POZOSTAŁE KURSY

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

PRZECZYTAJ REGULAMIN

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

 

 

PROGRAM KURSU

 

Szkolenie oparte jest o współczesne metody neurofizjologiczne, NDT Bobath, PNF, Neuromobilizacji, Terapii manualnej, a także o 25-letnie doświadczenia kliniczne Falmedu w usprawnianiu pacjentów zmagających się ze spastycznością i problemem wzmożonego napięcia mięśniowego.

 

Celem kursu jest zapoznanie fizjoterapeutów z metodami neurofizjologicznymi stosowanymi w usprawnianiu pacjentów z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego i problemem wzmożonego napięcia mięśniowego - spastycznością. Kurs realizowany jest w formule I-częściowej, na którą składa się 30 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

 

Pierwszy dzień kursu rozpoczyna się od przedstawienia i omówienia z uczestnikami najnowszych doniesień naukowych przedstawiających uszkodzenia górnego neuronu ruchowego. Fizjoterapeuci zapoznani zostaną także z modelami oceny spastyczności, jak: testy napięcia mięśniowego, badanie neurofizjologiczne pacjenta czy ocena zaburzeń sensomotorycznych. Zrealizowane zostanie również studium przypadku odnoszące się do niedowładu połowicznego po udarze, paraplegii i tetraplegii. Omówimy również skale oceny funkcjonalnej.

 

Drugi dzień kursu koncentruje się na pracy w grupach terapeutycznych. Fizjoterapeuci będą planować proces terapii dla pacjenta z hemiplegią, diplegią i tetraplegią. Ponadto omówione zostanie postępowanie fizjoterapeutyczne w metodach neurofizjologicznych, w tym między innymi ocena reakcji stowarzyszonych i analiza chodu oraz kompensacji w chodzie.

 

Trzeci dzień kursu to omówienie wpływu reakcji stowarzyszonych na wzorce patologiczne reprezentowane przez pacjenta ze spastycznością. Omawiamy z fizjoterapeutami synergie wrodzone, dominację odruchów tonicznych (ATOS, STOS, pozytywna i negatywna reakcja podparcia, odruchy chwytne dłoni i stóp), a także techniki hamowania spastyczności przy wykorzystaniu metod NDT Bobath, PNF, technik więzadłowo-powięziowych oraz zabiegów fizykoterapeutycznych. Przedstawione zostaną także możliwości zastosowania terapii ręki. Prowadzący przedstawią argumenty za i przeciw zaopatrzeniu ortopedycznemu dla pacjenta spastycznego.

 

Wszystkie zajęcia odbywają się z udziałem pacjentów, uczestnicy pracują w grupach. Każda osoba ma czas na przedstawienie i analizę problemu. Kurs kończy się wydaniem certyfikatu.

 

 

Kurs dla fizjoterapeutów

Kurs poświęcony spastyczności

Szkolenie jednoczęściowe

CENA: 1 250 zł


Termin: 2018:

Sesje wyjazdowe

jak dostać dofinansowanie na kurs

Masz pytanie na temat kursu? 

Zadzwoń - 531 147 393

NASI INSTRUKTORZY

Średnia ocen - 4,8

 

Sprawdź opinie !

Falmed - Rehabilitacja Ruchowa

FALMED © 2017

Falmed - Rehabilitacja Ruchowa