Kurs dla fizjoterapeutów
Kurs poświęcony spastyczności

Szkolenie jednoczęściowe

CENA: 1 250 zł

Termin 2020:

  • 23 – 25 X (start zajęć o 9:30)

Cel kursu

Celem kursu jest zapoznanie fizjoterapeutów z metodami stosowanymi w terapii pacjentów zmagających się z problemem nadmiernego napięcia mięśniowego – spastyczności. Pokażemy uczestnikom jak prowadzić wieloetapowe i kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów z hemiplegią, paraplegią i kwadriplegią, po urazach wielonarządowych i urazach mózgowo-czaszkowych. Po zakończeniu szkolenia fizjoterapeuta powinien umieć samodzielnie opracować kompleksowy plan terapeutyczny dla pacjenta z omawianymi jednostkami chorobowymi.

W trakcie trwającego 3 dni szkolenia uczestnicy biorą udział w 8 godzinach zajęć teoretycznych oraz 22 godzinach zajęć praktycznych. Wszyscy fizjoterapeuci pracują w grupach warsztatowych. Na kurs zapraszamy także pacjentów Falmedu, z którymi instruktorzy wykonują praktyczny pokaz zastosowania wybranych metod i ćwiczeń.

Program kursu

Kurs dla fizjoterapeutów z zakresu terapii pacjenta spastycznego ma autorski program Falmedu, który powstał na bazie naszych wieloletnich obserwacji i doświadczeń klinicznych, a także zastosowania współczesnych metod neurofizjologicznych jak NDT Bobath, PNF czy Terapia Manualna, w rehabilitacji pacjentów z uszkodzeniem Centralnego Układu Nerwowego i problemem wzmożonego napięcia mięśniowego – spastyczności.

Pierwszy dzień

Rozpoczyna się od omówienia z uczestnikami najnowszych doniesień naukowych przedstawiających uszkodzenia górnego neuronu ruchowego. Zapoznajemy uczestników szkolenia także z modelami oceny spastyczności, takimi jak: testy napięcia mięśniowego, badanie neurofizjologiczne pacjenta czy ocena zaburzeń sensomotorycznych. Zrealizowane zostanie również studium przypadku odnoszące się do niedowładu połowicznego po udarze, paraplegii i tetraplegii. Omówimy również skale oceny funkcjonalnej.

Drugi dzień

W drugim dniu kursu, fizjoterapeuci zostaną podzieleni na terapeutyczne grupy warsztatowe. Uczestnicy szkolenia będą planować proces terapii dla pacjenta z hemiplegią, diplegią i tetraplegią. Ponadto omówione zostanie postępowanie fizjoterapeutyczne w metodach neurofizjologicznych, w tym między innymi ocena reakcji stowarzyszonych i analiza chodu oraz kompensacji w chodzie.

Trzeci dzień

Ostatni dzień szkolenia rozpoczyna się od omówienia wpływu reakcji stowarzyszonych na wzorce patologiczne reprezentowane przez pacjenta ze spastycznością. Zapoznajemy fizjoterapeutów z synergiami wrodzonymi, dominacją odruchów tonicznych (ATOS, STOS, pozytywną i negatywną reakcją podparcia, odruchami chwytnymi dłoni i stóp), a także technikami hamowania spastyczności przy wykorzystaniu metod NDT Bobath, PNF, technik więzadłowo-powięziowych oraz zabiegów fizykoterapeutycznych. Pokazujemy także możliwości zastosowania terapii ręki. Instruktorzy przedstawiają uczestnikom kursu kwestię zaopatrzenia ortopedycznego dla pacjenta spastycznego.

Podczas kursu fizjoterapeuci będą mieli możliwość obserwacji instruktażu przeprowadzonego na pacjencie. Ostatnim elementem kursu jest zaliczenie praktyczne, w ramach którego fizjoterapeuci podzieleni na grupy warsztatowe, mają za zadanie opracować studium przypadku związane z jedną z jednostek chorobowych omawianych podczas szkolenia. Każdy z uczestników otrzymuje dyplom ukończenia kursu, z możliwością wykupienia akredytacji przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Dofinansowania do szkoleń

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Sprawdź czy dofinansowanie na udział w naszym kursie jest dla Ciebie! Znaczna większość wniosków o dofinansowanie udziału w naszych szkoleniach została pozytyownie rozpatrzona przez Powiatowe Urzędy Pracy na terenie całego kraju!

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Wkrótce nasza oferta szkoleniowa znajdzie się w Biurze Usług Rozwojowych. Dzięki temu zainteresowani fizjoterapeuci mogą starać się o dofinansowanie na udział w szkoleniu ze środków europejskich. Kurs poświęcony spastyczności w terminie październik 2020 został zarejestrowany w Bazie Usług Rozwojowych.

2020 – Nr usługi: 2019/06/03/12736/409683

FALMED © 2020 - POLITYKA PRYWATNOŚCI