roku fizjoterapii!

Nasze kursy są prowadzone przez praktyków klinicznych, którzy w każdym roku pracy Falmedu przyjmują setki pacjentów. Doświadczeniem z naszych gabinetów dzielimy się z uczestnikami kursu.

INSTRUKTORZY

dr Stanisław Faliszewski

dr n. med. Stanisław Faliszewski

mgr Anna Faliszewska

mgr Anna Faliszewska

Kurs poświęcony spastyczności - Poznań

Cel kursu poświęconego spastyczności

Zapoznajemy fizjoterapeutów z metodami stosowanymi w terapii pacjentów zmagających się z problemem nadmiernego napięcia mięśniowego – spastyczności. Pokażemy uczestnikom jak prowadzić wieloetapowe i kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów z hemiplegią, paraplegią i kwadriplegią, po urazach wielonarządowych i urazach mózgowo-czaszkowych.

Uczymy metodyki planowania terapii i prawidłowego postępowania rehabilitacyjnego. Zapoznajemy fizjoterapeutów z metodami neurofizjologicznymi stosowanymi w rehabilitacji postaci spastycznych, jak PNF, NDT Bobath czy Terapia Manualna. Uczymy prawidłowego diagnozowania pacjenta z różnymi odmianami spastyczności, a także wskazujemy na istotną rolę rodziny w procesie rehabilitacyjnym.

Fizjoterapeuta, który ukończył nasze szkolenie umie samodzielnie opracować kompleksowy plan terapeutyczny dla pacjentów z wyżej wymienionymi jednostkami neurologicznymi.

Program kursu poświęconego spastyczności

Program kursu poświęconego spastyczności opiera się przede wszystkim o własne, 30-letnie doświadczenia kliniczne Falmedu i jest w 100% autorski. Czerpiemy w nim ze współczesnych metod neurofizjologicznych, które są wykorzystywane w pracy z pacjentami spastycznymi, takich jak Terapia Manualna, PNF czy NDT Bobath. Doktor Stanisław Faliszewski pokazuje uczestnikom swój warsztat terapeutyczny w pracy z paraplegikami, hemiplegikami i tetraplegikami.

WSZYSTKIE WYMIENIONE MODUŁY REALIZUJEMY W TRAKCIE 3-DNIOWEGO KURSU!

Moduł I – Spastyczność

1. Uszkodzenia górnego neuronu ruchowego, przedstawienie najnowszych doniesień naukowych.

2. Ocena spastyczności:

a) Testy napięcia mięśniowego,
b) Badanie neurofizjologiczne pacjenta
c) Karta oceny postępów terapii
d) Ocena zaburzeń motorycznych

3. Studium przypadku:

a) Niedowład połowiczny po udarze
b) Paraplegia – uraz rdzenia
c) Tetraplegia – mózgowe porażenie dziecięce

Moduł II – Skale oceny funkcjonalnej

1. Ocena reakcji stowarzyszonych.

2. Transfer ruchu pacjenta spastycznego:

a) Obrotu – zmiana pozycji,
b) Siadanie – zmiana pozycji,
c) Wstawanie, stanie,
d) Chodzenie – funkcjonalna analiza wykładników chodu pacjenta spastycznego

Moduł III – Praca w grupach terapeutycznych

1. Planowanie procesu terapii:

a) Hemiplegia,
b) Diplegia,
c) Tetraplegia,

2. Techniki hamowania spastyczności:

a) Terapia,
b) Aktywność dnia codziennego,

3. Ocena reakcji równoważnych:

a) Skale oceny fizjoterapeutycznej,
b) Stymulacje prawidłowego wzorca ruchowego,

4. Ocena chodu:

a) Biomechaniczny układ ruchu,
b) Wykładniki chodu,

5. Analiza kompensacji w chodzie:

a) Analiza chodu – hemiplegia,
b) Analiza chodu – diplegia

Moduł IV – Wpływ reakcji stowarzyszonych na wzorce patologiczne reprezentowane przez pacjenta ze spastycznością

1. Synergie wrodzone.

2. Dominacja odruchów tonicznych:

a) Asymetryczny toniczny odruch szyjny,
b) Symetryczny toniczny odruch szyjny,
c) Pozytywna i negatywna reakcja podparcia,
d) Odruchy chwytne dłoni i stóp,

3. Techniki hamowania:

a) Neurofizjologiczne:
– NDT Bobath,
– PNF,
– techniki więzadłowo-powięziowe,

b) Wybrane zabiegi fizykoterapeutyczne

4. Terapia ręki:

a) Strategie terapeutyczne,
b) Terapia w aktywności dnia codziennego,

5. Zaopatrzenie ortopedyczne:

a) Za i przeciw,
b) Prawidłowy dobór zaopatrzenia

6. Dyskusja i analiza pacjentów przez uczestników

OPINIE UCZESTNIKÓW

Imię i nazwisko: Sandra Franke-Dombrowska
Program szkolenia (1-5): 5
Prowadzący szkolenie (1-5): 5
Materiały szkoleniowe (1-5): 5
Miejsce szkolenia (1-5): 5

Opisowa opinia: Jak zawsze najlepsza wiedza przekazana w odpowiedni sposoób. Najlepszy prowadzący!

Imię i nazwisko: Marcin Siwiec
Program szkolenia (1-5): 5
Prowadzący szkolenie (1-5): 5
Materiały szkoleniowe (1-5): 5
Miejsce szkolenia (1-5): 5

Opisowa opinia: Kurs oceniam na bardzo wysokim poziomie. W porównaniu do innych, na których byłem, uważam, że warto było jechać 500km.

Imię i nazwisko: Aleksandra Wysocka-Kowalska
Program szkolenia (1-5): 5
Prowadzący szkolenie (1-5): 5
Materiały szkoleniowe (1-5): 5
Miejsce szkolenia (1-5): 5

Opisowa opinia: Szkolenie przygotowane zgodnie z jego tematyką, profesjonalne, logiczne, teoretyczne i praktyczne podejście do tematu kursu. Duża część praktyczna, zrozumiała teoretyczna

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE!

  Wykształcenie

  Wybieram termin

  Wykupuję akredytację PTF (50zł)

  Kurs finansowany z KFS


  Dofinansowanie do kursu poświęconego spastyczności

  KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

  Sprawdź czy dofinansowanie na udział w naszym kursie jest dla Ciebie! Znaczna większość wniosków o dofinansowanie udziału w naszych szkoleniach została pozytyownie rozpatrzona przez Powiatowe Urzędy Pracy na terenie całego kraju!