Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenie dla fizjoterapeutów?

  • 14 stycznia 2022
Jaku zyskać dofinansowanie na kursy dla fizjoterapeutów

Jeśli szukasz sposobów na uzyskanie dofinansowania na szkolenie, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie!

Masz pytanie na temat dofinansowania na nasze kursy? Zadzwoń: +48 531 147 393

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

KFS to inicjatywa utworzona ze środków Funduszu Pracy, której głównym celem jest wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jak informuje MPRiPS, celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zwiększenie kompetencji pracowników i pracodawców, które mogą być nieadekwatne do rozwijającej się dynamicznie gospodarki. Innymi słowy jest to wsparcie finansowe, jakie Powiatowe Urzędy Pracy przydzielają pracodawcom i pracownikom na kursy i szkolenia.

Kto może zostać objęty dofinansowaniem w ramach KFS?

Dofinansowanie może uzyskać każdy pracownik, który w swoim zakładzie pracy (w naszym przypadku szpitalu, ośrodku czy NZOZ-ie) jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W przypadku mikroprzedsiębiorstw, a więc firm, w których zatrudnienie w wyżej wymienionym wymiarze nie przekracza 10 osób, dofinansowanie w ramach KFS może wynieść 100%. W pozostałych przypadkach Powiatowy Urząd Pracy, po zaakceptowaniu wniosku przydziela pracodawcy dofinansowanie w  wysokości 80% kosztów wybranego kursu czy szkolenia. Co istotne kwota dofinansowania nie obejmuje kosztów dojazdów, noclegu i wyżywienia pracownika.

W swojej kilkuletniej praktyce z KFS pilotowałem też wnioski dla właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, którzy również uzyskiwali dofinansowanie – na tym polu każdy z urzędów pracy działa według własnych osób.

Priorytety dla KFS 2023

Drugim istotnym elementem w przypadku KFS 2022 jest wpisanie się w jeden z kilku priorytetów. Najistotniejszym i najczęściej wskazywanym we wnioskach przez fizjoterapeutów, którzy aplikowali o dofinansowanie na nasze kursy było znalezienie się na liście zawodów deficytowych w danym powiecie.

Bardzo miarodajnym źródłem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w całej Polsce jest – barometr zawodów. Jak pokazała praktyka lat 2018-21, Barometr Zawodów jest narzędziem którym posługiwały się Powiatowe Urzędy Pracy dla określenia statusu danego zawodu.

W tym miejscu przygotowaliśmy dla was pełną listę powiatów, w których fizjoterapeuta jest zawodem deficytowym

A więc reasumując, aby skutecznie ubiegać się o dofinansowanie należy:

– Być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę,

– Wpisać się w jeden z kilku priorytetów

Jak uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W pierwszej kolejności należy sprawdzić na stronie internetowej swojego Powiatowego Urzędu Pracy, czy został rozpoczęty nabór wniosków. Na ogół trwa on 5-15 dni roboczych,  dlatego należy wykazać się tutaj dobrym refleksem w kompletowaniu dokumentów i wypełnieniu stosownego wniosku. Wniosek a także wymagane do niego przez PUP załączniki, znajdziecie również na stronie internetowej PUP. My oczywiście ze swojej strony udostępniamy wszystkim zainteresowanym wszelkie wymagane przez Powiatowe Urzędy Pracy załączniki do wniosku. Wpis do CEIDG, poświadczenie akredytacji naszych kursów przez PTF i, wzory dyplomów, programy kursów, oferty i inne dokumenty – to wszystko mamy już przygotowane, na kanwie doświadczeń z KFS 2017-2022.

Jak pokazują nasze doświadczenia z ubiegłych lat, jeśli wniosek jest prawidłowo wypełniony, jest kompletny we wszystkie wymagane przez urząd załączniki, a pracownicy dla których wnioskujemy o dofinansowanie, spełniają wymogi, to znaczy wpisują się w jeden z priorytetów, to szansa na uzyskanie dofinansowania jest bardzo duża.

Dlaczego warto starać się o dofinansowanie na kursy Falmedu?

Nasze kursy dla fizjoterapeutów koncentrują się na problemach natury neurologicznej i ortopedycznej (skoliozy i wady postawy). A więc na tych schorzeniach, chorobach i deficytach, których leczenie jest długotrwałe i niezbędne do tego aby pacjent, czy dziecko czy osoba dorosła, mogła funkcjonować w społeczeństwie. Fizjoterapia będąca częścią szeroko rozumianej medycyny rozwija się bardzo dynamicznie. Dotyczy to przede wszystkim stosowanych metod terapii i usprawniania pacjenta.

Praktyka na kursach Falmedu

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, osoby z wieloletnim doświadczeniem w terapii dzieci i osób dorosłych z różnymi jednostkami chorobowymi. Program naszych szkoleń stanowi efekt synergii wiedzy i praktyki prowadzących z najnowszymi doniesieniami naukowymi oraz doświadczeniami klinicznymi poszerzanymi każdego dnia, przez ostatnie 30 lat funkcjonowania Falmedu. O wysokim poziomie naszych kursów najlepiej świadczą oceny uczestników, a także fakt, że prowadzimy je nieprzerwanie od 23 lat.

Doświadczenie i wiedza w uzyskiwaniu dofinansowań

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż edycjach KFS 2017-2022 mieliśmy bardzo wysoką skuteczność. Ogromna większość fizjoterapeutów, którzy zwrócili się do nas po pomoc i złożyli kompletny wniosek o dofinansowanie w określonym terminie, otrzymała pozytywną decyzję z urzędu.

Źródła:

https://gov.pl/web/rodzina/krajowy-fundusz-szkoleniowy

https://barometrzawodow.pl/

mgr Łukasz Faliszewski