facebook

ZATRUDNIMY FIZJOTERAPEUTĘ.
Prosimy o przesłanie CV z opisem dotychczasowego wykształcenia i doświadczenia zawodowego wraz ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres: osrodek@falmed.pl.
Wymagamy:
- ukończonych studiów magisterskich w zakresie fizjoterapii lub rehabilitacji
- doświadczenia w pracy z dziećmi
- ukończonego I stopnia kursu Integracji Sensorycznej.
"Falmed", to istniejąca od 1991 roku na rynku rehabilitacji osób z niedoborami neurologicznymi, i dysponująca własnym ośrodkiem firma specjalizująca się w leczeniu dzieci z problemami neurologicznymi i ortopedycznymi. Oferujemy dobrą, indywidualną terapię w trudnych przypadkach:
 • wczesna interwencja u niemowląt,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • przepuklina oponowo-rdzeniowa,
 • rozszczep kręgosłupa,
 • dystrofia mięśniowa,
 • skolioza.
Jako terapię dodatkową oferujemy zabiegi elektroterapii, laseroterapii i masaż leczniczy. Wykorzystując metodę PNF i Thera-Band z dobrymi efektami zajmujemy się rehabilitacją dzieci ze skoliozą. Pracujemy metodami: NDT Bobath, PNF, neuromobilizacja, terapia manualna, SI. Pomagamy również usprawnić:
 • osoby z uszkodzeniami kręgosłupa,
 • osoby z endoprotezami,
 • chorych na Parkinsona,
 • chorych ze stwardnieniem rozsianym (SM),
 • chorych z zespołem Marfana,
 • rekonwalescentów po urazach.
Pomagamy osobom cierpiącym na:
 • zespoły bólowe kręgosłupa, dyskopatię,
 • zespół bolesnego barku,
 • rwę kulszową,
 • bóle głowy i migreny.

Zatrudnimy fizjoterapeutę


Falmed Rehabilitacja Ruchowa zatrudni fizjoterapeutę. Pozytywnie nastawione do życia i umiejące współpracować w zespole osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesłanie CV z opisem dotychczasowego wykształcenia i doświadczenia zawodowego wraz ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres: osrodek@falmed.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Falmed Rehabilitacja Ruchowa, ul. Czereśniowa 50; 62-081 Przeźmierowo.

Wymagamy:

- ukończonych studiów magisterskich w zakresie fizjoterapii lub rehabilitacji
- doświadczenia w pracy z dziećmi
- ukończonego I stopnia kursu Integracji Sensorycznej.

Informujemy, że odpowiadać będziemy wyłącznie na wybrane oferty.

Rehabilitacja i fizjoterapia

Terapia jest nieustanną oceną


Każdy program terapeutyczny musi być skierowany na indywidualny problem naszego pacjenta, to założenie jest kluczem do osiągnięcia zamierzonego celu. To oznacza, że nie ma gotowych zestawów ćwiczeń mimo, że może nam się wydawać, że dwa przypadki tego samego schorzenia są bardzo do siebie podobne. Każdy maluch, który do nas trafia podlega szczegółowej ocenie neurorozwojowej, na podstawie której powstaje główny plan terapeutyczny, a terapia polega na indywidualnej pracy z małym pacjentem dostosowywanej do zmieniających się jego umiejętności, możliwości i wieku rozwojowego.
W 2012 r. FALMED przeniósł się do nowego budynku. Dysponujemy w nim salami ćwiczeniowymi z pełnym wyposażeniem rehabilitacyjnym, gabinetami zabiegowymi do fizjoterapii (magnetoterapia, krioterapia, laseroterapia i inne), gabinetami lekarskimi i logopedycznymi. Budynek posiada również pełne zaplecze sanitarne, szkoleniowe oraz noclegowe, co umożliwia organizację turnusów rehabilitacyjnych.
Budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i spełnia najwyższe standardy placówki leczniczej.
Osoby zainteresowane szerszymi informacjami nt. prowadzonej przez nas terapii, oraz wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z konsultacji i diagnozowania i oceny potrzeb terapeutycznych prosimy o kontakt:
tel./fax: (61) 653 49 90
e-mail: osrodek@falmed.pl

Kursy dla fizjoterapeutów

Posiadamy akredytację Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

"Falmed" mogący się poszczycić doświadczeniami akademickimi, ma przyjemność dzielić się swoją wiedzą z adeptami sztuki usprawniania osób z niedoborami.

Obecnie każda osoba mająca do czynienia z pacjentem niepełnosprawnym powinna odbyć kurs doskonalący wiedzę oraz umiejętności zawodowe.

Rozwój form terapii i ciągły wzrost zapotrzebowania na dobrą, nowoczesną terapię dzieci z deficytami neurologicznymi oraz dysfunkcjami narządu ruchu, a także wzrost liczby małych pacjentów potrzebujących indywidualnej terapii, powodują także wzrost zapotrzebowania na pracowników posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie terapii dziecięcej.
Kursy, które Państwu proponujemy, łączą wiedzę teoretyczną z praktyką:

"Dzieci z deficytem neurologicznym" Dwustopniowy kurs oparty na doświadczeniach własnych oraz stosowanych metodach neurofizjologicznych.

"Dorośli z deficytem neurologicznym" Dwustopniowy kurs oparty na doświadczeniach własnych oraz stosowanych metodach neurofizjologicznych.

"Spastyczność" Dwustopniowy kurs oparty na doświadczeniach własnych oraz stosowanych metodach neurofizjologicznych.

"Dzieci ze skoliozą oraz wadami postawy" Dwustopniowy kurs oparty na doświadczeniach własnych oraz stosowanych metodach neurofizjologicznych.
Nasze szkolenia w sposób bezpośredni zwiększą kwalifikacje zawodowe pracowników zakładów służby zdrowia zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. Wzrost wiedzy i umiejętności uczestników mogą ułatwić utrzymanie obecnego lub uzyskanie nowego zatrudnienia, a przez to poprawić sytuację materialną i psychologiczną uczestników oraz członków ich rodzin.

W każdym cyklu szkoleniowym złożonym z dwóch części trwającym 20 h lekcyjnych będzie mogło jednorazowo się szkolić 20 osób. Pierwsze 10 h będą stanowiły zajęcia teoretyczne, a pozostałe 30 h praktyki.

Programy szkoleniowe są podane pod daną tematyką kursów.

Proponowane terminy kursów:

TEMAT KURSU TERMIN cz. I TERMIN cz. II
Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne
Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne 10 - 11 IX 2016 08 - 09 X 2016
Usprawnianie osób dorosłych z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne V 2016 VI 2016
Kurs poświęcony dzieciom ze skoliozą oraz wadami postawy w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne 17 - 18 IX 2016 15 - 16 X 2016
Kurs poświęcony spastyczności w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne IV 2016 X 2016

Partnerzy

Efekt synergii